Home » Franchising 2014: Προς Αλλαγή Κλίματος;

Franchising 2014: Προς Αλλαγή Κλίματος;

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Στο τεύχος 52 του Franchise Success (και εδώ) είχαμε αναφερθεί εκτενώς για την πορεία του franchising το 2013 στην Ελληνική αγορά. Βασική διαπίστωση είναι οι τάσεις σταθεροποίησης (κυρίως το δεύτερο εξάμηνο) συνολικά στην αγορά, ενώ σε επιλεγμένους κλάδους, όπως σ’ αυτόν της εστίασης και μάλιστα σε συγκεκριμένες υποκατηγορίες της, υπήρξε σημαντική ανάπτυξη.

Οι τάσεις αυτές σταθεροποίησης συνοδεύονται και με μια αλλαγή του γενικότερου κλίματος. Αναλύοντας τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην Έρευνα Franchise 2013 που δημοσιεύεται στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2014, αλλά και τις προσωπικές συνεντεύξεις και διασταύρωση των επιμέρους στοιχείων της έρευνας είναι εμφανές ότι διαμορφώνεται ένα διαφορετικό κλίμα μια και κρίσιμοι παράγοντες αρχίζουν να έχουν θετικό πρόσημο.

Κυρίως οι franchisors είναι περισσότερο θετικοί για τις προοπτικές ανάπτυξης του franchising, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων ανά franchisee, σε επίπεδο κερδοφορίας ανά μονάδα franchise, για το αριθμό και προφίλ των υποψηφίων franchisee, κ.ο.κ..

Βέβαια, αρνητικοί παράγοντες θεωρούνται το γενικότερο επιχειρηματικό κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο σε μεταβολές καθώς και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση καθώς και σε επιδοτήσεις.

Όντας πιο αναλυτικοί, η πλειονότητα των franchisors εκτιμά ότι θα έχουμε αυξητική πορεία για τη περίοδο  2014-15 μια και κατά την εκτίμηση τους, τα ώριμα δίκτυα έχουν ολοκληρώσει την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες τόσο σε επίπεδο concept, όσο και σε επίπεδο υποδομών. Οι δε νέοι franchisors εκτιμούν ότι οι προτάσεις τους ανταποκρίνονται τόσο στη ζήτηση, όσο και στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Κοινή παραδοχή είναι η πρόσβαση σε κατάλληλο προφίλ franchisee. Βέβαια συμφωνούν όλοι ότι ο κύκλος «πώλησης» franchise έχει μεγαλώσει, όμως, η ποιότητα των franchisees είναι πραγματικά ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου, ενώ και ο αριθμός των υποψηφίων συνεχώς αυξάνεται, ακόμα και για επιλεγμένα concepts  που απαιτούν σημαντικό αρχικό κεφάλαιο. Κύρια πηγή νέων leads συνεχίζουν να είναι για τρίτη συνεχή χρονιά το internet και κυρίως τα κλαδικά portals/περιοδικά.

Όσο αφορά τους υποψήφιους franchisees, αν και η καταλληλότητα τους και οι εμπειρίες, οι γνώσεις τους, ο επαγγελματισμός είναι σε υψηλό επίπεδο όπως προαναφέραμε, εν τούτοις, η ενημέρωση τους για το θεσμό του franchising είναι ιδιαίτερα ελλιπής και αυτό δημιουργεί προβλήματα στα σοβαρά δίκτυα τα οποία στοχεύουν, προσεγγίζουν, συνδιαλέγονται με τους franchisees τους με απόλυτο διαφανή τρόπο, θέτοντας ως κύρια προτεραιότητα τη συνειδητή επιλογή της επενδυτικής τους πρότασης.

Ένα πρόσθετο στοιχείο  που ευνοεί την ανάπτυξη του franchising είναι η δυνατότητα επιλογής κατάλληλου προσωπικού. Βελτιώνει το βαθμό ευκολίας επίτευξης νεκρού σημείου, στα συστήματα εντάσεως εργασίας. Παράλληλα η ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού και η μείωση του κόστους εργασίας (παρά τις σημαντικότατες  επιπτώσεις της στη συνολική ζήτηση) διευκολύνει αφ’ ενός μεγάλα δίκτυα στο να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των εταιρικών καταστήματων τους, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές ένθεσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, ενισχύοντας τις τάσεις εφαρμογής πολυκάναλων στρατηγικών που οδηγούν στην αύξηση του βαθμού αναγνωρισιμότητας, του μεριδίου αγοράς και του ρυθμού ανάπτυξης των δικτύων τους.

Επιπρόσθετα, η  ταυτόχρονη μείωση του κόστους σε επίπεδο ενοικίων, καθιστά κερδοφόρα τα σημεία σε ζώνες υψηλής εμπορικότητας που στο παρελθόν σε συνδυασμό με τη μείωση της ζήτησης, είχαν αποδειχθεί ιδιαίτερα ζημιογόνα. Γι’ αυτό  και αιτιολογείται η σταθεροποίηση του αριθμού εταιρικών καταστημάτων που καταγράφεται στην Έρευνα Franchise 2013 και η αύξηση της ζήτησης ακινήτων σε επιλεγμένες ζώνες υψηλής εμπορικότητας.

Ταυτόχρονα, η ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους που προαναφέραμε, έχει διευκολύνει  αρκετούς νέους franchisees, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ανέργων ατόμων της οικογένειας τους, να κάνουν το πρώτο επιχειρηματικό βήμα.

Ο αριθμός των “κατ’ανάγκην επιχειρηματιών” αυξάνεται δραματικά, επιτρέποντας σε πολλούς επιτήδειους που παρεισφρύουν στο χώρο, να “ψαρεύουν σε θολά νερά” πλήττοντας καίρια την αξιοπιστία του Franchising συνολικά.

Οι προαναφερόμενοι παράγοντες σε συνδυασμό με τη μείωση του ρυθμού συρρίκνωσης  της ζήτησης σε ορισμένους κλάδους – παρά την όξυνση του ανταγωνισμού και τον υπερεπαγγελματισμό – και την απελευθέρωση – αναδιανομή μεριδίων αγοράς προς όφελος των οργανωμένων concept, έχει σταθεροποιήσει την κερδοφορία ανά franchise unit ανά franchisee τόσο για τον ίδιο τον franchisee, όσο και για τους franchisors. Ταυτόχρονα, η προσαρμογή των επιχειρησιακών λειτουργιών των franchisors σε επίπεδο υποστήριξης δικτύου έχει βελτιώσει το λειτουργικό κόστος ανά franchisee.

Αυτοί όλοι οι παράγοντες δημιουργούν ένα θετικό κλίμα για την επόμενη περίοδο που καταγράφεται τόσο στην ένταση της επικοινωνιακής στρατηγικής ορισμένων υφιστάμενων δικτύων, όσο και την αξιοποίηση του franchise από εταιρείες που είχαν επιλέξει μέχρι τώρα διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης.

Η πλειονότητα των νέων franchisors προσανατολίζεται κυρίως στο χώρο του retail  και της εστίασης, στοχεύοντας  κυρίως στην περιφέρεια όπου εκτιμούν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Μια σημαντική-δυσμενής επίσης διαπίστωση για το 2013, ήταν η ανάσχεση του ρυθμού ανάπτυξης ελληνικών concept στο εξωτερικό. Κινήσεις που έγιναν κατά την περίοδο 2011-12, αποδείχθηκαν στην πλειονότητα τους ατελέσφορες και τούτο ήταν αποτέλεσμα της ανεπαρκούς προετοιμασίας των δικτύων για εξωστρέφεια. Βασικοί παράγοντες η μη ύπαρξη έρευνας, η μη προσαρμογή του επιχειρησιακού μοντέλου και του concept, η αποσπασματική και ευκαιριακή προσέγγιση και η ελλιπής επικοινωνιακή στρατηγική.

Κλείνοντας τη μικρή αυτή αποτίμηση για το 2013, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε παλιότερες παρεμβάσεις μας για την αναγκαιότητα εντατικοποίησης της προβολής των πλεονεκτημάτων και των βέλτιστων πρακτικών του θεσμού του franchising, την υπέρβαση της παρατεταμένης σκόπιμης αδράνειας παραγόντων του χώρου και την πίεση όλων μας στη νομική κάλυψη της προσυμβατικής περιόδου, η οποία θα θωρακίσει το θεσμό από τις παθογένειες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και τόσο τον έχουν τραυματίσει.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο