Home » Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αναδεικνύεται σε κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των δικτύων Franchise

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αναδεικνύεται σε κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των δικτύων Franchise

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Οι συνεχείς αλλαγές στον επιχειρηματικό πεδίο η ένταση του ανταγωνισμού, θέτουν νέες προτεραιότητες στα δίκτυα franchise.

Η διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων εξαρτάται από την συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή, στην παροχή νέων και αποδοτικότερων τρόπων προσπέλασης στον καταναλωτή, οι συναλλαγές σε περισσότερο προσωπικό επίπεδο, στη παροχή νέων διαστάσεων στο ρόλο που διαδραματίζει το σημείο πώλησης και στην προστιθέμενή τους αξία, και στον επαναπροσδιορισμός του ανταγωνισμού.

Η νέα αυτή πραγματικότητα απαιτεί από τα δίκτυα ένα διαφορετικό επίπεδο οργάνωσης, ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας, ένα διαφορετικό επίπεδο αξιοποίησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το παραδοσιακό μοντέλο όπου ένας προμηθευτής-franchisor δημιουργούσε μέσω της τυποποίησης της μια επιχειρηματική ιδέα – concept που το “διέθετε” σε πελάτες- franchisees έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Ένα σύγχρονο δίκτυο πλέον διαχειρίζεται αξίες, γνώση και σχέσεις. Η αξιοποίηση αυτής της δυναμικής διαχείρισης  παράγει τα κέρδη και τις υπεραξίες.

Τα επιτυχημένα δίκτυα διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο το οποίο για να υλοποιηθεί απαιτεί ταχύτητα μετάδοσης και αξιοποίησης της πληροφορίας, έλεγχο, υποδομή, ευέλικτη οργανωτική δομή, αποτελεσματικές επενδύσεις.

Τα δίκτυα franchise  έχουν πλέον έναν αξιόπιστο συνεργάτη δίπλα τους για να  τους σώζει χρόνο και χρήμα. Ο λόγος γίνεται για τα σύγχρονα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα τα οποία ενοποιούν κάτω από μια ομπρέλα όλες τις λειτουργίες και όλα τα τμήματα ενός δικτύου.

Έτσι, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον επαφής, ένας  manager μπορεί να παρακολουθεί σχεδόν κάθε σημαντική πληροφορία που αφορά τον οργανισμό (κεντρικές υπηρεσίες-franchise network-πελάτες-προμηθευτές ) και να διαθέτει πλήρη γνώση της λειτουργίας και της δυναμικής των μεταξύ των σχέσεων  κάθε στιγμή της ημέρας.

Πρόκειται για μια πρόοδο στον τρόπο δράσης των δικτύων στον οποίο πλέον η συνεργασία ανθρώπου και μηχανής αποτελεί καθημερινή πρακτική για χιλιάδες επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους και κλάδου. Η μεγάλη εξέλιξη, των τελευταίων ετών, που έχει   επιτευχθεί είναι ότι παρουσιάζονται έξυπνα σχεδιασμένα και ευέλικτα ERP συστήματα, των οποίων η δομή και η λειτουργία βασίζεται σε εμπειρίες που έχουν αποκομισθεί από την  εφαρμογή  τους σε δεκάδες  δίκτυα.

Το θετικό για τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο είναι ότι πλέον, τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα βρίσκουν πεδίο εφαρμογής όχι μόνο σε μεγάλους οργανισμούς αλλά και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτές που διαθέτουν ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και πωλήσεων.

Ιδιαίτερα στο χώρο του Franchising, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα είναι βασικός παράγοντες επιτυχίας και διάκρισης και αποτελεί κίνηση στρατηγικού χαρακτήρα.

Ας αναλύσουμε όμως τους παράγοντες που οδηγούν σε μια τέτοια διαπίστωση. Καταρχάς θα πρέπει να κατανοήσουμε τις ανάγκες μιας αλυσίδας Franchising. Μια αλυσίδα Franchising για να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει:

 • Να ελέγχει την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Να ελέγχει την απόδοση όλων των κέντρων κέρδους
 • Να διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους πελάτες της
 • Να έχει απόλυτο έλεγχο του κόστους λειτουργίας του δικτύου
 • Να διατηρεί συνεχή και άριστη επαφή με τους Franchisees
 • Να έχει άμεση αντίληψη των αγοραστικών τάσεων του κοινού
 • Να είναι σε θέση να ελέγχει την  ταχεία κυκλοφορία των προϊόντων της
 • Να εκμεταλλεύεται κάθε δίκτυο διανομής (σημεία, internet, telemarketing)
 • Nα διαθέτει άριστη συνεργασία με τους προμηθευτές της
 • Να αξιοποιεί, αξιολογεί και εκπαιδεύει τους συνεργάτες της ( franchisees, στελέχη, προσωπικό) συνεχώς
 • Να καθοδηγεί καμπάνιες marketing
 • Να δημιουργεί και να διαχειρίζεται σχέσεις με υποψηφίους επενδυτές
 • Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την συλλογική εμπειρία
 • Να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις σε καθημερινή βάση βασιζόμενη σε  ακριβή στοιχεία

Οι παραπάνω άξονες  δράσης ίσως δεν είναι διαφορετικές για κάθε είδος επιχείρησης. Αποκτούν, όμως, ιδιαίτερη σημασία στο χώρο του Franchising λόγω των ιδιομορφιών που αυτός παρουσιάζει. Ιδιομορφίες που έχουν σχέση με τη μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση των αλυσίδων franchising,  το ακραίο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν και την ανάγκη διαχείρισης ενός δικτύου ανεξάρτητων επιχειρηματιών- συνεργατών. Όλα αυτά οριοθετούν ένα εν δυνάμει εύθραυστο αλλά και δυναμικό συνάμα σύστημα επιχειρηματικής ανάπτυξης όπου η σχέση μεταξύ διοίκησης και franchisees δεν είναι άμεση και συνεχής αλλά οφείλει να γίνει η βέλτιστη δυνατή.

Πώς όμως η τεχνολογία έρχεται να δώσει λύσεις στα προβλήματα αυτά; Ας δούμε τις λύσεις που δίνονται σε τρεις σημαντικούς τομείς δραστηριότητας μιας αλυσίδας Franchising.

Α) Επικοινωνία – Εκπαίδευση Συνεργατών: Αναμφισβήτητα πρόκειται για τον ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας μιας αλυσίδας Franchising. Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα έρχεται να δώσει λύση μέσα από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος επαφής τόσο μεταξύ διοικήσεως και franchisees όσο και μεταξύ των franchisees. Δημιουργείται ένα εικονικό περιβάλλον επαφής που αξιοποιεί τους φθηνούς και γρήγορους (μια γραμμή ISDN είναι πια αρκετά φθηνή) πόρους του Διαδικτύου για να επιτρέψει την ανταλλαγή μηνυμάτων, αρχείων, ειδήσεων, video, εγχειριδίων, παρουσιάσεων, εντύπων και άλλου υλικού που απογειώνει την αποτελεσματικότητα της επαφής ενώ μειώνει κατακόρυφα τα κόστη της (φανταστείτε πόσα έξοδα θα δημιουργούταν με την αποστολή όλου αυτού του υλικού μέσω του ταχυδρομείου). Το εικονικό περιβάλλον συνεργασίας είναι πολύ εύχρηστο και έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του τόσο σε δεκάδες δικτυακές εφαρμογές όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο όπου και αν έχει εφαρμοσθεί.

Εφαρμογή 1: Σκεφθείτε πόσο πιο απλό θα είναι να στείλετε ένα memo στους συνεργάτες σας σε όλη τη χώρα ώστε να προωθήσουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία την επόμενη μέρα. Ταυτόχρονα όλοι οι συνεργάτες του δικτύου θα παραλάβουν επεξηγήσεις για το νέο προϊόν, συμβουλές για την προώθησή του, πληροφορίες για το απόθεμα, ενημερωτικά εγχειρίδια και κατευθυντήριες συμβουλές στρατηγικής. Και το πιο σημαντικό είναι ότι σε λιγότερο από μια ώρα θα έχετε αρχίσει να λαμβάνετε απόψεις και ιδέες από όλους τους συνεργάτες στο δίκτυό σας. Για αυτό το λόγο και εσείς ορίζετε ένα forum το βράδυ στις 20:00 όπου και μαζί με το διευθυντή marketing θα απαντήσετε σε κάθε απορία.

Εφαρμογή 2: Οι απομακρυσμένοι σας συνεργάτες έχουν ανάγκη να κατανοήσουν τις αρχές του marketing αλλά και να μπορούν να γνωρίζουν αγγλική ορολογία. Εσείς ανταποκρίνεστε στην ανάγκη και ετοιμάζετε σημαντικό υλικό (άρθρα, ασκήσεις, video, εικονικά έντυπα, κα) τα οποία και διανέμετε στους franchisees. Παράλληλα, έχετε στο δικτυακό σας τόπο διάφορα τεστ αλλά και οργανωμένα forums όπου μπορούν οι συνεργάτες σας να έρχονται σε επαφή με διδάσκοντες. Και φυσικά όλα αυτά δεν είναι ανάγκη να γίνονται γραπτά αλλά η επικοινωνία να πραγματοποιείται με εικόνα και ήχο (πλέον εφικτή δυνατότητα  στο Διαδίκτυο).

Β) Έλεγχος Ροής Εργασιών: Οι χαμένες ώρες εργασίας που υπάρχουν είτε λόγω κακού συντονισμού είτε λόγω διεκπεραίωσης περιττών χρονοβόρων διαδικασιών (διπλοεγγραφές, αναζήτηση χαμένων εγγράφων ή στοιχείων, κα) αποτελούν μια απειλή για την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Θα πρέπει η διοίκηση να μην ασχολείται με το συνεχή έλεγχο της σωστής εκτέλεσης των διαδικασιών αλλά με τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας. Ένα σύστημα ERP επιτυγχάνει τον συντονισμό όλων των διαδικασιών, την ηλεκτρονική επεξεργασία και αποθήκευση των εγγράφων, τον καθορισμό κανόνων ποιότητας και την παροχή σημαντικής πληροφορίας όταν αυτή απαιτείται στο χρόνο που είναι απαραίτητη. Είναι σημαντικό το πληροφοριακό σύστημα να είναι σύμφωνο με κοινώς αποδεκτά  στάνταρ ποιότητας (πχ:ISO) ώστε να βοηθήσει την εταιρεία να αποκτήσει ένα αξιοποιήσιμο διαφημιστικά  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά και να μειώσει τα ρίσκα εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος στις δομές λειτουργίας της.

Εφαρμογή 1: Κάθε υπάλληλος θα γράφει στο τέλος της ημέρας, σε ειδικό χώρο της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τις εργασίας που έχει εκτελέσει και αυτές που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν. Το σύστημα θα επεξεργάζεται την πληροφορία και θα προβάλει τις αστοχίες σε σχέση με τους θεσπισμένους στόχους. Ο manager θα μπορεί να γνωρίζει από πού μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της εταιρείας και που αυτός χάνεται.

Εφαρμογή 2: Οι παραγγελίες και η παράδοση των εμπορευμάτων γίνονται με συγκεντρωτικό έλεγχο ενώ υπάρχουν συνεχείς αναφορές για την ταχύτητα κίνησης των αποθεμάτων, τους ποιοτικούς ελέγχους και τα κόστη διακίνησης. Γνωρίζετε που βρίσκετε το κάθε εμπόρευμα, ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε παραγγελία ακόμα και ποιο είναι το marketing plan και τα εγχειρίδια για το εμπόρευμα με λίγα ‘κλικ’ του ποντικιού.

Γ) Ανάλυση Στοιχείων: Το σημαντικό με τα στοιχεία που συγκεντρώνονται είναι όχι η αποθήκευσή τους αλλά η επεξεργασία τους και η εκμαίευση χρήσιμων συμπερασμάτων από αυτά. Η απελευθέρωσή σας από τον έλεγχο των διαδικασιών πρέπει να σας δώσει χρόνο για την παρακολούθηση των συνεχόμενων αναλύσεων των διακυμάνσεων των πωλήσεων, της κίνησης των αποθεμάτων, των κοστών λειτουργίας του δικτύου σας και των χρηματοοικονομικών ροών σας.

Εφαρμογή 1: Μέσα από την ανάλυση της κίνησης των εμπορευμάτων σας παρατηρείτε ότι έχετε δυσκολία διάθεσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Άμεσα έρχεστε σε δικτυακή επαφή με τους franchisees ενημερώνεστε για τις απόψεις τους πάνω στο θέμα, ελέγχετε τα κόστη εμπορικής αξιοποίησης του προϊόντος και κανονίζετε συνάντηση με το τμήμα marketing το απόγευμα. Την επόμενη ημέρα έχετε ήδη πάρει απόφαση για επαναπροώθηση του εμπορεύματος έχοντας πλήρη γνώση όλων των παραμέτρων που απαιτούνται για μια επιτυχημένη ενέργεια marketing. Όλες οι ενέργειες γίνονται σε δύο ημέρες και όχι όταν θα παρατηρήσετε το φαινόμενο ή όταν θα επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας για να σας ενημερώσει.

Συνέπειες Πρόχειρης Εφαρμογής ERP Συστήματος

Η ενδεικτική αναφορά των παραπάνω ωφελειών αποτελούν αναμφισβήτητη πραγματικότητα για τις εταιρείες που εφαρμόζουν με επιτυχημένο τρόπο ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Ωστόσο πολλές επιχειρήσεις που δεν έχουν  έλεγχο των δεδομένων τους και της κυκλοφορίας των αποθεμάτων τους, δοκιμάζουν την τύχη τους στην ανάπτυξη μιας αλυσίδας Franchising. Ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούμε μια προβλέψιμη εξέλιξη Αρχικά οι εταιρείες αυτές μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα ορισμένο αριθμό απαιτήσεων, που δημιουργείται από το άνοιγμα ιδιόκτητων καταστημάτων, όμως με το που εισέρχονται στον κερδοφόρο χώρο του Franchising καταρρέουν διοικητικά και λειτουργικά. Δεν κατανοούν τις ιδιαιτερότητες και την ποιοτική διαφοροποίηση ως προς τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες. Τότε είναι που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εισαγωγή ενός σύγχρονου εταιρικού πληροφορικού συστήματος αλλά τα αποτελέσματα, συνήθως, είναι φτωχά. Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικτύου δεν είναι – όπως συμβαίνει συνήθως – μια ποσοτική διεύρυνση των εφαρμογών ενός λογιστικού προγράμματος ή κάποια στατιστικά στοιχεία αλλά ένας ποιοτικός μετασχηματισμός της εταιρικής δομής με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων που προσφέρει η τεχνολογία.  Αποτέλεσμα   να μην διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο και τη διάθεση να ασχοληθούν σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο σύμβουλο με τη διοικητική τους αναδιοργάνωση, την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης σχέσεων με αποτέλεσμα τα πενιχρά αποτελέσματα από την λειτουργία και ανάπτυξη του δικτύου Franchising ενώ ήδη η αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις ποιοτικές απαιτήσεις μιας αλυσίδας Franchising έχει διώξει τους πελάτες και έχει βλάψει το κύρος και την εικόνα (ίσως το πιο σημαντικό τους εφόδιο για επιτυχία) της αλυσίδας.

Συντονισμός Δικτύου Franchising

Σε ένα άλλο σημείο που οφείλουμε να σταθούμε είναι η ανάγκη ύπαρξης κοινής γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ πολλών διαφορετικών συνεργατών ενός δικτύου Franchising. Τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας και μάθησης αποτελούν ιδανικές λύσεις σε αυτό το ζήτημα καθώς διαθέτουν εφαρμογές χρήσιμες που αναβαθμίζουν την ποιότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ πολλών διαφορετικών παρευρισκομένων ή μεταξύ απομακρυσμένων συνεργατών ή ακόμα και των εργαζομένων σε ένα γραφείο. Φυσικά η ανθρώπινη επαφή  δεν μπορεί να αντικατασταθεί αλλά είναι αλήθεια ότι αν υποστηριχθεί ηλεκτρονικά μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Πρόκειται για ένα συμπέρασμα το οποίο βγήκε από τις ήδη εκατοντάδες εφαρμογές e-learning που έχουν “τρέξει” και “τρέχουν” σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Και αυτή είναι μια έννοια κλειδί που οφείλουμε να συγκρατήσουμε. Ότι, δηλαδή, πλέον οι εφαρμογές της τεχνολογίας δεν παρουσιάζουν ρίσκο επένδυσης και χρήσης αφού ήδη έχουν βρεθεί οι μέθοδοι βέλτιστης αξιοποίησης τους. Επιστρέφοντας, για να κατανοήσουμε τις ωφέλειες ενός e-learning συστήματος ας αναφέρουμε το παράδειγμα ενός σεμιναρίου που μπορεί να έχει κανονισθεί μεταξύ των συνεργατών ενός δικτύου Franchising για την εκμάθηση μιας νέας εμπορικής στρατηγικής που θέλετε να εφαρμόσετε. Οργανώνοντας τη συνάντηση εσείς μπορείτε να στείλετε εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό πριν και μετά το σεμινάριο. Με την αποστολή υλικού πριν το σεμινάριο πετυχαίνετε να ανεβάσετε το επίπεδο της εκπαίδευσης που θα παρέχετε αφού οι παρευρισκόμενοι θα έχουν μια καλή αντίληψη του αντικειμένου που θα μελετήσουν και θα έχουν ήδη απορίες πάνω σε αυτό. Ακόλουθα αφότου φύγουν από τη συνάντηση θα μπορούν να λάβουν και άλλο πληροφοριακό υλικό, τεστ, ερωτηματολόγια αλλά και να συμμετάσχουν σε εικονικές συνεδριάσεις ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν έχουν απορίες αναπάντητες ούτε και έλλειψη κατανόησης του αντικειμένου. Πρόκειται για τη νέα μορφή διδασκαλίας που αναφέρεται ως blended-learning και η οποία έχει σημαντικά οφέλη σε χρόνο και κόστος αλλά και αποδοτικότητα τόσο για την εταιρεία όσο και για τους συνεργάτες της. Απλά αναφέρουμε πως ένα τριήμερο σεμινάριο έχει υπολογισθεί ότι  άνετα μπορεί να συμπιεσθεί σε ένα μονοήμερο συνέδριο με τα ίδια και ανώτερα ποιοτικά αποτελέσματα.

Έχοντας κατανοήσει τις ωφέλειες που προκαλούνται σε μια αλυσίδα Franchising από την εφαρμογή της πληροφορικής, πρέπει να τονισθεί ότι η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος αποτελεί μια κίνηση στρατηγικής. Υιοθετείται από αυτούς που επιθυμούν να στηθούν σε βάθος χρόνου στην αγορά και έχουν όραμα για την εργασία τους. Αλλά προσοχή. Η πιο βασική παράμετρος επιτυχίας ενός πληροφοριακού συστήματος είναι ο σύμβουλος που αναλαμβάνει την εφαρμογή του. Πρέπει να έχει εμπειρία στην αναπροσαρμογή των επιχειρηματικών διαδικασιών, να έχει γνώση της αγοράς και των αναγκών της, να είναι σε θέση να υποστηρίξει σε βάθος χρόνου την υλοποίηση του έργου και να έχει αξιοπιστία και εμπειρία. Η καλή επιλογή της πλατφόρμας του ολοκληρωμένου  πληροφοριακού συστήματος και του συμβούλου που θα την υποστηρίξει, η δέσμευση της διοίκησης στην εφαρμογή του έργου και η συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών αποτελούν τους τέσσερις πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας της όλης ενέργειας.

ERP E-Learning
Ωφέλειες για Franchisisng

 

–     Εμπλουτισμός  εσωτερικής επικοινωνίας. (ποιότητα-ταχύτητα)

–     Ελαχιστοποίηση κόστους επικοινωνίας.

–     Ενδυνάμωση  σχέσεων με franchisees.

–     Συντονισμός διαδικασιών και αποφυγή χρονικών κενών στη ροή των εργασιών.

–     Γρήγορος έλεγχος κυκλοφορίας εμπορευμάτων

–     Ανάλυση οικονομικών στοιχείων.

–    Άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων

–     Μείωση του κόστους και του χρόνου υποστήριξης των franchisees.

–     Συντονισμός και συγχρονισμός των προμηθειών όλου του δικτύου.

–     Αξιοποίηση εταιρικού χρόνου και πόρων για την οργάνωση στρατηγικής και όχι για τον έλεγχο διαδικασιών.

–     Αυτοματοποίηση και παρακολούθηση διαδικασιών ποιότητας.

–    Αποτελεσματικό εφαρμογή πολιτικών marketing

–    κλπ

–     Αξιοποίηση συλλογικής εμπειρίας

–    Πιο γρήγορη, πιο βαθιά και πιο αποτελεσματική μάθηση.

–     Οι ενήλικοι μαθαίνουν πιο εύκολα όταν πρόκειται να εφαρμόσουν μια γνώση και ζητάνε ταυτόχρονα υποστήριξη ή ρωτάνε μετά απορίες τους (όχι θεωρία και μετά πράξη).

–     Εμπλουτισμός της διαδικασίας της μάθησης με video, εφαρμογές πολυμέσων, ηλεκτρονικά κείμενα, e-forums και ηλεκτρονικά εγχειρίδια.

–     Online training και διανομή ηλεκτρονικών εγχειριδίων.

–     Μείωση κοστους.

–     Πιο ευχάριστη η διαδικασία της μάθησης

–     Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών

–    Έλεγχος της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

κλπ

4 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας μιας Επιχείρησης Franchising.

1ος Στόχος: Η επιτυχημένη επικοινωνία και η αποτελεσματική συνεργασία αποτελούν κλειδιά επιτυχίας για την κερδοφόρα ανάπτυξη και διοίκηση μιας αλυσίδας Franchising.

Η Τεχνολογία Προσφέρει: Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων προσφέρει σημαντικά οφέλη σε αυτήν την προσπάθεια.

 • Το ηλεκτρονικό σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας (internal messaging) επιτρέπει τη διοίκηση και τους franchisees να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε άμεσο χρόνο (real time synchronous communication).
 • Υποστηρικτικό υλικό όπως τα manuals βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμα από όλους τους συνεργάτες σε 24ώρη βάση και με τη χρήση προσωπικού κωδικού.
 • Ειδήσεις και πληροφορίες διακινούνται άμεσα σε όλο το δίκτυο με ελάχιστο κόστος.

2ος Στόχος: Είναι κορυφαία η ανάγκη ενός manager να διαθέτει στοιχεία και αναλύσεις για την πορεία της εταιρίας του ανά πάσα στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί και ελέγχει την αποδοτικότητα του δικτύου του, την αποτελεσματικότητα των επιλογών του, τα αδύνατα σημεία στη λειτουργία της επιχείρησής του και πάνω από όλα μπορεί να κάνει εκτιμήσεις και προβλέψεις για το άμεσο και έμμεσο μέλλον.

Η Τεχνολογία Προσφέρει: Δίχως ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι παρά ένας διακαής πόθος για τη διοίκηση μιας εταιρείας. Από τη στιγμή που μεθοδευτεί η καταχώρηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων  σε μια βάση δεδομένων τότε κάθε δυνατή επεξεργασία των στοιχείων αυτών μπορεί να υπάρξει παροσφέροντας χρήσιμες αναλύσεις για την πορεία της επιχείρησης.

 • Η επεξεργασία των στοιχείων των πωλήσεων επιτρέπει την αξιοποίηση πολύτιμων πληροφοριών σε άμεσο χρόνο για τα ταχυκίνητα προϊόντα, για τους κινδίνους αποθεματοποίησης, για τον franchisee που κάνει τον υψηλότερο τζίρο αλλά ακόμα και για τον εντοπισμό της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή.
 • Οι πρακτικές των top performing franchisees μεταδίδονται στο υπόλοιπο δίκτυο.
 • Μια σειρά αναλύσεων των στοιχείων επιτρέπουν την έκδοση διαφορετικών και προσωποποιημένων αναφορών (custom reports).

3ος Στόχος: Ο έλεγχος της ροής των εργασιών και η τυποποίηση σύμφωνα με  πρότυπα όλων των διαδικασιών μιας εταιρείας franchising αποτελεί εγγύηση για τον καταναλωτή, τον franchisee αλλά και τον ίδιο τον franchisor ότι όλα θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τα προκαθορισμένα επίπεδα  ποιότητας, που από την αρχή έχουν τεθεί.

Η Τεχνολογία Προσφέρει: Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολουθεί τη ροή των εργασιών. Εξοικονομεί χρόνο με το να επιτρέπει την ηλεκτρονική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των στελεχών και των συνεργατών ενώ προβλέπει την παρακολούθηση και καταγραφή της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που  έχουν ορισθεί

 • Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί να επιτευχθεί ένας κοινός προγραμματισμός για όλους. Ανά πάσα στιγμή ο Διευθυντής γνωρίζει το πρόγραμμα των στελεχών του και παρακολουθεί την τήρησή του ή αναδιανέμει τη ροή των εργασιών.
 • Οι διαδικασίες οργανώνονται με βάση τα χαρακτηριστικά του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που αν και μπορεί να προσαρμοσθεί στις ανάγκες της εταιρείας, έχει χτισθεί με βάση success factors πολλών επιτυχημένων εταιριών. Οπότε αρκετά καλό θα είναι και οι εταιρείες να αναδιοργανώνουν τη ροή των εργασιών τους με βάση τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
 • Κάθε υπάλληλος υποχρεούται να εισάγει στοιχεία στο πρόγραμμα για τη ροή των εργασιών που κάνει σε καθημερινή βάση. Μια διαδικασία μικρού χρόνου που υποχρεώνει το κάθε μέλος της εταιρείας να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του αλλά και να αναλαμβάνει τον όγκο της εργασίας που του αναλογεί και όχι περισσότερο.

4ος Στόχος: Η συνεχής εκμάθηση αναβαθμίζει τις δεξιότητες των στελεχών και τους επιτρέπει να κατανοούν τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής, της διοίκησης των επιχειρήσεων αλλά και τις αλλαγές του νομικού πλαισίου σε ευαίσθητους τομείς. Αλλά και οικοδομεί ουσιαστικές σχέσεις πιστότητας και εξέλιξης.

Η Τεχνολογία Προσφέρει: Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) δεν αποτελεί μια μόδα αλλά μια δοκιμασμένη πρακτική σε χιλιάδες  εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα τους εξωτερικού. Μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον και με τη χρήση της τεχνολογίας του Διαδικτύου εκατομμύρια στελέχη επιχειρήσεων γλιτώνουν χρόνο και χρήμα εκπαιδευόμενοι στα αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν, κυριολεκτικά μέσα από την άνεση του σπιτιού τους.

 • Σε ένα γεωγραφικά ευρύ δίκτυο franchising δεν απαιτείται η φυσική παρακολούθηση σεμιναρίων από τους συνεργάτες αλλά μόνο η δέσμευση τους για την παρακολούθηση δικτυακών online μαθημάτων (synchronous e-learning) αλλά και για τη μελέτη ηλεκτρονικού υλικού (ηλεκτρονικά βιβλία, εγχειρίδια, ασκήσεις, κα) στην ώρα που αυτοί προτιμούν (asynchronous e-learning).
 • Η διοίκηση μπορεί να διαθέτει μια συνεχόμενη ροή υποστήριξης ενός προϊόντος προς τους συνεργάτες της μέσω ηλεκτρονικών οδηγιών, ηλεκτρονικών συζητήσεων, FAQ lists, κα
 • Μπορεί να υπάρξει έλεγχος της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών μέσα από τη συμμετοχή των συνεργατών σε τεστ που πιστοποιούν την αποδοχή των γνώσεων που διδάχθηκαν και την επιτυχία τους συστήματος.

Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής εξειδικευμένου συστήματος υποστήριξης ενός δικτύου franchise είναι προφανής. Σημαντικό στοιχείο η εμπειρία των συμβούλων και η δέσμευση της διοίκησης.

Photos Via Flickr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο