Home » Εστίαση, ΦΠΑ 23%: Μετατάξεις και Αποδόμηση

Εστίαση, ΦΠΑ 23%: Μετατάξεις και Αποδόμηση

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Η μετάταξη του ΦΠΑ στον κλάδο της εστίασης στο 23% – αύξηση κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες!- σηματοδοτεί σημαντικές επιπτώσεις και προβλήματα στην αγορά που ήδη δοκιμάζεται από την συνεχώς εντεινόμενη μείωση της ζήτησης, αλλά και από την δραστική συμπίεση της κερδοφορίας.

Τα τελευταία δύο έτη, η πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου έχει απορροφήσει τις προηγούμενες αυξήσεις του ΦΠΑ, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν μια παρατεταμένη επιθετική πολιτική marketing, με αιχμή τις πολλαπλές εκπτωτικές προσφορές προς τους καταναλωτές, με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών στα επίπεδα του 10%-15%.Και όλα αυτά ενώ οι βασικοί συντελεστές κόστους έχουν αυξηθεί!

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκαν οι ισολογισμοί των μεγάλων αλυσίδων εστίασης. Ο πρωτοετής φοιτητής δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να συνειδητοποιήσει την οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων. Συσσωρευμένες ζημίες αρκετών εκατομμυρίων, συμπίεση μικτού κέρδους, υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία κοκ. Δέκα μεγάλα δίκτυα, με περισσότερα από 900 καταστήματα στα δίκτυά τους και  με κύκλο εργασιών των μητρικών εταιρειών 488.689.730 € (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα franchise), παρουσιάζουν ζημίες 44 εκατομμύρια ευρώ! Συρρίκνωση της κερδοφορίας τους βιώνει και η πλειονότητα των franchisees, αν και η προσωπική εμπλοκή  τους στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεών τους, σε συνδυασμό με την θετική ρευστότητα του κλάδου έχει μειώσει τις επιπτώσεις της κρίσης, ιδιαίτερα δε, σε όσες από αυτές έχουν πολυετή λειτουργία ως επιχειρήσεις (χαμηλό δανεισμό, αποσβέσεις κλπ) .

Σ’ αυτό το ζοφερό τοπίο, η αύξηση του ΦΠΑ κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες θα είναι καταστροφική! Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα επιφέρει ραγδαία επιδείνωση τόσο της ήδη κλονισμένης οικονομικής κατάστασης των οργανωμένων αλυσίδων όσο και στα δημόσια έσοδα (άμεσα και έμμεσα, πχ ασφαλιστικές εισφορές, δημοτικοί φόροι κλπ).

Ιδιαίτερα για το χώρο των οργανωμένων δικτύων ( μια και δεν θέλουν, ακόμα και αν μπορούσαν να φοροδιαφύγουν) η αύξηση του ΦΠΑ – αν μετακυλισθεί στις τιμές – σημαίνει άμεση συρρίκνωση της αγοράς τουλάχιστον κατά 10% ενώ αν απορροφηθεί,  θα σημάνει μείωση του μικτού κέρδους τουλάχιστον κατά τέσσερις ή πέντε ποσοστιαίες μονάδες, όταν ήδη οι περισσότερες αλυσίδες τα τελευταία τρία χρόνια παρουσιάζουν είτε αρνητικά αποτελέσματα είτε μονοψήφια ποσοστά καθαρού κέρδους.

Για τις οργανωμένες αλυσίδες η αύξηση του ΦΠΑ θα θέσει ένα απλό αλλά βασανιστικό δίλημμα: Αύξηση τιμών ή απορρόφηση της αύξησης του ΦΠΑ.

Η θετική απάντηση στο πρώτο σκέλος του διλήμματος, δηλαδή μερική αύξηση τιμών, θα σημάνει μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον κατά 10%, ενώ η απορρόφηση του ΦΠΑ θα σημάνει ενδεχομένως μικρή αύξηση των πωλήσεων, λόγω της αύξησης του σχετικού μεριδίου αγοράς που όμως δεν θα υποκαθιστά ούτε μικρό κλάσμα των συνολικών απωλειών σε επίπεδο κερδοφορίας.

Είναι προφανές  ότι οι επιπτώσεις της αύξησης του ΦΠΑ θα έχουν μονιμότερου χαρακτήρα επιπτώσεις στον κλάδο και μάλιστα θα επιδεινώσουν ραγδαία και τα έσοδα του δημοσίου.

Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι:

  1. Θα υπάρξει μείωση της ζήτησης μεγαλύτερη από την όποια αύξηση των εσόδων από τη μετάταξη του ΦΠΑ. Τούτο σημαίνει επιπρόσθετα από τη μείωση των εσόδων από ΦΠΑ και μείωση της κερδοφορίας άρα μειωμένα έσοδα από το φόρο εισοδήματος αλλά και μείωση επενδύσεων στον κλάδο με πολλαπλές επιπτώσεις.

Παράλληλα τα οργανωμένα δίκτυα έχοντας υψηλό επίπεδο σταθερών λειτουργικών εξόδων και μη αντέχοντας μειώσεις των πωλήσεών τους θα ξεκινήσουν ένα πόλεμο προσφορών που ουσιαστικά θα αυξήσει τις ζημιές και θα αναδιανείμει συνολικά τα μερίδια αγοράς προς όφελος των ευέλικτων χαμηλού κόστους επιχειρηματικών μοντέλων.

  1. Παράλληλα τα μικρά ανεξάρτητα καταστήματα και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμα ισχυρότερο κίνητρο φοροδιαφυγής.

Θα αποδειχθεί – αλλοίμονο για άλλη μια φορά- ως επιτυχές επιχειρηματικό μοντέλο η μικρή οικογενειακή επιχείρηση, που εργάζεται όλη η οικογένεια, ασφαλίζεται μόνο ο ένας, απασχολούν τέσσερις πέντε ανασφάλιστους αλλοδαπούς ή απελπισμένους άνεργους ή τέως μικροεπιχειρηματίες , εκδίδουν μόνο μία στις τέσσερις αποδείξεις και αυτές μειωμένες, αγοράζουν είτε από cash&carry (στην καλύτερη περίπτωση) είτε “άνευ” από ανύπαρκτες φορολογικά και ύποπτες αδειολογικά μονάδες τροφοδοσίας για να αποφύγουν τον έλεγχο, καλύπτουν με κάποιο δωράκι τους δημόσιους λειτουργούς όταν γίνει κάποιος έλεγχος και αναμένουν την επόμενη περαίωση για να επιβραβευτούν

Για τα  δίκτυα εστίασης – μεγάλα και μικρά – και τους πολλαπλά ελεγχόμενους franchisees τους, θα υπάρξει άλλη μια τιμωρία γιατί είναι συνεπείς, γιατί εκδίδουν αποδείξεις, γιατί απασχολούν ασφαλισμένους, γιατί κάνουν επενδύσεις με αυστηρά πρότυπα σε επίπεδο ποιότητας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί διατηρούν τεχνικούς ασφαλείας, ανανεώνουν περιβαλλοντολογικά πιστοποιητικά, καταβάλλουν δημοτικούς φόρους, έχουν πιστοποιημένους και φορολογικά συνεπείς προμηθευτές, δημιουργούν ένα διεθνώς ανταγωνιστικό προϊόν και υπηρεσία, εκσυγχρονίζουν την ελληνική παραγωγή κοκ. Για όλα αυτά πρέπει για άλλη μια φορά να τιμωρηθούν!

Είναι προφανές λοιπόν ότι θα υπάρξει μείωση των σημείων πώλησης, αναδιοργάνωση των δικτύων ως αριθμός και γεωγραφική κατανομή,  με τελικό αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας αλλά και εισοδημάτων συνολικά στην αγορά (η εστίαση αποτελείται από 130.000 επιχειρήσεις και απασχολεί 630.000 εργαζόμενους).

  1. Θα υπάρξει ραγδαία επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας και ως τουριστικό  προϊόν σε επίπεδο τιμών, ενώ η συμπίεση της κερδοφορίας θα σημάνει παράλληλα και μείωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, με σημαντικές επιπτώσεις μακροχρόνιου χαρακτήρα συνολικά στην εθνική οικονομία.
  2. Θα ενταθεί η εσχάτως παρατηρούμενη   στάση των καταναλωτών, που ζητούν να μην εκδοθεί απόδειξη, είτε από αντίδραση είτε γιατί ελπίζουν  να έχουν ένα μικρό όφελος από τη μείωση του λογαριασμού που θα καταβάλουν.
  3. Θα υπάρξει αύξηση των απολύσεων στον κλάδο και της μερικής απασχόλησης. Τα οργανωμένα δίκτυα θα υποχρεωθούν να μειώσουν το προσωπικό τους για να ανταπεξέλθουν,  ενώ θα επανακαθορίσουν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειωθούν τα κόστη μέσω πιο ευέλικτων μορφών εργασίας για το εναπομείναν προσωπικό. Τούτο πρακτικά σημαίνει και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και του διαθέσιμου εισοδήματος με επιπτώσεις συνολικά στην αγορά.

Είναι προφανές ότι το μέτρο της μετάταξης του ΦΠΑ στο 23% είναι αποτέλεσμα ασκήσεων σε «excelόφυλλα», από “τεχνοκράτες” και “συμβούλους” που ουδέποτε είχαν σχέση με την αγορά και την πραγματική οικονομία.

Ένα μέτρο- μέσα σε πολλά άλλα- που όχι απλά αποδομεί έναν υγιή και δυναμικό κλάδο, αλλά ενισχύει ουσιαστικά την παραοικονομία.

Για άλλη μια φορά μπράβο τους!

 

Photos via Flickr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο