Home » Εκπαίδευση:Βασικό κριτήριο επιλογής ενός δικτύου Franchise

Εκπαίδευση:Βασικό κριτήριο επιλογής ενός δικτύου Franchise

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Καθώς η εκπαίδευση καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα του franchisee να διασφαλίσει την αποδοτικότητα της επένδυσής του και να αυξήσει τις πωλήσεις στην περιοχή του, διερευνήστε ποιοι franchisors παρέχουν ουσιαστική εκπαίδευση και ποιοι καλύπτουν μόνο βασικές διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης.

Η αξιολόγηση ενός δικτύου franchise από οικονομική άποψη είναι σαφέστατα ένα πολύ σημαντικό βήμα. Δεν είναι όμως ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να σας φέρει πιο κοντά στην επιτυχία. Όταν οι ενδιαφερόμενοι franchisees ξεκινούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορες ευκαιρίες franchise, ένας από τους παράγοντες που χρειάζεται να εξετάσουν προσεκτικά είναι το είδος της εκπαίδευσης που παρέχεται από κάθε δίκτυο καθώς η εκπαίδευση καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα του franchisee να αυξήσει τις πωλήσεις στην περιοχή του.

Η λειτουργία μιας επιχείρησης αποτελεί ένα περίπλοκο εγχείρημα. Πέρα από το να γνωρίζετε τη διαδικασία προετοιμασίας των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, θα χρειαστεί να κατανοήσετε διαδικασίες όπως η διοίκηση μιας επιχείρησης, η πρόσληψη και εκπαίδευση υπαλλήλων, η διαφήμιση και το marketing, η οικονομική διαχείριση κ.λπ. Ως franchisee θα χρειαστεί να ακολουθήσετε συγκεκριμένα standards τα οποία και εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη λειτουργία του δικτύου. Δεν παρέχουν όμως όλοι οι franchisors το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης στους franchisees τους, ούτε και τους προετοιμάζουν ανάλογα για την επιτυχία.

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε με ποιο τρόπο γίνεται η διάκριση ανάμεσα στους franchisors που παρέχουν ουσιαστική εκπαίδευση και σε αυτούς που καλύπτουν μόνο βασικές διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης.

Όσον αφορά την εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών, οι περισσότεροι franchisors ακολουθούν τα ίδια βήματα. Κατά μέσο όρο παρέχουν στους franchisees εκπαίδευση που διαρκεί από δύο έως και πέντε εβδομάδες. Μπορεί, όμως, αυτή η εκπαίδευση να είναι ουσιαστικά εργασία σε μια από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις του δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση, ποιος εκπαιδεύει το διοικητικό προσωπικό και τους υπαλλήλους; Τι συμβαίνει όταν εισάγεται μια νέα κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών ή όταν κάποιος από το διοικητικό προσωπικό παραιτείται και ο franchisee πρέπει να αναζητήσει και να εκπαιδεύσει τον αντικαταστάτη του; Σε αυτό το στάδιο είναι καθοριστική η διαφορά ανάμεσα σε ένα ολοκληρωμένο και σε ένα οριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Φροντίστε πάντα να συναντάτε τον franchisor στα Κεντρικά Γραφεία του δικτύου και να συλλέγετε κάποια στοιχεία για το τμήμα εκπαίδευσης προτού υπογράψετε τη Σύμβαση Franchise. Εάν ο franchisor χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός συμβούλου, ο τελευταίος θα προσπαθήσει να κλείσει την πώληση γρήγορα και γι’ αυτό ίσως χρειαστεί να επιμείνετε σε μια προσωπική συνάντηση με τον franchisor. Κάποιες από τις ερωτήσεις που θα σας απασχολήσουν είναι:

  • Που λαμβάνει χώρα η διαδικασία της εκπαίδευσης; Πόσο διαρκεί το αρχικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ποιο (εάν υφίσταται) είναι το πρόσθετο κόστος που θα σας επιβαρύνει, πλέον της αρχικής αμοιβής franchise;
  • Ποια είναι τα άτομα που απαιτούνται να εκπαιδευτούν για την καλή λειτουργία του δικτύου, σύμφωνα με τον franchisor; Υπάρχουν κάποια κριτήρια που καθορίζουν εάν είστε έτοιμος να λειτουργήσετε την επιχείρηση όταν η αρχική εκπαίδευση θα έχει πλέον ολοκληρωθεί; Το να ακολουθεί κανείς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του franchisor μπορεί απλά να μην επαρκεί. Ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να σας πει αν είστε έτοιμος για την πρόκληση που παρουσιάζει η λειτουργία μιας επιχείρησης είναι ο franchisor.
  • Μπορούν οι υπεύθυνοι του καταστήματος και το προσωπικό να ξεκινήσουν την εκπαίδευση; Εάν δεν τους έχετε προσλάβει ακόμη (συμβαίνει συχνά), μπορούν να ξεκινήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αμέσως μετά την πρόσληψή τους; Πόσο πρόκειται να σας κοστίσει η πρόσθετη εκπαίδευση;
  • Ποιο θα είναι το πρόγραμμα της εκπαίδευσης; Πόσο θα διαρκέσει η θεωρία και πόσο η πρακτική; Ποια είναι τα θέματα που καλύπτονται και σε τι εύρος; Θα διδαχθείτε μόνο τα βασικά σχετικά με παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ή είναι η εκπαίδευση αρκετά αναλυτική ώστε να καλύπτει και το οικονομικό- λειτουργικό κομμάτι, καθώς και τα θέματα marketing της επιχείρησης; Εάν πρόκειται για τον κλάδο της εστίασης και η εκπαίδευση αφορά την προετοιμασία του φαγητού, θα εκπαιδευτείτε και σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και υγιεινής; κ.ο.κ
  • Ποιος είναι επικεφαλής του εκπαιδευτικού προγράμματος; Πρόκειται για το προσωπικό των καταστημάτων του δικτύου που αναλαμβάνει ρόλο εκπαιδευτή για όσο διαρκεί το πρόγραμμα ή πρόκειται για εξειδικευμένους εκπαιδευτές; Στόχος του προγράμματος είναι να μπορέσουν να σας μεταδώσουν οι εκπαιδευτές όλη την απαραίτητη γνώση και για το λόγο αυτό πρέπει να γνωρίζουν τα μυστικά της διδασκαλίας και της μεταδοτικότητας. Φροντίστε να μάθετε κάποια πράγματα για τους εκπαιδευτές και τις γνώσεις που διαθέτουν.
  • Πόσο κατανοητό και αναλυτικό είναι το υλικό της εκπαίδευσης; Εάν πρόκειται εσείς να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας προτού ανοίξει η επιχείρηση, τι εργαλεία σας παρέχει γι’ αυτό το σκοπό ο franchisor;

Βάσει αυτών των ερωτήσεων θα πρέπει να αξιολογήσετε τον franchisor και να κάνετε τη σύγκριση μεταξύ των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαφορετικών franchise. Η επιχείρηση πρόκειται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες πρόκειται να προστεθούν ή να τροποποιηθούν. Είναι ο franchisor προετοιμασμένος να προσφέρει το ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται; Με ποιο τρόπο θα το κάνει και σε τι κόστος;

Η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε σύγκριση με κάποιο άλλο, δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και καλύτερο. Σημασία έχει το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο τρόπος διεξαγωγής του και το πόσο καλά προετοιμάζει τον franchisee για τη λειτουργία της επιχείρησης στην πράξη.

Photos via Flickr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο