Home » Σύνδεσμος Franchise: Ανάγκη για μια νέα Πορεία!

Σύνδεσμος Franchise: Ανάγκη για μια νέα Πορεία!

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί στην  ανάγκη ενός ισχυρού, αποτελεσματικού Συνδέσμου Franchise της Ελλάδας.

Από το 1993 που είχαμε τις πρώτες συζητήσεις για τη δημιουργία του αλλά και από το 1997 οπότε είχαμε και ενεργή συμμετοχή, βασική πεποίθησή μας ήταν -και είναι- η ύπαρξη ενός συνδέσμου ο όποιος θα παίζει ενεργό ρόλο στην επιχειρηματική κοινότητα και θα υπηρετεί ουσιαστικά το θεσμό.

Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στο Σύνδεσμο και ως συνήθως αρχίζει να γεννιέται πάλι κάποιο ενδιαφέρον γύρω από αυτόν.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, ενδιαφέρον για  τον Σύνδεσμο Franchise της Ελλάδας υπήρχε όταν διεξάγονταν εκλογές ή όταν κάποιοι είχαν ανάγκη να τον χρησιμοποιήσουν και για την ακρίβεια να ”αξιοποιήσουν τη σφραγίδα του” ….
Ο ρόλος του Συνδέσμου είχε όλα αυτά τα χρόνια τρεις διαφορετικές διαστάσεις:

 1. Ο θεσμικός, λειτουργεί δηλαδή για να στηρίξει το franchising, να προωθήσει τα συμφέροντα των franchisor αλλά και των franchisee, μιας και τα συμφέροντα σε ουσιαστική βάση είναι κοινά.
 2. Εργαλείο υποβοήθησης επαγγελματικής ανέλιξης και προβολής και
 3. Δυστυχώς… μηχανισμός προς προσωπική εκμετάλλευση.

Δυστυχώς αυτό που επικράτησε ήταν ή τρίτη διάσταση και περιστασιακά η δεύτερη! Αποτέλεσμα ακριβώς της σταδιακής διόγκωσης αυτής της τρίτης διάστασης ήταν και είναι η συστηματική απαξίωση και αποτελμάτωση των τελευταίων ετών.

Εσκεμμένα ή μη ορισμένοι προσπαθούν να προβάλουν την κρίση ως το κύριο αίτιο της θλιβερής σημερινής κατάστασης. Απόλυτο λάθος!

Για εμάς, ο Σύνδεσμος Franchise ανέκαθεν ήταν και παραμένει στρατηγικό εργαλείο προώθησης του θεσμού ως μια μοναδική στρατηγική επιχειρηματικής ανέλιξης και προσωπικής ευημερίας. (δες και εδώ https://www.franchiseblog.gr/?p=1956)

Πάντα υπογραμμίζουμε ότι ο ρόλος του είναι να προβάλλει, να τεκμηριώνει τη συμβολή του franchising ως:

 • μηχανισμού επιχειρηματικής ανάπτυξης, ως ιδιαίτερα ευέλικτου και αποτελεσματικού εργαλείου οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων και συστημάτων διανομής, που ανταποκρίνεται σε πολλαπλούς κλάδους και αγορές,   σε διαφορετικά μεγέθη επιχειρήσεων, είτε ως μοναδική αναπτυξιακή πολιτική είτε στα πλαίσια μιας πολυκάναλης ανάπτυξης. Και μάλιστα αυτή τη περίοδο των συνεχών ανακατατάξεων και συγκρούσεων, μέσα σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, όπου τα πλεονεκτήματα του franchising αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο.
 • ένα δυναμικό επιχειρηματικό μοντέλο, που και σε ατομικό επίπεδο δίνει διέξοδο σε χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες, σε  νέους υποψήφιους αυτοαπασχολούμενους και επενδυτές, σε νέους επιστήμονες και επαγγελματίες ώστε να χαράξουν μια νέα επιτυχή πορεία σε μια αγορά όπου η θνησιμότητα των νέων επιχειρήσεων επιταχύνεται.
 • ένα εξαιρετικό εργαλείο ανάπτυξης της οικονομίας μας, που προσφέρει πολλαπλά οφέλη, τόσο σε επίπεδο δημοσίων εσόδων και εισφορών όσο και βελτίωση συνολικά της ανταγωνιστικότητάς της, ανάπτυξης τεχνογνωσίας αλλά  και ποικιλόμορφης ουσιαστικής κοινωνικής συνεισφοράς (δες και εδώ  https://www.franchiseblog.gr/?p=2238#more-2238 )

Η εικόνα που έχει παγιωθεί στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και πολιτεία για το Franchising απέχει πολύ από τα παραπάνω! Όσοι είμαστε ενεργά μέλη στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι  βιώνουμε μια απαξιωτική αντιμετώπιση του Franchising τόσο από σοβαρούς επιχειρηματικούς παράγοντες όσο και από θεσμικούς.

Αποτέλεσμα των σοβαρών παθογενειών, της σύγχυσης που δημιούργησαν διάφοροι καιροσκόποι, της ανεπαρκούς ενημέρωσης, της μη προβολής των σοβαρών προσπαθειών, των βέλτιστων πρακτικών, των επιτυχημένων δικτύων, της συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο κλπ

Δυστυχώς σήμερα, αυτή η κατάσταση της πολυετούς αδράνειας κατέστησε τον Σύνδεσμο αδύναμο ως οργανισμό, σχεδόν ανύπαρκτο ως συνομιλητή, που ταυτίζεται με μικροσυμφέροντα και που παρουσιάζεται αποξενωμένος και εσωστρεφής.

Στρεβλώσεις και παθογένειες του παρελθόντος έχουν συμβάλει πολύ περισσότερο στη σημερινή εικόνα και ας αρέσκονται κάποιοι να επαναλαμβάνουν ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της κρίσης. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πράξεων, επιλογών και λιγότερο παραλείψεων και προβλημάτων της γενικότερης κατάστασης.

Πάντα ελπίζουμε σε ένα νέο ξεκίνημα. Η ενεργοποίηση νέων στελεχών και επιχειρηματιών, από υφιστάμενα εδραιωμένα και νέα δίκτυα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μια νέα αρχή.

 

Στη φάση αυτή πιστεύουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι βασικοί στρατηγικοί πυλώνες που πρέπει να ακολουθηθούν την επόμενη περίοδο.

Βασική προτεραιότητα είναι η ενδυνάμωση της αξιοπιστίας του θεσμού.

 1. Απαιτείται η προβολή του κώδικα δεοντολογίας (που σίγουρα χρειάζεται ορισμένες τροποποιήσεις και προσαρμογές) και ταυτόχρονα ενεργητική παρουσία στην ελληνική αγορά και ευθυγράμμιση με αρχές, αξίες, ορθές πρακτικές. Στη φάση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προστατευτεί, να ενδυναμωθεί, να προβληθεί και να προωθηθεί το franchisingως η  δυναμική, αξιόπιστη επιχειρηματική εναλλακτική στην ελληνική αγορά. Να αναδειχθούν επιτυχημένα δίκτυα, να προβληθεί η συμβολή του franchising στην επιτυχή ανάπτυξη επιχειρήσεων καθώς και ιστορίες επιτυχίας νέων επιχειρηματιών.
 2. Oφείλει να επιδιωχθεί και να  αναδειχθεί ο χρηστικός ρόλος του Συνδέσμου στην ίδια την κοινότητα του franchising. Πρέπει να μεταμορφωθεί σε ζωντανό οργανισμό, όπου αναδεικνύονται και αναπαράγονται βέλτιστες πρακτικές, εξελίσσεται η γνώση, ανταλλάσσονται εμπειρίες, αναπτύσσονται συνεργασίες. Ένας κρίσιμος ρόλος που θα αναδείξει τη χρηστικότητα του Συνδέσμου στην ίδια τη κοινότητα του franchising και ταυτόχρονα θα προβάλλει τη θετική εικόνα που τόσο μας έχει λείψει τα τελευταία χρόνια, προτρέποντάς στην ενεργή συμμετοχή όλο και περισσότερων δικτύων.
 3. Απαιτείται η συνεχής ενημέρωση της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας, του τύπου, των θεσμικών φορέων, έτσι ώστε να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά, η συμβολή στην κοινωνική ευημερία, οι καλές πρακτικές. Στόχος αυτής της επικοινωνίας να ξαναχτιστεί η θετική εικόνα για το franchising που τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί, μια και αυτά που προβάλλονται πλέον είναι τα αρνητικά στοιχεία ορισμένων επιχειρήσεων και δικτύων. Σημαντικό στοιχείο όλης αυτής  της συνεχούς προωθητικής κίνησης είναι η προσέλκυση ποιοτικών, εκπαιδευμένων υποψηφίων franchisee συνολικά στο χώρο. Αυτό είναι βασικό ζητούμενο, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για όλους τους φορείς του χώρου. Οι ενημερωμένοι, συνειδητοποιημένοι franchisees αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του θεσμού.

Ποιος θα πρέπει να είναι λοιπόν ο ρόλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εάν θέλει πραγματικά να συμβάλει;

 • Είναι αναγκαίο να υπηρετήσει τους παραπάνω άξονες σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μια σειρά παράλληλων  δράσεων.
 • Οφείλει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να είναι ανοιχτό σε νέες ιδέες με στόχο  να συσπειρώσει τις υγιείς δυνάμεις του χώρου που μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν.
 • Χρειάζεται  να κινητοποιήσει σταδιακά και αυτούς που έχουν απομακρυνθεί, ενώ απαιτείται να επανακαθορίσει ρόλους και σχέσεις στα πλαίσια μιας διαφανούς πολιτικής.
 • Πρέπει να έχει θέληση κάνει τομές  στο χώρο προβάλλοντας συγκροτημένες θέσεις και αρχές.

Τέλος είναι σημαντικό να δεσμευτεί στις θεμελιώδεις αξίες που χαρακτηρίζουν το θεσμό:

 • Ακεραιότητα
 • Σεβασμός
 • Εμπιστοσύνη
 • Αρτιότητα
 • Ποικιλομορφία
 • Καινοτομία
 • Δέσμευση

Σε αυτή την πορεία η THE FRANCHISE CO. όπως και το FRANCHISE SUCCESS, καθώς και όλα τα στελέχη μας θα συμβάλλουν με όλες τις δυνάμεις τους.

Άλλωστε αυτές τις αξίες και αρχές όλα αυτά τα χρόνια προωθούμε.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο