Home » COVID-19: Η επόμενη μέρα. Απαιτείται ταχύτητα προσαρμογής στα δίκτυα franchise & ικανότητα στη διαχείριση της αλλαγής.

COVID-19: Η επόμενη μέρα. Απαιτείται ταχύτητα προσαρμογής στα δίκτυα franchise & ικανότητα στη διαχείριση της αλλαγής.

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Η υγειονομική κρίση του νέου κορονοϊού Covid-19 εξελίσσεται σε μια άνευ προηγουμένου κρίση μεγαλύτερη ίσως και εκείνης του 1929-31! Κρίση που θα συνοδεύεται με στρατιές ανέργων, χρεοκοπίες, ραγδαία μείωση της ζήτησης και του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλαγές στις συνήθειές μας, στα καταναλωτικά πρότυπα, στον τρόπο δουλειάς μας , ταχύτατες ανατροπές στα κανάλια διανομής, στα επιχειρηματικά μοντέλα.

Θα επηρεάσει τον τρόπο θεώρησης των πραγμάτων γύρω μας, τα κριτήρια και τον τρόπο λήψης αποφάσεων.

Σηματοδοτεί και καθορίζει μια νέα εποχή.

Συχνά ακούμε να μιλούν για την επόμενη μέρα με τον όρο νέα κανονικότητα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι θα υπάρξει, μετά από πρόσκαιρους κλυδωνισμούς, ένα νέο, αλλά σταθερό περιβάλλον, ένα νέο ανταγωνιστικό πεδίο.

Κατά τη γνώμη μας, αυτή η νέα κανονικότητα δεν μπορεί παρά  να έχει ως κύριο συστατικό στοιχείο τη συνεχή αλλαγή, με έντονους κλυδωνισμούς, συγκρούσεις, ανακατατάξεις, μετατοπίσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι προφανές ότι και το franchising θα αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις.

Τα δίκτυα franchise καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά όχι μόνο τις άμεσες επιπτώσεις του lockdown και τη φάση όξυνσης της κρίσης που διατρέχουμε, αλλά ταυτόχρονα απαιτείται να δώσουν πειστικές απαντήσεις και προς την αγορά και εσωτερικά στα δίκτυά τους – εργαζομένους, franchisees, προμηθευτές και συνεργάτες – ότι διαθέτουν πράγματι ένα οργανωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης και εξομάλυνσης των επιχειρησιακών λειτουργιών και των πωλήσεων.

Ταυτόχρονα καλούνται να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο, συγκροτημένο πρόγραμμα, που να απαντά αποτελεσματικά στις προκλήσεις ενός νέου ανταγωνιστικού τοπίου, που δυναμικά θα διαμορφώνεται και θα εξελίσσεται.

Ζωτικό στοιχείο αυτής της φάσης, είναι η συσπείρωση των franchisees και η κινητοποίησή τους, ώστε να καταστούν ενεργά στοιχεία όλων αυτών των φάσεων μετασχηματισμού, όπου τα δίκτυα franchise καλούνται να  επανακαθορίσουν το concept, την πρόταση αξίας τους προς τους καταναλωτές, αλλά και να εξελίσσουν συστήματα και διαδικασίες, επιχειρησιακές λειτουργίες,  καθώς, επίσης, και τα επιχειρηματικά μοντέλα συνεργασίας.

Οι franchisees πρέπει να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη και όχι στοιχείο αντίστασης στις αναγκαίες αλλαγές.

Τα δίκτυα franchise θα παίξουν σημαντικό ρόλο  στο νέο ανταγωνιστικό πεδίο και οι franchisors, είτε νέοι είτε εδραιωμένοι, θα πρέπει επίσης να επανεξετάσουν συνολικά  το μοντέλο λειτουργίας τους ως δίκτυα, το σύστημα franchise καθώς και το μοντέλο περαιτέρω ανάπτυξής τους, στα πλαίσια ενός πολυεπίπεδου, πολυκάναλου αναπτυξιακού πλάνου.

Στα πλαίσια αυτά, απαιτούνται ευελιξία, ταχύτητα προσαρμογής, ικανότητα στη διαχείριση της αλλαγής, μετασχηματισμού και του οργανισμού του franchisor αλλά και του δικτύου.

Οι αλλαγές στον χρονικό ορίζοντα, στη διαδικασία και στα κριτήρια  λήψης απόφασης των υποψήφιων επενδυτών, που καταγράφονται στην έρευνα είναι προφανές ότι μας δίνουν το στίγμα μιας υποτονικής ζήτησης στον χώρο του franchising, για την επόμενη περίοδο.

Οι υφιστάμενοι franchisees θα αποτελέσουν καταλυτικό παράγοντα σε όλες αυτές τις φάσεις.


Ο ρόλος τους θα αποδειχθεί καθοριστικός τόσο στην οργανική ανάπτυξη του δικτύου, μιας και μπορούν να καλύψουν την παροδικά μειωμένη ζήτηση από νέους franchisees, μέσα από ειδικά προγράμματα που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτή τη φάση των επιπτώσεων που προκαλεί η επιδημία του νέου κορωνοϊού COVID-19. Επίσης, η θετική τους στάση, η συσπείρωσή τους γύρω από το δίκτυο, η δέσμευση στην κοινή επιχειρηματική δράση μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο προσέλκυσης – σε ένα δεύτερο επίπεδο – νέων επενδυτών.

Οι αλλαγές στον χρονικό ορίζοντα, στη διαδικασία και στα κριτήρια  λήψης απόφασης των υποψήφιων επενδυτών, που καταγράφονται στην έρευνα είναι προφανές ότι μας δίνουν το στίγμα μιας υποτονικής ζήτησης στον χώρο του franchising, για την επόμενη περίοδο.

Τέσσερις στους δέκα υποψήφιους επενδυτές, ήτοι το 43,53% των συμμετεχόντων στην έρευνα, απάντησαν ότι η απόφασή τους έχει επηρεαστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναβάλλουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Παρακολουθώντας όμως σε ημερήσια βάση την εξέλιξη του μεγεθών της έρευνας Franchising & Covid-19 του Franchise Success Media Group και της The Franchise Co. διαπιστώνουμε ότι  η αναβλητικότητα λήψης απόφασης ως ποσοστό σταδιακά μειώνεται, ενώ αντίθετα ενισχύονται κριτήρια λήψης απόφασης όπως η διαφάνεια, η σαφήνεια της επιχειρηματικής πρότασης, η προσαρμογή εξειδικευμένων στις ανάγκες του κάθε franchisee λύσεων, η συμβολή έμπειρων συμβούλων franchise κ.λπ.

Επίσης, σταδιακά αυξάνεται – με χαμηλό ρυθμό – και ο δείκτης εμπιστοσύνης στο franchising, Η επιλογή δημιουργίας ενός franchise έναντι της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης επιχείρησης.

Το πώς θα χειριστούν τα δίκτυα franchise την επόμενη μέρα, μετά την υγειονομική κρίση, θα καθορίσει σημαντικά την εικόνα και το franchising συνολικά και το κάθε δίκτυο ξεχωριστά.

Κατά την εκτίμησή μας, στους επόμενους μήνες θα αυξάνεται ο αριθμός των επενδυτών που θα ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον χώρο του franchising μιας και θα απελευθερώνεται ένα εξαιρετικά δυναμικό κοινό, όπως επιχειρηματίες που η υφιστάμενη δραστηριότητά τους κλονίζεται και θα αναζητούν νέες επιχειρηματικές προτάσεις.

Επίσης, η προβλεπόμενη αύξηση της ανεργίας θα αυξήσει το  ενδιαφέρον για αυτοαπασχόληση, δημιουργώντας ώθηση κυρίως σε επιχειρηματικά μοντέλα όπου απαιτείται ενεργή συμμετοχή του franchisee και είναι χαμηλής αρχικής επένδυσης.

Περαιτέρω, οι αλλαγές των καταναλωτικών προτύπων, η μείωση της ζήτησης, η ενίσχυση νέων καναλιών διανομής θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων συστημάτων franchise εντείνοντας ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον υποψηφίων franchisees.

Ο χώρος του franchising θα μετασχηματιστεί σημαντικά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα υφιστάμενα μοντέλα λειτουργίας και συνεργασίας στην πλειονότητά τους δεν λειτουργούν  αποδοτικά, δεν είναι ανταγωνιστικά. Απαιτείται η ταχεία προσαρμογή του concept, ανασχεδιασμός και εξορθολογισμός των δικτύων τους  σε επίπεδο σημείων πώλησης, η απαλλαγή από μη αποδοτικούς franchisees, νέα format που να διευκολύνουν μια πολυκάναλη ανάπτυξη ικανή να καλύψει τις αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα, νέα μοντέλα διαχείρισης των δικτύων κοκ.

Συνοψίζοντας, η πλειονότητα των υφιστάμενων δικτύων franchise καλούνται να δράσουν άμεσα αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της συγκυρίας και ταυτόχρονα θα πρέπει να μετασχηματιστούν, να αναπροσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, τα συστήματα και τις διαδικασίες, το αναπτυξιακό τους πλάνο, στα πλαίσια ενός οργανωμένου συγκροτημένου επιχειρηματικού σχεδίου.

Θα πρέπει να συσπειρώσουν και να θέσουν στον πυρήνα των αλλαγών αυτών τους υφιστάμενους franchisees.

Θα πρέπει να επανακαθορίσουν άμεσα, το επικοινωνιακό τους πλάνο όσον αφορά την προσέλκυση και την ένταξη νέων franchisees.

Επίσης η συμβολή έμπειρων συμβούλων franchise σε αυτή την κρίσιμη φάση είναι εξαιρετικά πολύτιμη, περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Δες και εδώ.Post Pandemic Protocol

Οι επιχειρηματίες, στον χώρο του franchising, οι οποίοι θα κατανοήσουν τη δυναμική αλλά και τις προκλήσεις αυτής της νέας εποχής, που η πανδημία του κορωνοϊού δημιουργεί, θα είναι οι κερδισμένοι της επόμενης μέρας.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν