Home » 20 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

20 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

“Location-Location-Location” δηλαδή «Σημείο[1]-Σημείο-Σημείο» αποτελούν το… τρίπτυχο της επιτυχίας ενός καταστήματος ή και γενικότερα μιας αλυσίδας franchise. Η επιλογή του σημείου πώλησης πρέπει να βασίζεται στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην ορατότητα και στην άνεση πρόσβασης (convenience). Μία άλλη -εξίσου σημαντική- παράμετρος επιτυχίας ενός σημείου, είναι το Συμβόλαιο Μίσθωσης, ειδάλλως, η επιτυχής επιλογή σημείου ενδέχεται να μην είναι τελικά οικονομικά βιώσιμη για τον επενδυτή. Στη συνέχεια ακολουθούν 20 στάδια που πρέπει να ακολουθούν τόσο οι franchisors όσο και οι franchisees, στην επιλογή σημείου, με τα οποία εξασφαλίζεται η ορθότητα της επιλογής.

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Διάφορες δευτερογενείς πηγές όπως η ΕΣΥΕ[2], ο ICAP κλπ. αποτελούν πηγές αναφοράς γεωδημογραφικών δεδομένων, φαινομενικής ζήτησης, τάσεων κ.λπ. Παράλληλα μπορεί να διεξαχθεί μία μικρή Έρευνα Καταναλωτή και μία Έρευνα Ανταγωνισμού (Retail Audit). Με αυτά τα στοιχεία θα υπάρχει η δυνατότητα εκτίμησης του αριθμού των καταστημάτων franchise που μπορούν να αναπτυχθούν σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια, αλλά και να διευρυνθεί η βιωσιμότητα και η πιθανότητα επιτυχίας ενός συγκεκριμένου καταστήματος στην συγκεκριμένη περιοχή.

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Όταν καθορίσετε τις αγορές-περιοχές που σας ενδιαφέρουν, να διερευνήσετε τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς που ισχύουν από τα τοπικά Εμπορικά Επιμελητήρια και τις Περιφερειακές Αρχές. Ιδιαίτερα για τα εστιατόρια ή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η διερεύνηση της δυνατότητας χορήγησης αδείας λειτουργίας από τις δημοτικές αρχές είναι προϋπόθεση για κάθε συζήτηση.

Οι κινήσεις αυτές πρέπει να γίνονται με σχετική μυστικότητα. Δεν υπάρχει λόγος να μάθει ο ανταγωνισμός το ενδιαφέρον σας για την περιοχή.

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΖΩΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι Ζώνες Εμπορικότητας εντάσσονται στις ευρύτερες Αγορές-Στόχους που έχετε καθορίσει και που μπορούν να συντηρήσουν ένα «κρίκο» της αλυσίδας. Οι Ζώνες Εμπορικότητας πρέπει να αναλύονται επί τόπου, δηλαδή και οδηγώντας και περπατώντας προσεκτικά στους κύριες οδικές αρτηρίες. Η διερεύνηση αφορά την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, την ύπαρξη διαθέσιμων χώρων για parking, τον άμεσο και έμμεσο ανταγωνισμό.

Τα υποψήφια σημεία εκτός από πολύ καλή ορατότητα πρέπει να διαθέτουν άνετη προσπέλαση και κατάλληλη υποδομή. Μία αναλυτική κάτοψη της περιοχής με όλες τις σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες είναι απαραίτητη σε αυτό το στάδιο.

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΛΛΕΞΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ» ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Επισκεφθείτε την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή καθώς και τη Δημοτική Αρχή και ενημερωθείτε για το «νομικό παρελθόν» του ακινήτου. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στις διαβεβαιώσεις του ιδιοκτήτη ή του μεσίτη ή τρίτων. Ζητήστε αντίτυπα αποφάσεων που αφορούν το ακίνητο. Διερευνήστε προσεκτικά τον κανονισμό της πολυκατοικίας.

Εξετάστε αν τα καταστήματα λειτούργησαν στο παρελθόν στο χώρο, αν έκλεισαν ή ήταν κενά, και μάθετε τις αιτίες. Αν είναι δυνατόν βρείτε παλαιότερους ενοικιαστές και ρωτήστε για πιθανά προβλήματα.

ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του καταστήματος είναι η κατάλληλη σήμανση, όπως η χρήση τροχιοδεικτικών πινακίδων που βοηθούν τους καταναλωτές στον εντοπισμό του σημείου, η χρήση ενός στύλου με την επιγραφή επί του πεζοδρομίου, η χρήση πινακίδας στην πρόσοψη, ακόμη και η χρήση billboard στην οροφή του κτιρίου. Επίσης η χρήση billboards κατά μήκος κύριων οδικών αξόνων. Εξετάστε τη σήμανση του ανταγωνισμού και τη σήμανση των γειτόνων.

ΠΟΤΕ μην επιλέγετε ένα σημείο στο οποίο η απαραίτητη σήμανση απαγορεύεται ή υπόκειται σε σοβαρούς περιορισμούς.

ΒΗΜΑ ΕΚΤΟ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ελέγξατε τόσο την ορατότητα από τον κύριο δρόμο και την απόσταση που το σημείο είναι ορατό. Αυτή πρέπει να υπερβαίνει τα 15’’-20’’, αλλιώς ο οδηγός δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Στη συνέχεια πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο σημείο π.χ. αναστροφής ή στροφής, χωρίς να παρακωλύει την κυκλοφορία.

Επίσης είναι σημαντικό να διερευνηθεί αριθμητικά η ποσότητα οχημάτων ανά ώρα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με επικείμενες τροποποιήσεις της κυκλοφοριακής ροής (νέοι εναλλακτικοί δρόμοι, δημιουργία παράδρομου, διαπλατύνσεις κλπ.).

ΒΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είναι σαφές ότι πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την ύπαρξη ανταγωνισμού γεωγραφικά, ποσοτικά (πωλήσεις) και ποιοτικά (επίπεδο εξυπηρέτησης). Εάν η Εμπορική Ζώνη στην οποία αποβλέπετε είναι γεμάτη από ανταγωνιστές, τότε ψάξτε για κάποια άλλη αγορά στην οποία θα μπορείτε να κυριαρχήσετε ευκολότερα.

ΒΗΜΑ ΟΓΔΟΟ: ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ “ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ”

Ανεξάρτητα από τον τύπο franchise που αναπτύσσετε, πρέπει να γνωρίζετε από ποιες περιοχές προέρχονται οι πελάτες σας. Πρέπει να περπατήσετε ή να οδηγήσετε σε αυτές τις περιοχές που ζουν ή εργάζονται, να καταγράψετε τα Εμπορικά Κέντρα και Ζώνες που τους επηρεάζουν και τις επιχειρήσεις στις οποίες ενδεχομένως απασχολούνται. Ιδιαίτερα “χαράξτε” τις ροές και τις κινήσεις τους αναλόγως την ώρα και ημέρα. Ταξινομήστε την κίνηση ανά κατηγορία πελατών (φύλο, ηλικία κ.λπ.). Εάν δεν μπορείτε με σχετική σαφήνεια να προσδιορίσετε την πηγή του κοινού σας, καλύτερα να αλλάξετε στόχο.

ΒΗΜΑ ΕΝΑΤΟ: ΕΚΤΙΜΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ποτέ μην πληρώνετε μίσθωμα μεγαλύτερο από αυτό που ανταποκρίνεται στην  εμπορική αξία του σημείου. Ελέγξτε τι όρους έχουν πετύχει συγκρίσιμα καταστήματα σε είδος και πωλήσεις,. Πληρώστε το ποσό που δικαιολογεί η συγκεκριμένη αγορά σήμερα. Ελέγξατε ξανά αν οι προβλεπόμενες πωλήσεις σας ανταποκρίνονται στο Μίσθωμα που διερευνάτε.

Επίσης να εξετασθεί εάν απαιτούνται ειδικές κατασκευές οι οποίες απαιτούν την έγκριση του ιδιοκτήτη.

Τα επόμενα σημεία καλύπτουν το θέμα του Συμβολαίου Μίσθωσης.

ΒΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Τα Συμβόλαια Μίσθωσης αφορούν συμβάσεις προς εκτέλεση, οι οποίες περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Εάν οι τιμές των ενοικίων αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα αυξάνεται η αξία κατοχής του μισθίου.

Οι Δεσμεύσεις του Ιδιοκτήτη καλύπτουν ενέργειες που πρέπει να πράξει ή να παραλείψει κατά τη διάρκεια του Συμβολαίου. Εάν παραβεί αυτές τις δεσμεύσεις, ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταγγείλει το γεγονός στις Δικαστικές Αρχές, να διεκδικήσει νόμιμη αποζημίωση, ή και να αρνηθεί την καταβολή ενοικίων, πάντα σε συνεργασία με το Νομικό του Σύμβουλο.

ΒΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Ως βασική αρχή των διαπραγματεύσεών σας, να χρησιμοποιείτε πάντα το δικό σας Πρότυπο Συμβολαίου. Εάν απαιτούνται προσθήκες ή τροποποιήσεις, αυτές μπορούν να γραφούν πάνω σε αυτή τη Σύμβαση, με ειδικά προσαρτήματα. Διατηρείτε το αυθεντικό Συμβόλαιο στο ακέραιο. Έτσι θα είστε σε θέση να δείτε πόσες παραχωρήσεις αναγκαστήκατε να κάνετε για το συγκεκριμένο σημείο. Αυτός που ελέγχει τη συγγραφή του Συμβολαίου, ουσιαστικά ελέγχει και τη Σύμβαση. Με αυτόν τον τρόπο θα είστε σε πλεονεκτική θέση σε περίπτωση προβλημάτων.

ΒΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Διασφαλίσετε ότι το ακίνητο περιγράφεται νομικά ορθώς. Επιπρόσθετα από την βασική περιγραφή, θα πρέπει να καταγράφονται οι πιθανές απαιτήσεις πρόσβασης μέσα από όμορα ακίνητα ή οικόπεδα, δρόμους (δημόσιους ή ιδιωτικούς) ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού, η επισκεψιμότητα για λόγους λειτουργίας, ελέγχου ή συντήρησης. Ιδιαίτερα ελέγξτε αν έχετε τους αναγκαίους χώρους και προσβάσεις για τοποθέτηση ή επισκευές των αεραγωγών, των κλιματιστικών μηχανημάτων των σωμάτων, των ψυκτικών μηχανημάτων κ.ο.κ.

ΒΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΤΕ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

 

Η περιοχή η οποία μισθώνεται δεν περιλαμβάνει μόνο το χώρο πώλησης ή παρασκευής προϊόντων, αλλά επίσης πρασιές, πεζοδρόμια , κοινόχρηστους χώρους κ.λπ. οι οποίοι πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά. Ελέγξατε το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο και αναλόγως καθορίστε τη στάση σας στη διαπραγμάτευση. Ελέγξτε ιδιαίτερα το πιθανό κόστος που πρέπει να καταβάλετε στις δημοτικές αρχές για χρήση πρασιών, πεζοδρόμια κ.λπ.

ΒΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Υπάρχουν τέσσερις κύριες μέθοδοι:

 

 • Με το κλειδί στο χέρι (Turn-key): Ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει όλες τις αλλαγές και τροποποιήσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του ενοικιαστή. Αυτό συνήθως εφαρμόζεται σε καταστήματα shop-in-the shop.
 • “Build-to-suit”: Πρόκειται για παραλλαγή της προηγούμενης μεθόδου. Αφορά τη χρήση ενός μεμονωμένου ακινήτου (free-standing building) από έναν και μοναδικό ενοικιαστή. Επειδή σε αυτή την περίπτωση η φερεγγυότητα του ενοικιαστή είναι υψίστης σημασίας για τον ιδιοκτήτη, απαιτείται η εγγύηση του Franchisor ειδάλλως απαιτείται προσωπική εγγύηση από τον franchisee.
 • Ο ιδιοκτήτης εκτελεί με δικά του έξοδα τμήμα των επισκευών ή και νομιμοποιεί το ακίνητο ή αλλάζει τη χρήση:
  Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης καλύπτει το κόστος νομιμοποίησης και τμήμα των έργων αποκατάστασης και μετασκευής του χώρου και το υπόλοιπο το καλύπτει ο ενοικιαστής.
 • Τέλος, υπάρχει η περίπτωση ο ενοικιαστής να αναλάβει σημαντικό τμήμα των εξόδων μετασκευής, καθώς και τη σχετική επίβλεψη, που είναι και η πλέον συνήθης στην Ελλάδα.

ΒΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

 

 • Το ενοίκιο θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία υγιούς και ασφαλούς κέρδους για την επιχείρηση, αλλιώς η διαπραγμάτευση είναι άνευ ουσίας.
 • Τα συμβόλαια θα πρέπει να καθορίζονται με βάση το πραγματικό εμβαδόν που αξιοποιείται, γι’ αυτό απαιτείστε τα σχέδια του κτιρίου ώστε να υπολογίσετε με ακρίβεια τον χώρο.
 • Καθορίστε βασικό ενοίκιο, τρόπο και χρόνο καταβολής και σταθερές περιοδικές αυξήσεις. Μην αποδεχθείτε να συνδέσετε το ενοίκιο με οικονομικούς δείκτες και ποσοστά που πιθανόν θα διακυβεύσουν τις μελλοντικές αποδόσεις της επιχείρησης.
 • Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με το ακίνητο, διασφαλίστε ότι μπορείτε να προβείτε σε επιδιόρθωση με ανάλογη μείωση του καταβαλλόμενου ενοικίου για όσο διάστημα απαιτείται.
 • Ποτέ μην αποδεχθείτε αυξήσεις τις οποίες δεν έχετε προσυμφωνήσει.
 • Μη δεχθείτε να πληρώσετε, πέραν του βασικού ενοικίου, ένα έξτρα ποσοστό επί των πωλήσεων. Αυτό θα καταστήσει την επιχείρηση μη κερδοφόρα. Επιλέξτε είτε σταθερό, είτε ποσοστό (πιθανά με minimum guarantee), όχι όμως επιπρόσθετο ποσοστό.
 • Σε περίπτωση Εμπορικών Κέντρων, ένα τμήμα του ενοικίου προορίζεται να καλύψει κοινόχρηστες ανάγκες. Το ποσό αυτό θα πρέπει να δικαιολογείται αναλυτικά και να επιρρίπτεται αναλογικά με τα τετραγωνικά μέτρα, καθώς  επίσης και να παρακολουθείται η διαχρονική του εξέλιξη. Ελέγξτε τι αναλογούσε στο κατάστημα τα προηγούμενα έτη.
 • Όσον αφορά τον “αέρα”: Υπολογίστε προσεκτικά το συνολικό κόστος του. Εάν δηλωθεί, υπόκειται σε φορολογία. Διευκρινίστε ποιοι υποχρεούνται στην κάλυψη του ποσού αυτού. Αναλύστε προσεκτικά πώς επηρεάζουν τη  ρευστότητα της εταιρείας σας πιθανές σταδιακές καταβολές, ιδιαίτερα όταν ο κλάδος που επενδύετε παρουσιάζει έντονη εποχικότητα ή δεν τον γνωρίζετε ικανοποιητικά. Τέλος σκεφθείτε: οι νόμοι αλλάζουν. Το πιο πιθανό είναι να πρέπει να αποσβέσετε τον “αέρα” τα χρόνια που ισχύει και η μίσθωση. Όταν αποχωρήσετε, δεν θα έχετε δικαίωμα επί του ακινήτου και κατά συνέπεια δεν θα υπάρχουν προσδοκώμενες εισροές από το σημείο. Επανεξετάστε προσεκτικά την αποδοτικότητα της επένδυσης. Ελέγξτε και αξιολογήστε εναλλακτικές λύσεις, όπως το leasing.

ΒΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Ο χρόνος μίσθωσης του ακινήτου θα πρέπει να υπερκαλύπτει το χρονικό διάστημα της Σύμβασης franchise. Εάν ο franchisee αισθάνεται ότι στο προσεχές μέλλον θα υπάρχει καλύτερο σημείο, τότε μπορεί να διαπραγματευθεί για συντομότερη διάρκεια Συμβολαίου Μίσθωσης π.χ. 9 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης δε θα δεχθεί μετασκευή τύπου “turn-key” και δε θα συμβάλει οικονομικά στις μικρές επεμβάσεις που θα επιτρέψει. Το ιδανικότερο είναι να βρείτε το σωστό σημείο και να το ενοικιάσετε για όσο διάστημα διαρκεί η Σύμβαση Franchise.

ΒΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ;

 

Η καταβολή αρχίζει συνήθως με την κατοχή του χώρου. Οι ανακαινίσεις και επεμβάσεις γίνονται εντός αυτού του διαστήματος. Διαπραγματευτείτε να αρχίσετε να καταβάλετε το νοίκι αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και έχουν αρχίσει οι πωλήσεις.

ΒΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ: ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Η ύπαρξη κατάλληλων προϋποθέσεων αφορά διάφορους όρους που απαιτούνται πριν την υπογραφή των Συμβολαίων. Εάν κάποια από τις δύο πλευρές δεν καταφέρει να ικανοποιήσει αυτές τις προϋποθέσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. έκδοση οικοδομικών αδειών), τότε η άλλη πλευρά μπορεί να αποχωρήσει από τη Σύμβαση Μίσθωσης χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις.

ΒΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ”

 

 • Οι ιδιοκτήτες συνηθίζουν να απαιτούν την ύπαρξη πολύ συγκεκριμένων όρων χρήσης, π.χ. “Ο ενοικιαστής θα χρησιμοποιεί το χώρο αυτόν αυστηρά ως εστιατόριο διάθεσης Μεξικάνικων εδεσμάτων και για κανένα άλλο σκοπό πέραν τούτου”. Ποτέ δεν πρέπει να αποδέχεστε τέτοιους όρους, διότι ποτέ δεν γνωρίζετε εάν θα χρειαστεί η επιχείρηση να μετεξελιχθεί λίγο ή πολύ σε μία άλλη μορφή.
 • Επίσης πιέστε τον ιδιοκτήτη να δεσμευθεί ότι δεν θα διαθέσει χώρο στο εμπορικό του κέντρο ή σε άλλο οίκημα που διαθέτει σε κοντινή απόσταση για ανταγωνιστική επιχείρηση. Εάν δεν δεχθεί μην υπογράψετε!
 • Διασφαλίστε ότι διατηρείτε το δικαίωμα για δομικές αλλαγές και τροποποιήσεις, πάντα κατόπιν έγκρισης του ιδιοκτήτη.

ΒΗΜΑ ΕΙΚΟΣΤΟ: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

 

Γενικά ο ιδιοκτήτης απαγορεύει και τα δύο. Ίσως δεχθεί υπό τον όρο να έχει αυτός την τελική έγκριση με στόχο να λαμβάνει μεγαλύτερο ενοίκιο από αυτό που θα λαμβάνει από εσάς.

Σε εσάς είναι χρήσιμο να διατηρήσετε αυτή την δυνατότητα στην περίπτωση που απαιτηθεί να μεταφέρετε την επιχείρησή σας σε άλλο σημείο ή εάν δεν πάτε καλά, ώστε να έχετε κάποιο όφελος.


[1] Σημείο πώλησης

[2] ΕΣΥΕ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο