Home » FRANCHISING και ΠΤΩΧΕΥΣΗ:Απαντήσεις σε ερωτήματα της επικαιρότητας

FRANCHISING και ΠΤΩΧΕΥΣΗ:Απαντήσεις σε ερωτήματα της επικαιρότητας

Συντάκτης: DSK

Α) Τι θα συμβεί στην περίπτωση που τυχόν είτε ο Δότης είτε ο Λήπτης πτωχεύσει;

Σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα, η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί λόγο λύσης των συμβάσεων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες ο οφειλέτης είναι συμβαλλόμενο μέρος. Κύριο χαρακτηριστικό των συμβάσεων που λύονται λόγω πτώχευσης ενός εκ των συμβαλλομένων είναι ο ιδιαίτερος προσωπικός δεσμός των συμβαλλομένων. Αυτός προκύπτει από τη φύση της σύμβασης ή λόγω ερμηνείας της βούλησης των συμβαλλομένων ή ρήτρας λύσης της σύμβασης συνεπεία πτώχευσης ενός εκ των συμβαλλομένων. Περαιτέρω, ο Πτωχευτικός Κώδικας στην Αιτιολογική του Έκθεση αναφέρει ρητά ότι λυόμενες συμβάσεις λόγω πτώχευσης είναι και εκείνες των οποίων, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι προσωπικό χαρακτήρα, η λύση προβλέπεται από ειδικές διατάξεις Νόμου είτε ως αυτόματη (π.χ. εργολαβίες δημοσίων έργων, σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, παροχής τεχνογνωσίας ή δικαιόχρησης) είτε ως δυνητική (π.χ. η ασφαλιστική σύμβαση, σύμβαση εμπορικής μίσθωσης) συνέπεια.

Συνεπώς, η Σύμβαση Δικαιόχρησης (Franchising) λύεται αυτομάτως στην περίπτωση της πτώχευσης ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών της, δηλαδή είτε του Δότη είτε του Λήπτη, αφού οπωσδήποτε ανήκει στην κατηγορία των συμβάσεων όπου κυριαρχεί το έντονο προσωπικό στοιχείο και επιπλέον αναφέρεται ρητά και στο παράδειγμα της Αιτιολογικής Έκθεσης του Πτωχευτικού Κώδικα. Βέβαια, συνήθως στην πράξη υπάρχει ιδιαίτερη συμβατική πρόβλεψη (ρήτρα) για την αυτόματη λύση της σύμβασης στην περίπτωση της πτώχευσης. Τέλος, ο Πτωχευτικός Κώδικας προβλέπει ότι τα παραπάνω οριζόμενα δεν θίγουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης λόγω πτώχευσης είτε του Δότη είτε του Λήπτη, το οποίο (δικαίωμα) προβλέπεται είτε στη σύμβαση είτε στο νόμο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι εάν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη αρνείται να αποδεχθεί ότι η Σύμβαση Franchise λύθηκε αυτομάτως στην περίπτωση της πτώχευσης, τότε το άλλο μέρος δικαιούται να προβεί στην καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο.

Β) Τι θα συμβεί στην περίπτωση που τυχόν είτε ο Δότης είτε ο Λήπτης υπαχθεί στη Διαδικασία Συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα;

Σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα και την Αιτιολογική του Έκθεση, η Διαδικασία Συνδιαλλαγής είναι μια διαδικασία πρόληψης της πτώχευσης και ως τέτοια έχει ως κύριο σκοπό την αναζήτηση και ανεύρεση νέων χρηματικών πόρων για αποτελεσματική επαναφορά της επιχείρησης σε κατάσταση κανονικής αντιμετώπισης των υποχρεώσεών της. Γι’ αυτόν το λόγο, εξάλλου, προϋποθέτει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέψιμη, και μη είσοδο στην κατάσταση παύσης των πληρωμών.

Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση, είτε του Δότη είτε του Λήπτη, εξακολουθεί να λειτουργεί, και επομένως εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και η Σύμβαση Franchise. Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα να προβλεφθεί στη σύμβαση ότι η υπαγωγή του ενός εκ των συμβαλλομένων στη διαδικασία του άρθρου 99 θα παρέχει στον άλλο συμβαλλόμενο το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο.

 

Γ) Ποιες επιπτώσεις θα έχει ο Λήπτης στην περίπτωση που τυχόν ο Δότης είτε πτωχεύσει είτε υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα;

Όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση της πτώχευσης η Σύμβαση Franchise λύεται, οπότε ο Λήπτης αποδεσμεύεται από την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, αλλά βέβαια δεν μπορεί και να ασκεί πλέον τα συμβατικά του δικαιώματα και οπωσδήποτε να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα και την τεχνογνωσία του Δότη.

Στην περίπτωση της υπαγωγής της επιχείρησης του Δότη στη διαδικασία του άρθρου 99, όπως ήδη προαναφέρθηκε, η Σύμβαση Franchise δεν λύεται, και επομένως ο Λήπτης εξακολουθεί να απολαύει των δικαιωμάτων που περιέχονται σε αυτήν, αλλά και να υπέχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Αναδημοσίευση από το Franchise Success

Photos Via Flickr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο