Home » Αξιολόγηση ενος Franchise:Τi στοιχεία πρέπει να ζητήσετε από τον franchisor για να αξιολογήσετε την επένδυση σας;

Αξιολόγηση ενος Franchise:Τi στοιχεία πρέπει να ζητήσετε από τον franchisor για να αξιολογήσετε την επένδυση σας;

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την επένδυση σε μια επιχείρηση με το παιχνίδι ρώσικη ρουλέτα; Υπό όρους ναι! Και στις δυο περιπτώσεις το ρίσκο μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό και αυτά που διακυβεύονται πολύ σημαντικά. Εσείς βέβαια θέλετε να μειώσετε το ρίσκο όσο το δυνατόν περισσότερο. Διακινδυνεύοντας τις οικονομίες σας- τις οποίες συγκεντρώσατε με δυσκολία- για να μην αναφέρουμε καν τα κεφάλαια που θα χρειαστεί να δανειστείτε από πιστωτικούς οργανισμούς- η πιθανότητα αποτυχίας είναι σημαντική. Πάντως είτε σκέφτεστε να επενδύσετε σε ανεξάρτητη επιχείρηση είτε σε δίκτυο franchise, θα πρέπει πρώτα να έχετε πραγματοποιήσει μια αναλυτική έρευνα η οποία και θα σας βοηθήσει να λάβετε την τελική απόφαση.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της επένδυσης σε μια franchised επιχείρηση είναι η εμπειρία του franchisor. Ο franchisor έχοντας εμπειρία και γνώση της αγοράς- από την λειτουργία και διαχείριση των εταιρικών καταστημάτων και των franchised καταστημάτων- μπορεί να σας προμηθεύσει με απολογιστικά στοιχεία, στατιστικές αναλύσεις και πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσετε το ρίσκο της απόφασης. Η έρευνα σας για ένα δίκτυο franchise θα είναι πολύ πιο εύκολη αφού ο franchisor είναι σε θέση να σας παρέχει πλήθος πληροφοριών τις οποίες δεν θα μπορούσατε να αντλήσετε εάν ξεκινούσατε μια ανεξάρτητη επιχείρηση.

Ποιες είναι όμως οι πληροφορίες που πρέπει να ζητήσετε από τον franchisor ( δες και εδω) για να μπορέσετε να φτάσετε σε ένα όσο το δυνατόν ασφαλές συμπέρασμα; Παρακάτω ακολουθούν τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε….

Βήμα 1ο: Ζητήστε Οικονομικά Στοιχεία

Το πρώτο σας βήμα είναι να ζητήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες από τον franchisor. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να προέρχονται από καταστήματα σε περιοχές με παρόμοια κοινωνικοοικονομική και πληθυσμιακή σύνθεση με την δική σας. Τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ζητήσετε είναι: Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης, Ισολογισμός και Κατάσταση Χρηματοροών. Επίσης καλό θα ήταν καταρτίσετε σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και με βάση τα στοιχεία της εταιρείας και έρευνα του ανταγωνισμού τις προβλέψεις σχετικά με το δικό σας κατάστημα. Οι προβλέψεις αυτές καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να καλύπτουν μια περίοδο τουλάχιστον 5 ετών- εφόσον το δίκτυο λειτουργεί τόσο καιρό. Διασταυρώστε τα στοιχεία με αντίστοιχα στοιχεία του κλάδου και διερευνήστε τις διεθνείς τάσεις στην κατηγορία. Συζητήστε με τον franchisor σχετικά με την περιοχή που θεωρεί παρόμοια με την δική σας και από την οποία σας προμηθεύει με τα στοιχεία. Και φυσικά μην παραλείψετε να επισκεφτείτε κατάστηματα και να συζητήσετε με  υφιστάμενους franchisees.

 

Βήμα 2ο: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Έχοντας συγκεντρώσει τις πληροφορίες που χρειάζεστε μπορείτε να περάσετε στο επόμενο βήμα: να αναλύσετε τα δεδομένα ώστε να αποκτήσουν κάποιο νόημα.

Το κέρδος μιας εταιρείας υπολογίζεται αφαιρώντας από τα έσοδα πωλήσεων της εταιρείας τα έξοδα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση αυτών των πωλήσεων.

Π.χ      Πωλήσεις                                          100.000€

Κόστος πωληθέντων                                  – 60.000€

Μεικτό Κέρδος =                                           40.000€

Λειτουργικές Δαπάνες                                – 20.000€

Καθαρό Κέρδος                                          = 20.000€

Χρησιμοποιώντας τις προβλέψεις με τις οποίες σας έχει εφοδιάσει ο franchisor καθορίστε πόσο κερδοφόρα είναι η επιχείρηση για τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας της. Δώστε ιδιαίτερο βάρος στην ανάλυση του πρώτου έτους όπου η επιχείρηση αφ’ ενός δεν θα έχει επιτύχει υψηλό βαθμό διείσδυσης στην περιοχή και αφ’ ετέρου επηρεάζεται έντονα από εποχικότητα. Συνήθως τα στοιχεία που προμηθεύει ο Franchisor δεν προβλέπουν τους φόρους που θα πρέπει να πληρώσετε καθώς επίσης και το κόστος δανεισμού. Για π.χ: αν δανειστήκατε 60.000€ με επιτόκιο 10% για να  δημιουργήσετε την επιχείρηση, το καθαρό κέρδος των 20.000€ του παραδείγματος θα μειωθεί κατά 6.000€ αφού πληρώσετε τους τόκους στην τράπεζα σας. Εάν έχετε πάρει leasing το κόστος επιβάρυνσης θα πρέπει να αφαιρεθεί ανάλογα. Ένα άλλο στοιχείο που δεν συμπεριλαμβάνεί ο franchisor στα στοιχεία που σας δίνει είναι οι φορολογικές σας υποχρεώσεις. Με 35% φόρο εισοδήματος το καθαρό σας κέρδος μετά την εφορία κατεβαίνει στα 9.100€. Σημαντική διαφορά από τις 20.000€ που σας παρουσίασε ο franchisor. Μαζί όμως με αυτές τις εκτιμήσεις θα πρέπει να καθορίσετε και το κατά πόσο οι πωλήσεις που σας παρουσιάζει ο franchisor είναι εφικτές.

Συγκρίνετε στην συνέχεια τις προβλέψεις για το κατάστημα σας με τις πραγματικές οικονομικές καταστάσεις ενός υφιστάμενου καταστήματος. Οι πωλήσεις και τα έξοδα τα οποία έχουν προβλεφθεί για το κατάστημα σας ανταποκρίνονται με αυτά του υφιστάμενου καταστήματος; Οι εκτιμώμενες πωλήσεις είναι ρεαλιστικές; Εάν όχι πιέστε τον franchisor να σας δώσει μια απάντηση. Προσπαθήστε να σκεφτείτε άλλα έξοδα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα οποία δεν αναφέρονται στις εκτιμήσεις (π.χ κόστος λογιστή, φύρα κ.ο.κ). Επίσης τα έξοδα μισθοδοσίας καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό ή στις προβλέψεις η εργασία σας δεν αμείβεται; Σκεφτείτε επίσης δεδομένα της περιοχής σας τα οποία και διαφοροποιούν την επιχείρηση σας σε σχέση με άλλες του δικτύου. Θα επηρεάσει κάποιος από αυτούς τους παράγοντες τις πωλήσεις σας θετικά ή αρνητικά; Για παράδειγμα μια επιχείρηση delivery έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις στην δομή του κόστους όταν λειτουργεί π.χ στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο, σε σχέση με μια αραιοκατοικημένη περιοχή, π.χ Δροσιά.

Απόδοση

Η αναμενόμενη κερδοφορία είναι ικανοποιητική σε σχέση με την επένδυση που πρέπει να πραγματοποιήσετε τόσο σε κεφάλαια όσο και σε κόπο; Η απαιτούμενη απόδοση για την επένδυση σας θα πρέπει να καθοριστεί θέτοντας ως βάση την απόδοση που θα είχατε εάν τοποθετούσατε τα ίδια κεφάλαια σε μια τράπεζα και προσθέτοντας και ένα ποσοστό για να καλύψετε το ρίσκο. Ο παράγοντας ρίσκο θα πρέπει να καθοριστεί ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο σκέφτεστε να δραστηριοποιηθείτε καθώς και τις εναλλακτικές που έχετε για να επενδύσετε τα χρήματα σας.

Βήμα 3ο – Ισολογισμός

Φτιάξτε μια λίστα με ενεργητικό (τα περιουσιακά δηλαδή στοιχεία) που θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε την επιχείρηση σας. Αυτή η λίστα θα πρέπει να περιέχει 2 ήδη ενεργητικού. Τα υλικά περιουσιακά στοιχεία (εξοπλισμός, ταμπέλες, ταμειακή μηχανή κ.ο.κ) και τα άϋλα (ονομασία, δικαίωμα χρήσης συστήματος franchise, υπεραξίες κ.ο.κ). Ελέγξτε με ανεξάρτητους προμηθευτές αν το ποσό που θα πληρώσετε για τα υλικά περιουσιακά στοιχεία είναι λογικό ή αν ο franchisor κερδοσκοπεί εις βάρος σας. Η κατάσταση περιπλέκεται περισσότερο για τον καθορισμό της αξίας των αϋλων περιουσιακών στοιχείων. Εδώ θα πρέπει να λάβετε υπόψη την εμπορική αξία του ονόματος και της δύναμης του στην αγορά και στους καταναλωτές. Ελέγξτε επίσης πότε θα απαιτηθεί νέα επένδυση είτε για αγορά του εξοπλισμού λόγω αυξημένων πωλήσεων είτε λόγω πεπαλαίωσης ή ανακαίνισης.

Βήμα 4ο: Κατάσταση Χρηματοροών

Έχετε την οικονομική δυνατότητα να επενδύσετε στην επιχείρηση; Εκτός από την αρχική επένδυση είναι πολύ πιθανόν (για να μην πούμε σίγουρο) να χρειαστεί να βάλετε χρήματα από την τσέπη σας την αρχική περίοδο λειτουργίας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Να θυμάστε πάντα την διαφορά μεταξύ καθαρού κέρδους και χρηματοροών. Το καθαρό κέρδος αναφέρεται στις λογιστικές πωλήσεις και έξοδα ή δαπάνες της επιχείρησης σας ενώ οι χρηματοροές αφορούν τα χρήματα που “ήρθαν” και “έφυγαν” από τα χέρια σας.
Παράδειγμα: στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται το κέρδος και οι χρηματοροές μιας επιχείρησης η οποία πληρώνει τους προμηθευτές της σε 30 ημέρες ενώ η ίδια πληρώνεται από τους πελάτες της σε 90 ημέρες. Σύμφωνα με την κατάσταση Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης παρατηρείται κέρδος από τον πρώτο μήνα λειτουργίας.

Τι δείχνει όμως η Κατάσταση Χρηματοροών;

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ
ΕΣΟΔΑ 100 150 200 250 300 350 400
ΕΙΣΡΟΕΣ 100 150 200 250 300
ΕΚΡΟΕΣ 70 105 140 175 210 245 280
ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ -70 -105 -40 -25 -10 5 20

Όπως είναι φανερό από τον παραπάνω πίνακα η κατάσταση χρηματοροών δείχνει μια πολύ διαφορετική εικόνα από ότι τα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης. Ναι μεν η εταιρεία σας παρουσιάζει λογιστικά κέρδη, τους πρώτους όμως μήνες λειτουργίας θα αναγκαστείτε να χρηματοδοτήσετε με κεφάλαια (δικά σας ή μέσω δανεισμού) την λειτουργία της εταιρείας γεγονός που επιβαρύνει με την σειρά του το κέρδος σας. Το παραπάνω παράδειγμα βέβαια είναι αρκετά απλοϊκό. Στην ουσία τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Να θυμάστε όμως ότι η Κατάσταση Αποτελεσμάτων πρέπει να εξετάζεται πάντοτε σε συνάρτηση με την Κατάσταση Χρηματοροών.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας

Τα επιτυχημένα franchise δουλεύουν γατί εκτός από τα όνομα, τον εξοπλισμό κ.ο.κ αγοράζετε μια δοκιμασμένη συνταγή σχετικά με το πώς θα λειτουργήσετε την επιχείρηση σας. Το entry fee (αφ’ άπαξ ποσό) και τα royalties (συνεχή δικαιώματα) είναι το αντίτιμο που καταβάλετε για την ένταξη σας σε ένα σύστημα franchise. Τα βασικό ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσετε πριν την τελική σας απόφαση είναι τι θα προσφέρει σε εσάς το συγκεκριμένο δίκτυο. Τι θα λάβετε δηλαδή ως αντάλλαγμα αυτών των πληρωμών;

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο βασικότερος παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης σας είναι ένας: ΕΣΕΙΣ.

Ρωτήστε τον εαυτό σας αν μπορεί να κάνει την συγκεκριμένη εργασία πριν επενδύσετε σε ένα franchise. Εάν σας αρέσει η δουλειά, είστε δημιουργικός, πιστεύετε στην σημασία της σωστής εξυπηρέτησης, έχετε την υποστήριξη της οικογένειας σας και την όρεξη να ακολουθήσετε ένα δοκιμασμένο σύστημα λειτουργίας, τότε μπορείτε να περιμένετε πολλά από την επένδυσή σας σε ένα δίκτυο franchise.

Photos Via Flickr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο