Home » MULTIUNIT FRANCHISE:Ευκαιρίες και δυναμική

MULTIUNIT FRANCHISE:Ευκαιρίες και δυναμική

Συντάκτης: Franchise Success

Η μετάβαση μιας επιχείρησης από single unit σε multiunit franchise μπορεί να είναι επιτυχημένη όταν εξασφαλιστούν μια σειρά συστημάτων και διαδικασιών. Το ανθρώπινο δυναμικό και η εκπαίδευσή του, η ύπαρξη μακροχρόνιας στρατηγικής, συστημάτων, διαδικασιών αλλά και η επιβράβευση των στελεχών που διευθύνουν σε θέσεις κλειδιά είναι μερικά από τα κρίσιμα σημεία.

Μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχουν αντιμετωπίσει κάποιοι που ανέπτυξαν την επιχείρησή τους με multiunit franchise ήταν η μετάβαση από το ένα και μοναδικό κατάστημα σε ένα δίκτυο πολλαπλών σημείων.

Έχουμε γνωρίσει αρκετούς franchisees – και στην Ελλάδα – οι οποίοι βρέθηκαν από το να είναι λειτουργοί ενός σημείου, να διευθύνουν τρία, τέσσερα ή πέντε καταστήματα – εστιατόρια, στεγνοκαθαριστήρια κ.λπ. Σε πολλές περιπτώσεις η δυσκολία ήταν διττή αφενός επειδή άλλαζε ο επιχειρηματικός τους χαρακτήρας, αφετέρου επειδή μεταφερόντουσαν σε διαφορετική περιοχή, όπου ανέπτυσσαν μια σειρά καταστημάτων. Επίσης ένα από τα σημεία που αντιμετώπισαν δεν ήταν μόνο ο διαφορετικός χώρος ή η δικιά τους αναγκαστική αλλαγή με το πέρασμα σε μια διαφορετική νοοτροπία, αλλά η ανάγκη προσαρμογής του προσωπικού τους που ξαφνικά θα έπρεπε να αναλάβει όχι την υλοποίηση, αλλά τη διαχείριση διαφορετικών μονάδων. Ουσιαστικά δηλαδή από απλοί “καταστηματάρχες”  ενός σημείου έπρεπε να μετασχηματιστούν σε αποτελεσματικούς manager, που διοικούσαν αποκεντρωμένα, μια ομάδα υπαλλήλων σε πολλαπλά σημεία.

Η μετεξέλιξη από franchisee ενός σημείου, σε franchisee με πολλαπλά σημεία μπορεί να δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα και στο αρχικό κατάστημα, οπότε πρέπει να εξασφαλιστεί η ύπαρξη συστημάτων/διαδικασιών που θα διατηρούν τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του σημείου και θα διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση.

Η μετάβαση μιας επιχείρησης από single unit σε multiunit franchise μπορεί να είναι επιτυχημένη όταν ο ιδιοκτήτης franchisee επικεντρωθεί σε τρεις μεγάλους άξονες: στο ανθρώπινο δυναμικό, στις λειτουργίες και στη διασφάλιση της κερδοφορίας.

Ανθρώπινο δυναμικό

Όταν κάποιος αναπτύσσει την επιχείρησή του σε περισσότερα από ένα σημεία μπορεί να εκπλαγεί όταν διαπιστώσει ότι η υπάρχουσα διοικητική του ομάδα στερείται τα κατάλληλα προσόντα για να λειτουργήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση. Είναι πιθανόν τα προσόντα των στελεχών του να έχουν αμβλυνθεί, λόγω της παρουσίας του ιδιοκτήτη. Όταν έχεις ένα κατάστημα, η συνεχής παρουσία του franchisee/ιδιοκτήτη ουσιαστικά οδηγεί σε παθητική στάση τους υφιστάμενους υπαλλήλους, μια και αυτός αποφασίζει για όλα τα ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας του καταστήματος. Ίσως ο ιδιοκτήτης να διαπιστώσει ότι είχε αναλάβει ο ίδιος το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς, με αποτέλεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα οι διευθυντές του να μην χρειάζονταν να εκτελούν ουσιαστικά τα διοικητικά τους καθήκοντα. Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης πρέπει να επανεπενδύσει στην εκπαίδευση των διευθυντών του, για να διασφαλίσει ότι θα ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νέας ανάπτυξης. Άλλο ένα πλεονέκτημα αυτής της κίνησης είναι ότι θα μπορέσει να διαπιστώσει ποιος από την ομάδα του είναι αφοσιωμένος και διατεθειμένος να αναλάβει επιπλέον ευθύνες.

Πολλές φορές έχουμε τονίσει ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας franchisor -και πόσο επιτυχημένος/αποτελεσματικός γίνεται- είναι όταν παίρνει το ρόλο του προπονητή και όχι του παίκτη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του multiunit franchisee. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που ουσιαστικά να κινητοποιεί τους άλλους να λειτουργήσουν σαν managers, και όχι να λειτουργεί ο ίδιος.

Λειτουργίες – διαδικασίες

Μια σωστά δομημένη επιχείρηση έχει θεμελιώσει συστήματα/διαδικασίες οι οποίες μετρούν, ελέγχουν διαχειρίζονται αποτελεσματικά την απόδοση της επιχείρησης. Συνεπώς ο ιδιοκτήτης πρέπει να πραγματοποιεί συχνά συναντήσεις –εβδομαδιαίες, μηνιαίες- με σκοπό τον έλεγχο για την ενημέρωση των εξελίξεων της επιχείρησης σε όλους τους τομείς δράσης, αλλά και σε όλα τα επιμέρους σημεία.

Ο αποτελεσματικός multiunit franchisee πρέπει να δημιουργεί συνεχώς και να ορίζει διαδικασίες και συστήματα που επιτρέπουν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τα στελέχη του. Πρέπει να θέτει τα όρια και τους άξονες πάνω στους οποίους όλη η ομάδα των διευθυντών θα μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, ενώ θα έχει προσδιορίσει παράλληλα τους στόχους και τα σημεία για να κριθεί το έργο τους.

Κέρδος

Όλα γίνονται φυσικά με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί σε έναν αποδεκτό τζίρο και η εξαιρετική απόδοση πρέπει να ανταμείβεται. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να προσφέρει ένα bonus με βάσει τα αυξημένα κέρδη στη διευθυντική ομάδα, ως επιβράβευση αυτών που έχουν αναλάβει και διευθύνουν σε θέσεις κλειδιά και αποδίδουν πραγματικά αποτελεσματικά. Πιθανόν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπορούν να πιστεύουν ότι το μοναδικό κίνητρο των υπαλλήλων τους είναι τα χρήματα. Ωστόσο, πολλοί ίσως εκπλαγούν όταν διαπιστώσουν ποσό αποτελεσματική και σχετικά ολιγοδάπανη μπορεί να είναι μια κρουαζιέρα ή μια οικογενειακή άδεια και πόση αφοσίωση μπορεί να επιφέρει.

Συχνά, η μετάβαση από single-unit σε multi-unit αποτελεί μια δύσκολη πρόκληση.  Όμως, εάν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την ανάπτυξη μακροχρόνιας στρατηγικής, αυτή η κίνηση μπορεί να αποδειχθεί μια υπέροχη εμπειρία ανάπτυξης για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης franchise και τους υπαλλήλους του.

Photos Via Flickr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο