Home » Επιλέγοντας ένα σύστημα franchise παροχής υπηρεσιών

Επιλέγοντας ένα σύστημα franchise παροχής υπηρεσιών

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Ένας κλάδος όπου κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο, τις εμπειρίες  και τις δεξιότητές του ώστε να διασφαλίσει ένα επικερδές μέλλον είναι τα συστήματα franchise παροχής υπηρεσιών που προσφέρουν μία ευρεία σειρά συναρπαστικών ευκαιριών με σχετικά χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης και υψηλές αποδόσεις.

Τα συστήματα franchise παροχής υπηρεσιών και franchise b2b αποτελούν ένα δυναμικό και συνεχώς αυξανόμενο κομμάτι στον κλάδο του franchise διεθνώς. Σύμφωνα με έρευνες σε ώριμες αγορές franchise, η συγκεκριμένη αγορά αυξάνεται σε ετήσια βάση κατά 25%. Τι είναι όμως το franchise υπηρεσιών και ποια τα οφέλη και τα μειονεκτήματα κτήσης ενός τέτοιου franchise; Επίσης, πώς μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός τέτοιου franchise όταν δεν διαθέτει ο ίδιος τα απαιτούμενα κεφάλαια;

Συστήματα Franchise Παροχής Υπηρεσιών

 

Τα συστήματα Franchise παροχής υπηρεσιών βρίσκουν εφαρμογή σε μία τεράστια ποικιλία κλάδων. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες “Blue and White collar” που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, δεξιοτήτων και επενδύσεων.  Παραδείγματα franchise υπηρεσιών περιλαμβάνουν: σύμβουλους επιχειρήσεων (business coaching), πράκτορες real estate, ταξιδιωτικούς πράκτορες, υπηρεσίες καθαρισμού πισίνας, υπηρεσίες κήπου, υπηρεσίες καθαριότητας σπιτιών ή επιχειρήσεων, μηχανολογικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, service υπολογιστών, σύμβουλους lifestyle, κλπ. Από αυτή τη σύντομη λίστα μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων θα μπορούσε να βρει ένα franchise υπηρεσιών που να ταιριάζει στις εμπειρίες, στις δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτει, στα ενδιαφέροντα και το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει καθώς και το κεφάλαιο που δύναται να επενδύσει.

Παρά το γεγονός ότι οι τεχνικοί με κάποια κατάρτιση όπως ηλεκτρολόγοι ή υδραυλικοί ήταν συνήθως ελεύθεροι επαγγελματίες που λειτουργούσαν ανεξάρτητα, πολλοί από αυτούς συνενώνονται τώρα σε ομάδες franchise ώστε να έχουν κοινές προμήθειες, διαφήμιση, επιχειρησιακά συστήματα, συστήματα διοίκησης, αναγνωρισιμότητα  του σήματός τους κ.λπ., στοιχεία τα οποία συμβάλουν στην καλύτερη τιμολόγηση των υπηρεσιών τους.

Πλεονεκτήματα

 

  • Το franchise υπηρεσιών έχει συνήθως καλύτερες αποδόσεις επί του κεφαλαίου επένδυσης (ROI) σε σύγκριση με άλλους κλάδους όπως λιανεμπόριο ή βιομηχανία. Για παράδειγμα η ίδρυση μίας κινητής μονάδας υπηρεσιών συντήρησης Η/Υ και δικτύων μπορεί να στοιχίσει μόλις 40.000€ σε αντίθεση με ένα κατάστημα λιανικής στον κλάδο της πληροφορικής που θα στοίχιζε γύρω στα 250.000€.
  • Οι επιχειρήσεις franchise υπηρεσιών είναι συνήθως χαμηλού κινδύνου.
  • Μερικές από αυτές προσφέρουν ένα εγγυημένο εισόδημα ή εγγύηση πελατείας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (υπό όρους).
  • Μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών franchise σε πολλούς κλάδους.
  • Υψηλή ζήτηση για πολλές από τις υπηρεσίες αυτές στις σύγχρονες οικονομίες, όπου οι υπηρεσίες outsourcing αυξάνονται με γεωμετρικές προόδους.
  • Τα συστήματα franchise παροχής υπηρεσιών αποτελούν σε μεγαλύτερο βαθμό μία καλή ευκαιρία αξιοποίησης των ικανοτήτων του επενδυτή, παρά του κεφαλαίου του.
  • Συνήθως το franchise υπηρεσιών απαιτεί λιγότερα κεφάλαια γεγονός που το καθιστά περισσότερο προσιτό.
  • Οι χρεώσεις και τα πάγια έξοδα λειτουργίας σε πολλά franchise υπηρεσιών είναι χαμηλές. Για παράδειγμα, πολλές υπηρεσίες δεν απαιτούν υψηλές δαπάνες ενώ πολλές δραστηριότητες μπορούν να γίνουν και από το σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι τέτοιες επιχειρήσεις τείνουν να έχουν θετική ροή κεφαλαίων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Δεν υπάρχει ο περιορισμός στις ώρες εργασίας όπως στο λιανεμπόριο που πρέπει κανείς να τηρεί συγκεκριμένα ωράρια. Αυτό σημαίνει ότι  ο κάθε franchisee μπορεί να τηρεί ένα ευέλικτο ωράριο που να ταιριάζει στο δικό του τρόπο ζωής. Εντούτοις, οι λιγότερες ώρες εργασίας μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το εισόδημα του franchisee.
  • Το franchise υπηρεσιών τείνει να απαιτεί σε μεγαλύτερο βαθμό άμεση εμπλοκή από τον ιδιοκτήτη σε σχέση μία τυπική επιχείρηση του λιανεμπορίου.

Μειονεκτήματα

  • Παρά το γεγονός ότι η απόδοση επί τη επένδυσης είναι υψηλή, πολλές επιχειρήσεις υπηρεσιών μπορεί να προσφέρουν χαμηλότερα καθαρά κέρδη.
  • Τα έσοδα μπορεί να είναι περιορισμένα λόγω των πεπερασμένων ωρών που μπορεί να εργαστεί ο franchisee, κυρίως όταν πρόκειται για υπηρεσίες που απαιτούν χειρονακτική εργασία ή άμεση προσωπική εμπλοκή.
  • Το ρίσκο μπορεί να είναι υψηλότερο ειδικά σε επιχειρήσεις που απαιτούν δεξιότητες όπως π.χ. δεξιότητες πώλησης.
  • Η επιχείρηση είναι δύσκολο να αναπτυχθεί πέρα από ένα συγκεκριμένο όριο καθώς είτε δεν επιτρέπεται στους franchisees να απασχολούν άλλους, είτε η περιοχή είναι περιορισμένη ή ο ιδιοκτήτης μπορεί να διεκπεραιώσει έναν πεπερασμένο όγκο εργασίας.
  • Πολλές επιχειρήσεις υπηρεσιών απαιτούν από τον franchisee να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως πωλητής, πράγμα το οποίο δεν ταιριάζει σε όλους.
  • Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων υπηρεσιών αυξάνει τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο από τρίτους πράγμα το οποίο καθιστά δύσκολη τη χρηματοδότηση ή πώληση της.
  • Κάποια franchise απαιτούν υψηλού επιπέδου δεξιότητες. Για παράδειγμα υδραυλικοί ή σύμβουλοι επιχειρήσεων μπορεί να απαιτούν εμπειρία ή συγκεκριμένα προσόντα.
  • Η επιχείρηση είναι άμεσα και σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τον ιδιοκτήτη και / ή από υπαλλήλους κλειδιά. Κάτι τέτοιο παρουσιάζει σχετικό ρίσκο σε περίπτωση ασθένειας ή αποχώρησης προσωπικού: Πχ γραφείο real estate στο οποίο ο καλύτερος πωλητής αποφασίζει να αποχωρίσει παίρνοντας τους πελάτες του μαζί του.

Φυσικά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από επιπλέον πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία κανείς θα μπορούσε να εντοπίσει σε κάθε επιχειρηματική ευκαιρία.

Χρηματοδότηση για την αγορά ενός Franchise υπηρεσίας

Κάποια από τα χαρακτηριστικά του franchise υπηρεσιών το καθιστούν δυσκολότερα χρηματοδοτήσιμο από τις τράπεζες. Παρά το γεγονός ότι η απόδοση επί της επένδυσης (ROI) μπορεί να είναι καλή, οι απαιτούμενοι πόροι ή αποθέματα είναι λίγα για να τα χρηματοδοτήσει μια τράπεζα. Επίσης, ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος για μία τράπεζα είναι υψηλότερος καθώς η επιτυχία της επιχείρησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις δεξιότητες του franchisee και λιγότερο στο σύστημα.

Σε πολλές περιπτώσεις οι γενικώς χαμηλότερες απαιτήσεις του franchise υπηρεσιών σε κεφάλαια σημαίνει ότι οι μελλοντικοί αγοραστές δύνανται να πάρουν ένα δάνειο υποθηκεύοντας κάποια περιουσιακό στοιχείο τους. Τι συμβαίνει όμως όταν θέλει κανείς να αγοράσει ένα franchise υπηρεσιών που απαιτεί υψηλές επενδύσεις ή μία κερδοφόρα υπάρχουσα επιχείρηση αλλά διαθέτει περιορισμένους πόρους.

Σε αυτό το σημείο είναι που έχει μεγάλη σημασία να συναλλάσσεται κανείς με τραπεζικούς οργανισμούς που έχουν εμπειρία στο franchise  και μπορούν να καταλαβαίνουν τις χρηματοροές και την αξία του πνευματικού κεφαλαίου και των συστημάτων μίας επιχείρησης franchise. Κατά την αναζήτηση χρηματοδότησης είναι καίριας σημασίας η κατάλληλη πληροφόρηση και κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου καθώς επίσης και ένας τραπεζίτης ο οποίος να έχει καλή γνώση του franchise ως μεθόδου (κάτι σπάνιο δυστυχώς στην Ελλάδα). Αυτά είναι στοιχεία που μπορούν όχι μόνο να διευθετήσουν ζητήματα χρηματοδότησης αλλά παράλληλα μπορούν να βοηθήσουν τον υποψήφιο franchisee στην καλύτερη κατανόηση της επιχείρησης.

Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη περίπτωση είναι οι έμφυτες ικανότητες και δεξιότητες του franchisee. Καθώς οι δεξιότητες αυτές είναι κρίσιμες για την επιτυχία του εγχειρήματος, όταν προσεγγίζει κανείς μία τράπεζα για χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό το να έχει μαζί του ένα βιογραφικό ή μία σύνοψη της εμπειρίας του καθώς και ένα συγκροτημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τη τράπεζα να εκτιμήσει το ρίσκο και ταυτόχρονα βελτιώνει τις πιθανότητες του franchisee να πάρει τη χρηματοδότηση. Για άλλη μία φορά όσο πιο εξοικειωμένος είναι ένας τραπεζίτης με το franchise τόσο καλύτερα μπορεί να βοηθήσει.

Εντούτοις, το πλέον κρίσιμο στοιχείο είναι η αξιοποίηση μιας εξειδικευμένης εταιρείας συμβούλων που μπορεί να προσεγγίσει σφαιρικά και συνδυαστικά την βέλτιστη επιχειρηματική πρόταση για εσάς προσωπικά.

Σύνοψη

 

 • Η τομείς υπηρεσιών franchise προσφέρουν μία ευρεία σειρά συναρπαστικών ευκαιριών με σχετικά χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης και υψηλές αποδόσεις.
 • Χωρίς να υποτιμούμε το σχετικό ρίσκο, πρόκειται για έναν τομέα όπου κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο και τις δεξιότητές του ώστε να διασφαλίσει ένα επικερδές μέλλον.
 • Παρά το γεγονός ότι η έλλειψη αρχικών πόρων μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα χρηματοδότησης, αυτά διευθετούνται καλλίτερα με τη συμβολή ενός εξειδικευμένου συμβούλου με αποδεδειγμένη εμπειρία στο franchise.

Photos Via Flickr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο