Home » Franchising: Επενδύοντας στην εκπαίδευση

Franchising: Επενδύοντας στην εκπαίδευση

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Το franchising είναι ένας από τους αποδοτικότερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη του χώρου με φυσικό επακόλουθο να έχουν δημιουργηθεί ορισμένα θέματα που απαιτούν διερεύνηση. Η πλειονότητα προσεγγίζει το θέμα επιφανειακά και ευκαιριακά, ανάγοντας τη σχέση franchisee-franchisor ως μια μονοδιάστατη γραμμική σχέση ανταλλαγής οικονομικών ανταλλαγμάτων για τη παραχώρηση της επωνυμίας, προϊόντων και κάποιας τεχνογνωσίας

Σημαντικό θέμα συζήτησης που σχετίζεται με την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα του θεσμού είναι η σχέση  franchisor – franchisee που ορισμένες φορές παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα λόγω έλλειψης υποδομής είτε εποικοδομητικής επικοινωνιακής πολιτικής. Αυτά τα «μελανά» σημεία χρίζουν άμεσης διαλεύκανσης!

Όσοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το σύστημα του franchising θα συμφωνήσουν στο εξής: η αρμονική σχέση μεταξύ franchisor – franchisee είναι καθοριστική για την επιτυχία ή την αποτυχία του συστήματος. Άρα θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους franchisees πως η αγορά και μόνον ενός franchise δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την επιτυχία. Χρειάζεται να γίνει ένας συνδυασμός ενεργειών που θα αποφέρουν οφέλη στον franchisor και τον franchisee.

Τα οφέλη και για τις δύο πλευρές είναι πολλά. Εντούτοις, πρέπει να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές για να εξασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία και οι εποικοδομητικές διαπροσωπικές σχέσεις των εμπλεκομένων μερών και η αποτελεσματική τους επικοινωνία. Και τούτο γιατί πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας πως η ορθή αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε franchisor – franchisee προοιωνίζει μια υγιή σχέση και εδραιώνει μια μακροπρόθεσμη συνεργασία. Άρα η εποικοδομητική και αποδοτική συνεργασία είναι καθοριστική και για τα δύο μέρη, ενώ μεσοπρόθεσμα διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία μια μάλιστα με δομές χαμηλού κόστους.

Ο franchisor οφείλει μαζί με το «ισχυρό όνομα» του να μεταφέρει στον franchisee την πείρα του, την καθοδήγηση του και την υποστήριξη του. Γιατί χωρίς υποστήριξη ο franchisee αισθάνεται αβοήθητος και νιώθει εγκλωβισμένος σε μια λαθεμένη απόφαση, αντιμέτωπος πρωτόγνωρων προκλήσεων σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας τελικά έντονες φυγόκεντρες τάσεις.. Είναι λογικό και οι δύο πλευρές να έχουν ανησυχία και άγχος για τις επενδύσεις τους. Γιατί η επένδυση του franchisee τις περισσότερες φορές αντιπροσωπεύει τις οικονομίες μιας ζωής ή το εφάπαξ του  ή την πώληση ενός περιουσιακού του στοιχείου. Γι αυτό διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο η «ποιότητα» της σχέσης τους. Αν ο   franchisor εκπαιδεύσει σωστά τον franchisee τότε μειώνονται και οι πιθανότητες αποτυχίας του δεύτερου. Άρα από τους πρωτεύοντες στόχους του franchisor πρέπει να είναι η ομαλή ένθεση και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της αλυσίδας που θα προσφέρει και την ανάλογη «δέσμευση» και «ποιότητα» και κατά συνέπεια το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Ας θυμηθούμε πως η εκπαίδευση είναι μια μακροχρόνια αλλαγή της συμπεριφοράς που προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη πείρα η οποία ύστερα από επεξεργασία παίρνει μορφή.

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ FRANCHISOR – FRANCHISEE

 • Όταν ο franchisee θεωρεί πως καταβάλει αρκετά χρήματα για τα royalties στον franchisor χωρίς όμως να απολαμβάνει ανάλογα.
 • Ο franchisee θεωρεί πως ο franchisor δεν ακολουθεί «πετυχημένη» διαφημιστική πολιτική της αλυσίδας του.
 • Όταν ο franchisor δεν υποστηρίζει όσο θα έπρεπε τον franchisee(π.χ. εκπαίδευση προσωπικού)
 • Ο franchisor ακολουθεί μη συγκροτημένο και με προοπτική management. Όλα τα παραπάνω σημεία όξυνσης θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχαν:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ+

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ+

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση των εκάστοτε προτεραιοτήτων και αλλαγών ή προβληματισμών. Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας πρέπει να υπάρχουν συναντήσεις των δύο πλευρών για παροχή και άντληση πληροφόρησης και χρειάζεται να οικοδομηθεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συστημάτων επικοινωνίας που θα εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα τις πολιτικές αμοιβαίας κατανόησης και αφοσίωσης στο δίκτυο. Το «κλειδί» σε όλα τα προβλήματα είναι η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους να πείσετε τους άλλους είναι να τους… ακούτε με προσοχή. Αυτή είναι η αρχή που ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους στο σύστημα franchising:

 • Franchisors
 • Franchisees
 • Managers καταστήματος
 • Υπαλλήλους

Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε από στελέχη της αλυσίδας είτε από επαγγελματίες εκπαιδευτές. Η διαδικασία αυτή είναι πολύπλοκη γιατί ο έλεγχος βρίσκεται κυρίως στα χέρια του εκπαιδευόμενου που θα αποφασίσει αν θα συμμετάσχει ενεργά ή όχι, αλλά και των πολιτικών της εταιρείας που συντείνουν στη δημιουργία ανάλογου κλίματος.

 

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Στις αλυσίδες franchise είναι επιτακτική η ανάγκη επιμόρφωσης του προσωπικού γιατί στα πλαίσια των αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον (νέα προϊόντα, νέος εξοπλισμός, αλλαγή στους τρόπους διοίκησης, ανατροπή ανταγωνιστικού πεδίου κλπ) οι δυνατότητες του εργαζόμενου διευρύνονται και αναπτύσσονται. Μια επιχείρηση θεωρείται επιτυχημένη και αποτελεσματική όταν το ανθρώπινο δυναμικό της είναι ικανό να μαθαίνει καινούργια πράγματα, να προσαρμόζεται και να αναπτύσσεται.

 

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ+ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ +ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ+ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ=ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η εκπαίδευση δεν έχει σκοπό μόνο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων της αλλά της συνολικής αποτελεσματικότητας του συστήματος franchise. Για να επηρεάσουμε τη συνολική απόδοση πρέπει ένα εργασιακό πρόγραμμα να περιλαμβάνει και τα 3 προαναφερόμενα στοιχεία. Και κυρίως να μην περιορίζεται στη κατανόηση των τεχνικών στοιχείων ή και των αναγκαίων συστημάτων και διαδικασιών. Κομβικό στοιχείο και επένδυση υψηλής απόδοσης είναι η εκπαίδευση σε θέματα εταιρικής κουλτούρας, κατανόησης του concept και των κινητήριων δυνάμεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων. Για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος χρειάζεται μια διαρκής συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων.

Η εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ΕΠΕΝΔΥΣΗ στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Διότι ο εργαζόμενος αναπτύσσεται, αρχίζει και σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο, βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία και γενικότερα αλλάζει η στάση του απέναντι στην έννοια της εργασίας. Ο εργαζόμενος ενδυναμώνεται, νιώθει ότι αξίζει, δίνει τον καλύτερο του εαυτό και ταυτίζεται με την επιχείρηση. Το τελευταίο είναι και το ζητούμενο του κάθε επιχειρηματία.

 

Η εκπαίδευση έχει ένα στόχο:
Την ικανοποίηση του πελάτη και τη δέσμευση του franchisee

Η διαφοροποίηση μιας επιχείρησης είναι στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων.

Γι αυτό επιβάλλεται να προσδιοριστούν οι όποιες ανάγκες σε εκπαίδευση, να υιοθετηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, μετά την υλοποίηση των οποίων θα υπάρξει αξιολόγηση και περαιτέρω διορθώσεις.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Η εκπαίδευση πρέπει να συμβαδίζει με τη στρατηγική της επιχείρησης
 • Η εκπαίδευση πρέπει να σχετίζεται με την κουλτούρα της επιχείρησης
 • Όλες οι διαδικασίες πρέπει να είναι στραμμένες στην επίτευξη της ποιότητας
 • Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης πρέπει να συμβουλεύει και να παρέχει υποστήριξη
 • Πρέπει να προσδιοριστούν οι ικανότητες όλων των υπαλλήλων
 • Πρέπει να αναρωτηθούν οι ιθύνοντες σε κάθε επιχείρηση τη χρησιμότητα της υιοθέτησης της έννοιας «επιχείρηση διαρκούς μάθησης»

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Ο αποτελεσματικός  εκπαιδευτής πρέπει να είναι επαγγελματίας, να γνωρίζει καλά τη δουλειά του, ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις και είναι ανά πάσα στιγμή προετοιμασμένος. Οφείλει να είναι οργανωμένος και να έχει το υλικό της εκπαίδευσης του καλά δομημένο γιατί έτσι αντικατοπτρίζεται το ενδιαφέρον και ο σεβασμός που επιδεικνύει στους εκπαιδευόμενους. Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι αξιόπιστος διότι αυτό το χαρακτηριστικό θα καθορίσει τις σχέσεις του με τους εκπαιδευόμενους, δηλ. αν θα τον εμπιστευτούν και αν θα αισθανθούν άνετα ώστε να αποδεχτούν αυτό που θα τους διδάσκει. Επίσης, σ’ αυτό το στάδιο σημαντικό είναι ο εκπαιδευτής να δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας με τους «μαθητές» του: πρέπει να μεταδίδει το μήνυμα του με λεκτικό (χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου) προφορικό (τόνος, χροιά φωνής) και οπτικό τρόπο (εικόνες, διαγράμματα). Σκοπός του εκπαιδευτή είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να:

 • Εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες
 • Ανακαλύψουν αυτά που έχουν μέσα τους
 • Να διευρύνουν τους ορίζοντες τους
 • Να αναπτύξουν τις απορίες τους
 • Να αλλάξουν προς το καλύτερο
 • Να αποκτήσουν ουσιαστική γνώση για τους τομείς δραστηριοποίησης τους.

Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτής πρέπει να ακούει προσεκτικά  αυτό που λένε οι εκαπιδευόμενοι του, πρέπει να έχει την ικανότητα να επικεντρώνεται στα ουσιώδη και στα θεμελιώδη στοιχεία, να έχει γνώση της αγοράς και του ανταγωνιστικού πεδίου και να παίρνει πληροφορίες από το κοινό του και κυρίως πρέπει να έχει την ικανότητα να πείθει. Κυρίως όμως πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τους εκπαιδευόμενους του.

Βασικό στοιχείο να ενδυναμώνει την πίστη του Franchisee στην επιλογή του και ταυτόχρονα να ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την δυναμική ανάπτυξη του στα πλαίσια του συστήματος Franchise και του δικτύου!

Η σημασία που έχει η εκπαίδευση για την ικανότητα επιβίωσης κάθε επιχείρησης, αυτομάτως σημαίνει πως η εκπαίδευση – μάθηση αποτελεί μια από τις στρατηγικές της επιχείρησης. Γιατί είναι υψηλές οι απαιτήσεις που αφορούν τις δεξιότητες και την υπευθυνότητα των επαγγελματιών στους εργασιακούς τους χώρους. Ζούμε σε μια φοβερά ανταγωνιστική εποχή, όπου χιλιάδες επιχειρήσεις υπάρχουν όμως οι πιο ικανές από αυτές θα επιβιώσουν. Το franchise παρόλο που παρουσιάζει λιγότερο ρίσκο από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνες τους, επιβάλλεται να έχει και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του άριστα εκπαιδευμένου προσωπικού (απ’ το υψηλόβαθμο στέλεχος έως τον χαμηλότερο σε κλίμακα εργαζόμενο) που μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε δυσκολία, να ξεπεράσει κάθε πρόβλημα και κυρίως να ικανοποιήσει τους πελάτες του. Για να ξεκινήσει η διαδικασία εκπαίδευσης πρέπει πάνω απ’ όλα να συνειδητοποιήσει την ανάγκη αυτή ο franchisor που πρέπει με τη σειρά του να αποκτήσει «συναδελφική αλληλεγγύη» με τους franchisees του και με τη σειρά του να τους παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση αλλά και υποστήριξη.

Διότι ένα επιτυχημένο franchise πρέπει να βασίζεται στην αποτελεσματική διαχείριση της συλλογικής εμπειρίας και γνώσης και της αποδοτικότητας των ανθρώπινων πόρων.

Photos Via Flickr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο