Home » Μετατρέψτε τη γνώση σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Μετατρέψτε τη γνώση σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος
Knowledge

 

Η παραδοσιακή εκπαίδευση συναντά το εικονικό σχολείο

Η δύναμη του διαδικτύου εξαιτίας του χαμηλού του κόστους και της εξοικείωσης του ως εργαλείο, εξαλείφει τα εναπομείναντα εμπόδια για το σωστό συντονισμό και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ενός συστήματος franchise προς το δρόμο για την επίτευξη και διατήρηση της ομοιομορφίας, της εξέλιξης και διεύρυνσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
Το εύρος των ευκαιριών για τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων ενός δικτύου σε επίπεδο ηλεκτρονικών υπολογιστών ποικίλλει από το παλαιότερο στέλεχος της εταιρείας μέχρι και το νεοπροσλαμβανόμενο. Αυτό οφείλεται στις πρωτοφανείς δυνατότητες του διαδικτύου, στο ελάχιστο κόστος του και τις ολοένα αυξανόμενες δυνατότητές του σε επίπεδο εργαλείων επικοινωνίας και χρηστικότητας.
Σύμφωνα με έρευνες, τα περισσότερα των δικτύων franchise στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Κάτι τέτοιο αποτελεί, βέβαια, μια αξιόλογη ανάπτυξη. Το Ιnternet προχώρησε από την καινοτομία στη χρηστικότητα. Συνεπώς, πλέον οι εταιρείες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως εργαλείο για τη λειτουργία τους. Κυρίως για την παρακολούθηση των πωλήσεων και των αγορών, την παρακολούθηση των αποθεμάτων, τον έλεγχο του δικτύου κοκ.
 
Στους τομείς που πράγματι έχουν γίνει λίγα βήματα είναι η αξιοποίηση του διαδικτύου στους εξίσου βασικούς τομείς ελέγχου, marketing και εκπαίδευσης. Η απουσία σχεδιασμού στη φάση ανάπτυξης του συστήματος franchise έχει οδηγήσει την πλειονότητα των συστημάτων, ενώ έχουν επενδύσει στην υλικοτεχνική υποδομή -ΗΥ, σύνδεση με Ιnternet, ανάπτυξη sites, προγράμματα ERP κ.λπ.- να μην την αξιοποιούν αποτελεσματικά σε τομείς όπως ανάλυση πωλήσεων και αποτελεσμάτων, KPI’s, εκπαίδευση κ.λπ., χάνοντας μια σημαντική ευκαιρία διεύρυνσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του δικτύου, τη βελτίωση του επιπέδου υποστήριξης των Franchisees, την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που οδηγούν πελάτες και κατά συνέπεια και franchisees σε υψηλά επίπεδα πιστότητας. Εκεί που πράγματι έχουν πολλά να γίνουν είναι στο χώρο της εκπαίδευσης.
Λίγες επιχειρηματικές δραστηριότητες υποστηρίζει καλύτερα το Ιnternet από την εκπαιδευτική δραστηριότητα ενός δικτύου franchise: η εκπαίδευση συχνά απαιτείται να πραγματοποιηθεί και σε περιφερειακές, μακριά από την έδρα περιοχές, σε συνεχή βάση και με ταχύ ρυθμό. Όλο και πιο συχνά είναι αναγκαία η εισαγωγή νέων προϊόντων και διαδικασιών άμεσα, ταυτόχρονα και σε ένα ευρύ δίκτυο. Για πρώτη φορά πλέον ηλεκτρονικά μαθησιακή υποδομή και εργαλεία είναι ευρέως διαθέσιμα σε προσιτές τιμές.

Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση ενός δικτύου δύναται να χρησιμοποιήσει το Ιnternet και διαδικτυακές μαθησιακές λύσεις καθώς και να εξελίξει παραδοσιακά εκπαιδευτικά προγράμματα σε υψηλής αποδοτικότητας στρατηγικά όπλα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δύναται να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα κάθε franchisee και του προσωπικού και κατά συνέπεια να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, οι franchisees θα αξιολογήσουν θετικά την επένδυση της εταιρείας για τη δική τους ανάπτυξη, γεγονός που θα αναπτερώσει το ηθικό τους και κυρίως την πιστότητά τους στο σύστημα. Ο αφοσιωμένος franchisee θα διακρίνει την ποιότητα της εταιρείας και των υπηρεσιών της και έτσι θα τη διαχωρίσει από τον ανταγωνισμό, θα στηρίξει κάθε νέα προσπάθεια και θα επανεπενδύσει σ’ αυτήν.

 

Η διοίκηση ενός δικτύου έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το Ιnternet και τις διαδικτυακές μαθησιακές λύσεις καθώς και να εξελίξει παραδοσιακά εκπαιδευτικά προγράμματα σε υψηλής αποδοτικότητας στρατηγικά όπλα

 

 

Επανασχεδιασμός: Συνδυασμένη μάθηση

Μια εταιρεία εντάσσοντας στο σύστημά της μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και μάθησης, ανοίγει το δρόμο προς τη βελτίωση των παραδοσιακών εκπαιδευτικών της μεθόδων. Πώς; Ας διερευνήσουμε το ερώτημα βασισμένοι στην ύπαρξη διαδικτυακού πλαισίου.

Βελτιστοποίηση εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητο να γίνεται πάντα σε μια ακριβή αίθουσα συνεδριάσεων, υπό την εποπτεία ενός ακριβοπληρωμένου εκπαιδευτή και αποσπώντας τους franchisees και τους εργαζομένους από τις καθημερινές κι επείγουσες δραστηριότητες και ευθύνες τους.

Αντίθετα, μια επιχείρηση μπορεί να κάνει ευρεία χρήση ηλεκτρονικών διαδικτυακών συστημάτων εκπαίδευσης για τους franchisees και τους εργαζομένους της, όπως π.χ. τους πωλητές, ενώ παράλληλα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί και την παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας για την κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων, για παράδειγμα τεχνικές πωλήσεων μέσω αναπαράστασης ρόλων. Εναλλακτικά, μια εταιρεία μπορεί να εισάγει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε αίθουσα και να χρησιμοποιεί παράλληλα την ηλεκτρονική/ διαδικτυακή μάθηση για ενημερώσεις και ήδη τρέχουσες δραστηριότητες και για βελτιώσεις σε αποκλίσεις που παρουσιάστηκαν.

Ανεξάρτητα από την προσέγγιση που θα επιλέξει να έχει η κάθε επιχείρηση, η συνδυασμένη μάθηση αυξάνει την παραγωγικότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού προγράμματος, βελτιστοποιώντας τη σχέση μεταξύ προσωπικής μελέτης και διαδραστικής (interactive) δραστηριότητας.

Η πείρα σε δίκτυα κυρίως στο χώρο ψηφιακής τεχνολογίας και κινητής τηλεφωνίας απέδειξε ότι η συνεχής συνδυαστική χρήση, σε συνδυασμό με μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό και τη συστηματική εφαρμογή εργαλείων ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών και ελέγχου του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, έχει αναδείξει τις εταιρείες αυτές σε ηγέτες στο χώρο τους και μακράν από τους ανταγωνιστές σε απόδοση και πιστότητα των πελατών.

Οπουδήποτε, Οποτεδήποτε

 

Η συνδυασμένη μάθηση αυξάνει την παραγωγικότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού προγράμματος, βελτιστοποιώντας τη σχέση μεταξύ προσωπικής μελέτης και διαδραστικής (interactive) δραστηριότητας

 

Ελαχιστοποίηση Κόστους

Στα πλεονεκτήματα από τη χρήση ηλεκτρονικής/ διαδικτυακής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται και η εξοικονόμηση χρημάτων για το κάθε δίκτυο που επιλέγει να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών, των franchisees και των εργαζομένων της. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα συνδυασμένης μάθησης μειώνει τον αριθμό των εκπαιδευτικών ωρών που οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να διαθέσουν στην αίθουσα διδασκαλίας, μακριά από τα σημεία πώλησης. Επιπλέον, μειώνεται το κόστος που επιβαρύνει την επιχείρηση και τους franchisees -συχνό πεδίο προστριβών- για ταξίδια που εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς (εισιτήρια, ξενοδοχεία, ενοίκιο αίθουσας διδασκαλίας κ.τλ.) Τέλος, μειώνεται και το έμμεσο κόστος που προκύπτει για την επιχείρηση από την απασχόληση των franchisees από τις κύριες δραστηριότητές τους, όπως για παράδειγμα χαμένες ευκαιρίες πώλησης, οι οποίες συχνά μπορεί να αποφέρουν πολύ μεγαλύτερο κόστος για την επιχείρηση από το κόστος για το ενοίκιο της αίθουσας διδασκαλίας.

 

 

Η δύναμη του διαδικτύου, η εξέλιξη των εφαρμογών και το χαμηλό τους κόστος οδηγούν προς τη σωστή οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού ενός συστήματος για τη δημιουργία ενός διατηρήσιμου και μη αντιγράψιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

 

Βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού
Τα περιεχόμενα ενός κειμένου αποκτούν άλλη υπόσταση και ποιότητα ως δισδιάστατη μορφή κειμένου και εικόνας. Όπως προκύπτει από πολλές μελέτες που παρουσιάζουν τη θετική σχέση μεταξύ συγκράτησης πληροφοριών και δυναμικού περιεχομένου, η ψηφιακή εκπαίδευση σαφώς προσφέρει τη δυνατότητα υψηλότερης ποιότητας παραδοτέων στους εκπαιδευόμενους, καθώς και το πλεονέκτημα να μαθαίνουν και να θυμούνται άμεσα το αντικείμενο μελέτης τους. Παράλληλα, οι δημιουργοί των προγραμμάτων πιθανόν να απολαμβάνουν την εμπειρία της δημιουργίας δυναμικών προγραμμάτων αντί στατικών κειμένων σε χαρτί.

Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

Τα ηλεκτρονικά μαθησιακά προγράμματα δύνανται να αναβαθμίζονται αυτόματα και την ίδια χρονική στιγμή να παραδίδονται σε πανελλαδική ή και παγκόσμια κλίμακα. Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε λειτουργικό περιβάλλον με μεταβαλλόμενους κανόνες, νομοθεσίες, προϊοντικές πληροφορίες κ.τ.λ., αυτή η αμεσότητα που προσφέρει το δίκτυο αποτελεί σημαντικότατο πλεονέκτημα σε σχέση με τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Τέλος, το δίκτυο απαλλάσσει την εταιρεία από τη διαδικασία απόσυρσης σημαντικού όγκου άχρηστων πλέον αρχείων και φακέλων, που περιέχουν ξεπερασμένο υλικό. Με τη χρήση του δικτύου, το ξεπερασμένο υλικό ανανεώνεται αυτόματα και παύει να είναι προσβάσιμο.

Ένα ακόμη παράδειγμα των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το δίκτυο αναφορικά με τη μετάδοση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, είναι το feedback που μπορεί άμεσα να προσφέρει με την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας. Με την ολοκλήρωση κάποιου τεστ ή μιας εργασίας αξιολόγησης ικανοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να λάβουν άμεσα αποτελέσματα και βαθμολογία των επιδόσεών τους και να κατανοήσουν πού εστιάζεται το πρόβλημα και σε ποια σημεία χρειάζονται βελτίωση. Αντίθετα με την παραδοσιακή μέθοδο όπου η βαθμολογία παραδιδόνταν ανεξάρτητη στον εξεταζόμενο μετά από αρκετό χρονικό διάστημα από τη διεξαγωγή της εξέτασης, μέσω της χρήσης του δικτύου ο εξεταζόμενος έχει το πλεονέκτημα της άμεσης πρόσβασης στα αποτελέσματα της εξέτασης και μάλιστα, δύναται να τα ελέγξει παράλληλα με τα ερωτήματα, ώστε να μπορέσει να εντοπίσει τις αδυναμίες του και να τις βελτιώσει. Ο ρόλος πια είναι για τον σύμβουλο Franchise και τον franchisee να επανασχεδιάσουν με βάση της ιδιαιτερότητες του κάθε σημείου, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία υποστήριξης  ουσιώδη, άμεση και αποτελεσματική.

Τα ηλεκτρονικά μαθησιακά προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στην προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες κάθε εκπαιδευόμενου, ώστε να αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα των δυνατών και αδύνατων σημείων της προσωπικότητας του καθενός, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέσα στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Για παράδειγμα, από την εξέταση των ικανοτήτων και των γνώσεων των εργαζομένων πιθανόν να προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα για τον κάθε εργαζόμενο και έτσι να κατευθύνεται σε συγκεκριμένες ασκήσεις βελτίωσης και ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, τα ηλεκτρονικά μαθησιακά προγράμματα προσφέρουν τις κατάλληλες πληροφορίες στο κατάλληλο άτομο, με τον κατάλληλο τρόπο, άμεσα και την κατάλληλη στιγμή.

Εξυπηρέτηση του Πελάτη

Η εκπαίδευση και η μόρφωση εκτείνεται και έξω από τα όρια της επιχείρησης. Στην πραγματικότητα, σχεδόν το 50% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε μια έρευνα παρατήρησαν ότι η καλύτερη και εγκυρότερη παρουσίαση και μεταφορά πληροφοριών στους πελάτες θα βελτίωνε σημαντικά τις πωλήσεις.

Για παράδειγμα, για τους πωλητές που κινούνται εκτός της επιχείρησης, θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται, όταν τις χρειάζονται, και στη συνέχεια να προσφέρουν και στους υποψήφιους πελάτες τους πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες.

Και σε αυτή την περίπτωση το δίκτυο προσφέρει πολύτιμη υπηρεσία και μειώνει το κόστος από μετακινήσεις στην εταιρεία για επίδειξη προϊόντων και πληροφοριών. Ακόμα και σε καταστήματα η άμεση πρόσβαση σε προϊοντικές βάσεις δεδομένων έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει και άμεσα και έμμεσα στην αύξηση των πωλήσεων. Άμεσα, μια και τα σημεία αξιοποιούν σε μέγιστο βαθμό την ενεργή ζήτηση, αφού πλέον μπορούν να δώσουν άμεση και έγκυρη πληροφορία σε κάθε πελάτη χωρίς καθυστερήσεις και ασάφειες αλλά και έμμεσα, μια και η συνεχής επαφή με ταξινομημένο και άμεσα προσβάσιμο όγκο πληροφοριών λειτουργεί ως συνεχής εκπαίδευση στους πωλητές, τους οπλίζει με συσσωρευμένη γνώση, τους αναγορεύει σε “ειδικούς” προς όφελος του δικτύου συνολικά.

Δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η αξία της συνεχούς εσωτερικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης είναι ότι βοηθάει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την κάθε ξεχωριστή επιχείρηση franchise αλλά και για το δίκτυο ως σύνολο. Όπως αναφέρθηκε, τα ηλεκτρονικά προγράμματα μάθησης μπορούν να προσφέρουν στον πελάτη την πληροφόρηση που χρειάζεται οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε αυτό απαιτηθεί.

Το πλέον προφανές και σημαντικό αποτέλεσμα από τη χρήση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων βρίσκεται στην επίτευξη της πολύ καλής αντίληψης και κατανόησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας από όλους τους εργαζομένους. Όσο μακριά και αν βρίσκεται το franchise σημείο πώλησης. Η απόδοση των εργαζομένων είναι αύξουσα, αφού πλέον έχουν πρόσβαση στις εγκυρότερες και πιο πρόσφατες πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα του δικτύου τους. Επιπρόσθετα, τα μειονεκτήματα των εργαζομένων εντοπίζονται και βελτιώνονται με εξειδικευμένα προγράμματα. Επίσης, η αντίληψη, η εταιρική κουλτούρα των franchisees και υπαλλήλων προσαρμόζεται στα πλαίσια της εταιρείας και των πελατών της.

Τέλος, κάθε franchisee και κάθε υπάλληλός του θα αποκτήσουν ένα νέο επίπεδο ποιοτικής εκπαίδευσης αναφορικά με την επαγγελματική και προσωπική τους βελτίωση μέσω των ηλεκτρονικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Σε αντάλλαγμα οι υπάλληλοι πρόκειται να προσφέρουν ποιοτική εργασία και ο franchisee αποτελεσματικό και στοχευμένο management.

Δεν είναι πανάκεια τα προωθημένα εκπαιδευτικά συστήματα. Είναι, όμως, χρηστικά εργαλεία που όταν αξιοποιηθούν σωστά κάνουν τη διαφορά. Για την αποτελεσματική εφαρμογή τους απαιτείται μια αλλαγή κουλτούρας και οργανωσιακής αντίληψης στα δίκτυα franchise. O ρόλος της εκπαίδευσης, τα χαρακτηριστικά του υπεύθυνου εκπαίδευσης, ο ρόλος και η λειτουργία του περιφερειακού διευθυντή και του συμβούλου franchise είναι πλέον διαφορετικός και πολύ πιο σύνθετος, ουσιώδης και απαιτητικός. Απαιτεί σχεδιασμό, ανάλυση δεδομένων και ηγετικές, καθοδηγητικές ικανότητες.

Σε έντονα ανταγωνιστικές αγορές υπάρχουν πλέον λίγες παράμετροι και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μια επιχείρηση μπορεί να εισαγάγει και να διατηρήσει για σημαντικό χρονικό διάστημα προτού αυτές αντιγραφούν από τον ανταγωνισμό. Το ανθρώπινο δυναμικό, όμως, μπορεί να αποτελέσει μη αντιγράψιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση.

Σήμερα, η δύναμη του διαδικτύου, η εξέλιξη των εφαρμογών και το χαμηλό τους κόστος δύνανται να ελαχιστοποιήσουν τα εναπομείναντα εμπόδια προς τη σωστή οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού ενός συστήματος για τη δημιουργία ενός διατηρήσιμου και μη αντιγράψιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

 

Το άμεσο και έμμεσο κόστος του διδακτικού υλικού, όπως σημειώσεις και βοηθήματα, είναι επίσης αξιόλογο. Για παράδειγμα, το χαρτί και το μελάνι που καταναλώνεται για την εκτύπωση σημειώσεων της εκπαιδευτικής ύλης, ο υπάλληλος που απασχολείται για την εκτύπωση, το δέσιμο των σημειώσεων και την οργάνωση ώστε κάθε εκπαιδευόμενος franchisee ή υπάλληλος να έχει τις δικές του σημειώσεις, συν το γεγονός ότι πρέπει να είναι έτοιμες και να παραδίδονται πριν από κάθε διδακτική ώρα. Τέλος, πρέπει να υπολογιστεί και το επιπρόσθετο κόστος επανεκτύπωσης ορισμένων σημειώσεων για εκπαιδευόμενους υπαλλήλους που πιθανόν να ξέχασαν να τις φέρουν μαζί τους ή να τις έχασαν.

Η πρόσβαση σε διαδικτυακές πληροφορίες και εκπαίδευση διευκολύνει τους franchisees -με την καθοδήγηση των συμβούλων franchise του συστήματος- να καλύψουν τα προσωπικά κενά τους με χρήσιμη και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία. Η λέξη-κλειδί είναι «προσωπική». Οι franchisees και οι εργαζόμενοι στο δίκτυο, αντί να ταλαιπωρούνται με προγράμματα παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πιθανό να μην τους εξυπηρετούν χρονικά ή να είναι δυσπρόσιτα γεωγραφικά, μπορούν μέσω Ιnternet να αποκτούν πρόσβαση στο ίδιο εκπαιδευτικό υλικό, όταν και όπου εξυπηρετεί τους ίδιους. Μπορούν ακόμη να έχουν πρόσβαση σε ζωντανά εκπαιδευτικά προγράμματα σε πραγματικό χρόνο ή μέσω αναπαραγωγής. Με την ταχεία εξέλιξη και βελτίωση των υποδομών Ιnternet, ακόμα και συνεδριάσεις μέσω video (video conferences) μπορούν να υποστηριχθούν από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο