Home » Franchising και η συμβολή του στην Εθνική Οικονομία: Αλήθειες και Προτεραιότητες

Franchising και η συμβολή του στην Εθνική Οικονομία: Αλήθειες και Προτεραιότητες

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Από αυτό το βήμα και στο παρελθόν είχαμε αναφερθεί επανειλημμένα τόσο στα χαρακτηριστικά της κρίσης όσο και στη διάρκειά της. Αυτό που από τη πρώτη στιγμή τονίζαμε ήταν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κρίσης (https://www.franchiseblog.gr/?p=804#more-804 ), ότι δεν είναι απλά ένας υφεσιακός κύκλος, αλλά μια εποχή, που παράλληλα με την συρρίκνωση της αγοράς, αναδιατάσσεται το σύνολο της   οικονομίας, ανατρέπονται τα θεμελιώδη μεγέθη της και ταυτόχρονα προετοιμάζεται το έδαφος για ένα απόλυτα νέο ανταγωνιστικό πεδίο.

Από την πρώτη στιγμή που εκδώσαμε αυτό το περιοδικό είχαμε αναφερθεί – με συνέπεια – στη σημασία του franchising για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αλλά και για την ευημερία των εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρηματιών  στην ελληνική αγορά.

Ένα  μοναδικό ρόλο που το franchising έχει διεθνώς επιτύχει ακόμη και σε εποχές έντονων αναταράξεων και κρίσεων,  πόσο μάλλον δε στην Ελλάδα, που η δομή της οικονομίας της στηρίζεται καθαρά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τούτο το διαλαλούσαμε όχι για να το συνδέσουμε με κάποιες επιδοτήσεις ή το μη αποκλεισμό από κάποια επιδοτούμενα προγράμματα αλλά κυρίως για να προβάλλουμε και να ενδυναμώσουμε το θεσμό ως ένα αξιόπιστο πυλώνα για την ελληνική οικονομία.

Ήταν και είναι προφανείς οι λόγοι της συμβολής του franchising στην εθνική οικονομία και μπορεί να αποδειχτούν ακόμα περισσότερο ουσιαστικοί αν συνδυαστούν με μια συστηματική προβολή βέλτιστων πρακτικών, επιτυχημένων επιχειρηματικών προτάσεων και κυρίως ξεκαθάρισμα και αυτοπροστασία του χώρου από καιροσκόπους που έχουν παρεισφρήσει, αμαυρώνοντας την πολύτιμη συνεισφορά του.

Θα θέλαμε συνοπτικά να απαριθμήσουμε ορισμένους από τους βασικούς άξονες συμβολής του Franchising στην Ελληνική οικονομία.

1.Μείωση της φοροδιαφυγής: από τη φύση του το franchising, από τα συστήματα δομών και ελέγχων που εμπεριέχει ως επιχειρηματικό μοντέλο, μειώνει στο ελάχιστο τη δυνατότητα φοροδιαφυγής, είτε σε επίπεδο ΦΠΑ είτε σε επίπεδο φορολογίας εισοδήματος. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό όφελος για την εθνική οικονομία αν και  αποδεικνύεται σε μερικές περιπτώσεις μπούμερανγκ για τις επιχειρήσεις franchise, μια και ανταγωνίζονται επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν να φοροδιαφεύγουν έχοντας με τον τρόπο αυτό αυξημένα συγκριτικά περιθώρια κέρδους 15-30%. Εντούτοις, το franchising-ακόμα και τώρα- και με ιδιαίτερα υψηλό το κίνητρο της φοροδιαφυγής, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συντελεστές ΦΠΑ σε κρίσιμους κλάδους όπως σε αυτόν της εστίασης, συνεχίζει να ανθίσταται και να είναι ανταγωνιστικό, παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό από σημαντικό ποσοστό ανεξάρτητων επιχειρήσεων.

2. Εισφοροδιαφυγή: Από τη φύση τους τα καταστήματα franchise,  ειδικά στα μεγάλα δίκτυα ή σε αυτά που ευνοούν τα multi- unit ή τα multi brand concepts, όχι μόνο  – ακόμη και σήμερα – δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας,  αλλά και έχουν πλήρη εγγραφή των εργαζομένων τους με αποτέλεσμα να συνδράμουν σημαντικά στη μείωση της εισφοροδιαφυγής, που είναι μια από τις μεγαλύτερες μάστιγες της οικονομίας μας σήμερα αλλά και για τα επόμενα χρόνια.

3. Τα συστήματα franchise σε κρίσιμους κλάδους έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση της διαφθοράς. Η δημιουργία οργανωμένων συστημάτων, υποδομών, τεχνογνωσίας από τα συστήματα Franchise σε συνδυασμό με ένα ισχυρό πλέγμα αξιών των αλυσίδων Franchise,  έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση της διαφθοράς σε θέματα π.χ. αδειοδοτήσεων, φορολογικών ελέγχων κ.λπ.

4. Οι αλυσίδες franchise δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ο λόγος είναι ότι το επιχειρηματικό μοντέλο στηρίζεται αφενός στην αυτοαπασχόληση και αφετέρου στην πληρέστερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού που αυτό καθεαυτό σε μονάδες μεγαλύτερης κλίμακας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

6.Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας. Η δημιουργία υποδομών, συστημάτων και οικονομιών κλίμακος δημιουργεί προϋποθέσεις διεθνούς ανάπτυξης . Ένα πετυχημένο μοντέλο στη χώρα μας -σε ένα ιδιαίτερα αντίξοο επιχειρηματικό κλίμα- είναι προφανές ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό σε άλλες χώρες, όπου το επιχειρειν είναι πιο εύκολο, πιο προσιτό. Δεκάδες ελληνικά δίκτυα franchise με εφαλτήριο την ελληνική αγορά βρίσκουν ήδη επιτυχή δημιουργική διέξοδο σε χώρες των Βαλκανίων, της Μ. Ανατολής αλλά και της Ευρώπης.

7 . Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Οι εταιρείες franchise στηρίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργούν συστήματα εκπαίδευσης, μηχανισμούς ελέγχου, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης γνώσης έτσι ώστε να βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους. Αυτό το ανθρώπινο δυναμικό είναι η βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη (και ελπίζουμε προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και όχι προς όφελος ξένων επιχειρήσεων, οι οποίες προσπαθούν να προσελκύσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό από την Ελλάδα).

7. Η παροχή αγαθών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας προς όφελος συνολικά της ελληνικής οικονομίας. Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους τα δίκτυα, διαφοροποιώντας οργανωμένα τα προϊόντα τους και θέλοντας να ανταγωνιστούν ισχυρές επιχειρήσεις που έρχονται από το εξωτερικό και προσπαθούν να διεκδικήσουν μερίδιο στην ελληνική αγορά, ωθούνται στη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ιδιαίτερα ανταγωνιστικών. Η δημιουργία συσπειρώσεων γύρω από ένα σύστημα επιχειρήσεων franchise δημιουργεί τις προϋποθέσεις δημιουργίας οικονομιών κλίμακος και φάσματος. Και αυτό διαχέεται με την ενδυνάμωση ελλήνων υπεργολάβων και την παράλληλη ανάπτυξη δικτυώσεων που δημιουργούν ισχυρή μόχλευση στην οικονομία.

9. Η παρουσία αλυσίδων ειδικά στο λιανεμπόριο και όχι μόνο, δημιουργεί προϋποθέσεις για συγκράτηση των τιμών και μείωση του πληθωρισμού. Χαρακτηριστική η περίπτωση στο χώρο των υπηρεσιών και της εστίασης, όπου οι επιχειρήσεις franchise έχουν επιτύχει να είναι οι τιμές σε επίπεδα του 2006 και 2007.

10. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω δημιουργεί προϋποθέσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αλυσίδων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Αυτή ακριβώς η νέα βάση δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε την επόμενη μέρα οι ελληνικές επιχειρήσεις να βρεθούν ισχυρές τόσο για την ελληνική αγορά όσο και για τη διεθνή.

11. Ενίσχυση της Καινοτομίας. Τα συστήματα franchise ωθούνται από την ίδια τη δομή τους που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη της συλλογικής γνώσης και της τεχνογνωσίας  την ενθάρρυνση  καινοτομιών, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που σταδιακά διαχέεται στο σύνολο πλέον της οικονομίας. Ενισχύουν τη γνώση, αναπτύσσουν τεχνογνωσία και ενθαρρύνουν την καινοτομία.

12. Βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα. Μέσω του franchising μια νέα γενιά επιχειρηματιών εκπαιδεύεται μέσα σε οργανισμούς με συγκροτημένες  δομές ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται συνολικά το επίπεδο management σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς όφελος συνολικά της οικονομίας μας. Ο ρόλος του franchising στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας έχει καταστεί ιδιαίτερα σημαντικός με σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο ελληνικό επιχειρείν.

13. Προστασία του περιβάλλοντος, ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Τα συστήματα franchise έχουν αρχές, αξίες  και εφαρμόζουν ιδιαίτερα προωθημένα προγράμματα περιβαλλοντολογικής προστασίας μια και προβάλουν, καθορίζουν και  συμμορφώνονται με κανόνες εκπαιδεύοντας επιχειρηματίες-franchisees αλλά και το καταναλωτικό κοινό, που σταδιακά επιβραβεύει ανάλογες πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα η  εφαρμογή και υιοθέτηση προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δημιουργεί τις βάσεις για ευαισθητοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού και σημαντική συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία.

14. Ενισχύεται η βιωσιμότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από παλαιότερες έρευνες του 2003 και του 2008 του ΥΠΑΝ έχει αποδειχτεί ότι τα συστήματα franchise δημιουργούν επιχειρήσεις με βαθμό βιωσιμότητας τουλάχιστον 10πλάσιο από τις μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις οι οποίες είχαν και διατηρούν τον υψηλότερο βαθμό θνησιμότητας στην ευρωπαϊκή ένωση. Ακόμα και σήμερα, που η κρίση στην ελληνική οικονομία έχει ενταθεί σε πρωτόγνωρο βαθμό, μια απλή επίσκεψη στα εμπορικά κέντρα και στους εμπορικούς άξονες αλλά και μια ανάλυση της αναπτυξιακής πορείας των εταιρειών που αναπτύσσονται με franchise ( ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2012), αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες σε ένα σύστημα franchise αντέχουν και ισχυροποιούν το μερίδιο αγοράς τους..

15. Μετεξέλιξη υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και περαιτέρω ενίσχυσή του μέσω του franchise μετατροπής. Εκατοντάδες επιχειρήσεις στην ελληνική περιφέρεια αυτή την περίοδο αναζητούν ισχυρά συστήματα franchise και μετασχηματίζονται σε franchise σημεία, αναζητώντας μια διέξοδο στη βιωσιμότητά τους, την ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, αναγνωρισιμότητα, μείωση των απασχολούμενων κεφαλαίων κίνησης, ταχύτητα προσαρμογής στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον κ.λπ.

16. Ισχυροποίηση δικτύου διανομής υφιστάμενων ελληνικών επιχειρήσεων που αξιοποιούν το franchising ως μοντέλου  ανάπτυξης και λειτουργίας. Στόχος η  προστασία του δικτύου τους, τη μείωση επισφαλειών, την  ενίσχυση των μεριδίων αγοράς τους, αναζητώντας ευελιξία,  χαμηλότερες και αποτελεσματικότερες δομές κόστους για να μπορέσουν να υπερβούν τις συνέπειες της διαρκώς συρρικνούμενης ζήτησης αλλά και της έντασης του ανταγωνισμού.

17. Προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Τα οργανωμένα συστήματα franchise στην ελληνική αγορά αρχίζουν σταδιακά να αναδεικνύονται ως πόλος έλξης ελληνικών και ξένων κεφαλαίων (προερχομένων κυρίως από το εξωτερικό), αναγνωρίζοντας τον ισχυρό ρόλο που θα διαδραματίσουν την επόμενη ημέρα. Και τούτο προς όφελος των ελλήνων επιχειρηματιών οι οποίοι βλέπουν να ενισχύονται σήμερα αλλά δημιουργούνται οι βάσεις για μελλοντικές υπεραξίες.

Όλα αυτά λοιπόν που αναφέραμε είναι ουσιαστική συμβολή του franchisIng στην ελληνική οικονομία.

Αυτό από μόνο του όμως δεν αρκεί. Προτεραιότητα δεν είναι αυτή τη στιγμή να θεωρητικολογούμε ποια είναι εν δυνάμει η συμβολή του στην ελληνική οικονομία.

Το σημαντικό είναι να αναγνωριστεί τούτο από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Το κύριο στοιχείο είναι τα ίδια τα δίκτυα franchise, όλοι οι εμπλεκόμενοι, στο χώρο του franchising να προβάλλουν με σοβαρότητα και συνέπεια την αξιοπιστία του θεσμού, να ενισχύσουν τη διαφάνεια και την ουσιαστική πληροφόρηση των υποψηφίων Franchisees, να συμβάλλουν στην έγκυρη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου, να αναλάβουν επιθετικές πρωτοβουλίες για τον καθορισμό κανόνων, την προστασία των επενδυτών (κατά την προ-συμβατική περίοδο),  αλλά και ταυτόχρονα για την προστασία σοβαρών franchisor και franchisees από τους δεκάδες τυχοδιώκτες, που έχουν βρει ευνοϊκό πεδίο και έχουν παρεισφρήσει ( και σε κάποιους κλάδους λυμαίνονται) – απαξιώνοντας – το χώρο. Δεν αρκεί ( παρά τις καλές προθέσεις) μια απλή ενημερωτική καμπάνια ή κάποιες επαναλαμβανόμενες και προβλέψιμες επιστολές και παραστάσεις. Πρέπει η ίδια οικογένεια του franchising να αυτοπροστατευθεί,  έτσι ώστε σε επόμενη φάση να διεκδικήσει αυτά που δικαιωματικά της ανήκουν.

Να δοθεί έμφαση σε βέλτιστες πρακτικές, σε θετικά παραδείγματα, να προβάλλουμε  αρχές και αξίες.

Στο www.franchiseblog.gr επιμένουμε στην προβολή θέσεων και απόψεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου, στη διάχυση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικτύων franchise, ακριβώς γιατί το ουσιαστικό στοιχείο δεν είναι να αναμασάμε τα θετικά του franchising, αλλά το τι πρέπει να κάνουν σήμερα τα συστήματα franchise, πώς πρέπει να αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους έτσι ώστε να μπορέσουν να αναδειχτούν οι πρωταθλητές της επόμενης ημέρας αλλά ταυτόχρονα και μια πηγή ελπίδας και αναγνώρισης από την ελληνική κοινωνία και πολιτεία.

Photos Via Flickr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο