Home » Franchising:Μια νέα εποχή, ένα απόλυτα νέο ανταγωνιστικό πεδίο!

Franchising:Μια νέα εποχή, ένα απόλυτα νέο ανταγωνιστικό πεδίο!

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος
Οι ραγδαίες εξελίξεις στην αγορά επιβεβαιώνουν παλαιότερες τοποθετήσεις μας όσον αφορά στη δυναμική την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της κρίσης. Δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για μια περίοδο κρίσης, αλλά για μια νέα εποχή που η ίδια η κρίση αφήνει το καταλυτικό στίγμα της, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ένα νέο τοπίο από ισχυρές δυνάμεις αλλαγής που προϋπήρχαν της κρίσης. Είμαστε μάρτυρες της μετάβασης σε μια νέα εποχή, σε μια άλλη αγορά, με νέα χαρακτηριστικά, νέες δομές που σωρευτικά συγκροτούν ένα απόλυτα νέο ανταγωνιστικό πεδίο!
Το franchising αυτή την περίοδο αποδεικνύεται ως μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις υπέρβασης της κρίσης. Υπέρβασης και όχι απλά διαχείρισης. Η προδημοσίευση στοιχείων από το ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2011 που αφορά την περίοδο Ιανουάριος 2010 μέχρι τον Νοέμβριο 2010 αποδεικνύει ότι στο χώρο του franchising υπάρχει μια δυναμική που πραγματικά οδηγεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις από αυτούς που βιώνουν στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Είναι χαρακτηριστική της ισχυρής παρουσίας, η γενική εικόνα στην οποία οι αλυσίδες franchise δεν έχουν υποστεί μείωση του αριθμού των σημείων τους το τελευταίο δεκάμηνο, σε αντίθεση με αυτό που αντιμετωπίζουν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Σε όλους τους κλάδους, στο σύνολο της χώρας βιώνουμε μια δραματική φάση συνεχούς μείωσης καταστημάτων. Τα στοιχεία των ερευνών για τις αγορές της Αττικής και της Μακεδονίας που διεξήγαγε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου μέσω του ΙΝ.ΕΜ.Υ. και τα οποία δημοσιεύτηκαν πριν από ένα μήνα είναι πράγματι ενδεικτικά. Η συρρίκνωση του αριθμού των επιχειρήσεων μέσα σε λίγους μήνες υπερβαίνει το 15% ή και το 20% σε ορισμένες περιοχές. Αντίθετα στο franchising υπάρχει μια σταθερότητα που μάλλον στο τέλος του έτους θα οδηγήσει και σε αύξηση των σημείων πώλησης της τάξεως περίπου 1% με 1,5 %!!
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπίσουμε σε ποιες αλυσίδες έχει σημειωθεί σταθερότητα και αύξηση. Ποια είναι τα κοινά σημεία τους. Είναι λοιπόν εκείνες οι αλυσίδες που διαπίστωσαν εξ αρχής τα χαρακτηριστικά της κρίσης. Κατανόησαν ότι δε μιλάμε για μια απλή υφεσιακή φάση ενός συνήθους οικονομικού περιοδικού κύκλου. Διαπίστωσαν ακριβώς ότι οδηγούμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο τόσο μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της ζήτησης, όσο και αλλαγής των χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Κοινή πρώτη αντίδραση η αναδιοργάνωση του δικτύου τους. Παράλληλα εφάρμοσαν ιδιαίτερα επιθετικές πολιτικές μάρκετινγκ, με ταυτόχρονη αξιοποίηση της τεχνολογίας σε κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες όπως της διαχείρισης αποθεμάτων, της αξιοποίησης των βάσεων δεδομένων τους ως προς την πελατειακή βάση κοκ.
Στήριξαν τους franchisees τους και πέτυχαν να κερδίσουν μερίδιο αγοράς και να είναι καλυτέρα προετοιμασμένοι για την επομένη φάση. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται επίσης, και από τη δημοσίευση των στοιχείων για το λιανικό εμπόριο στα τέλη Οκτωβρίου. Οι αλυσίδες franchise στο χώρο πχ της Ένδυσης έχουν υποστεί μείωση των πωλήσεων τους 70% λιγότερο από ότι ο μέσος όρος των ανεξάρτητων σημείων. Ποια είναι τα συμπεράσματα λοιπόν που μπορούμε να εξάγουμε από την ανάγνωση των στοιχείων . Βασικό συμπέρασμα είναι ότι το franchising παραμένει μια ασφαλής διέξοδος για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Το franchising παραμένει μια ασφαλής διέξοδος που συνεχίζει να συνεισφέρει στην εθνική οικονομία και στην προσωπική και οικογενειακή ευημερία . Αποτελεί ένα ασφαλές μοντέλο επιχειρηματικής ανέλιξης.
Όμως αυτό ισχύει για όλα τα franchise; Προφανώς και όχι. Αναλύοντας συστηματικότερα τα στοιχεία που παρατίθενται στο τρέχον τεύχος του FRANCHISE SUCCESS, – λίγο πέρα από τη στρογγυλοποίηση και τη γενίκευση των μέσων όρων- είναι προφανές ότι δεν έχουν καταφέρει όλες οι αλυσίδες να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά. Εκείνες που κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να αξιοποιήσουν προς όφελός τους την κρίση, είναι αυτές που δεν εφάρμοσαν κοινότυπες συνταγές, δεν προχώρησαν σε μηχανιστικές εφαρμογές όπως συρρίκνωση ή cost cutting και δεν ακλούθησαν την πεπατημένη μονόπλευρη πορεία μείωσης δαπανών, αποδόμησης πολύτιμων άυλων πόρων και down sizing.
Είναι εκείνες οι οποίες διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το δίκτυό τους, το ανθρώπινο δυναμικό τους, τους franchisees τους και κατανόησαν ότι υπάρχει ένα περιβάλλον πολέμου που έξω κυριαρχούν αντιξοότητες και κίνδυνοι και μέσα κυριαρχεί το άγχος η ανασφάλεια και στρατηγικές ατομικής επιβίωσης . Διαμόρφωσαν και επέβαλαν μια συγκροτημένη στρατηγική, που απαντούσε συνολικά στις προκλήσεις και επέμειναν να καταστεί κτήμα του δικτύου. Στα πλαίσια αυτά υιοθέτησαν και σκληρές αποφάσεις. Υλοποίησαν πολιτικές αναδιάταξης του δικτύου – αναλαμβάνοντας τις όποιες συνέπειες- και αξιοποίησαν την σωρευμένη εμπειρία, όλους τους διαθέσιμους πόρους και τους ευθυγράμμισαν στην επιλεγείσα στρατηγική, υποστηρίζοντας εμφαντικά και με συνέπεια την επιτυχή εφαρμογή τους, δημιουργώντας ένα πλαίσιο ασφάλειας για τους franchisees και για τα στελέχη τους. Οι αλυσίδες αυτές, έχοντας την τύχη να διαθέτουν διοικήσεις με ειδικά χαρακτηριστικά και ικανότητες, με προσήλωση στο στόχο και αποτελεσματικότητα, μπόρεσαν πραγματικά να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Ήδη κάποιες από αυτές γεύονται τους καρπούς αυτών των κινήσεων τους.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο