Home » Franchising: Επενδύοντας σε αξίες

Franchising: Επενδύοντας σε αξίες

Συντάκτης: Franchise Success

Τους τελευταίους μήνες όλοι αισθανόμαστε ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή της οποίας η κύρια συνιστώσα θα είναι η συνεχής αλλαγή, που καθορίζει ένα απόλυτα νέο ανταγωνιστικό πεδίο.

Ανατρέπονται όλα τα θεμελιώδη μεγέθη και όλες οι σταθερές πάνω στις οποίες είχαμε οικοδομήσει τις επιχειρήσεις μας, τις στρατηγικές μας, την πορεία μας τόσο ως επαγγελματίες όσο και ως οικογένειες. Έχουμε τοποθετηθεί αρκετές φορές και μέσω του FRANCHISE SUCCESS και μέσω του http://www.franchiseBlog.gr και των portals www.franchise-success.gr και www.franchiseportal.gr για τις επιπτώσεις της κρίσης, τις δυναμικές που αναπτύσσονται αλλά και τις ευκαιρίες που εμπεριέχονται και που η ίδια η κρίση αναπτύσσει.

Έχουμε προβεί σε αρκετές παρεμβάσεις προσπαθώντας να αναδείξουμε ότι το κλειδί για την υπέρβαση της κρίσης είναι να προσπαθήσουμε, ο καθένας στον τομέα του,  να δει ακριβώς τι μπορεί να κάνει διαφορετικά,  πώς πρέπει να δράσει, να χαράξει μια νέα πορεία έτσι ώστε να καταστεί συντομότερη η υπέρβαση της  και να σταθούμε πιο ανταγωνιστικοί στο νέο περιβάλλον το οποίο δημιουργείται.

Πράγματι το franchising μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες καθώς και για εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανέργους που δημιουργούνται από τη συνεχή επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Σε πρόσφατη ημερίδα τονίσαμε ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα βασικά, στις θεμελιώδεις αξίες που εδράζεται το franchising,  να αξιοποιήσουμε τα ουσιώδη μοναδικά πλεονεκτήματα του,  όπως ευελιξία, προσαρμοστικότητα, αμοιβαία αποδοτικότητα, ταχύτητα και άμεση αντίδραση στις αλλαγές της αγοράς, στοχευμένη αξιοποίηση ταλέντων, εμπειριών και δεξιοτήτων, τονίζοντας μέσα από τις παρεμβάσεις  μας αυτές δύο βασικά σημεία: Πρώτον, τι πρέπει να αλλάξει στα υφιστάμενα δίκτυα franchise και δεύτερον, πώς πρέπει να ξαναδούμε τη βασική αφήγηση του franchising ως μοντέλο συνεργασίας.

Όσον αφορά στα δίκτυα franchise εντοπίσαμε επτά  μεγάλες περιοχές παρεμβάσεων στις οποίες όλα τα συστήματα franchise πρέπει να εξετάσουν και να εφαρμόσουν έτσι ώστε να διατηρήσουν και να διευρύνουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.

Το πρώτο σημαντικό πεδίο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Είναι καθήκον όλων των συστημάτων franchise να επανεξετάσουν τις βασικές παραδοχές του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Βιώνουμε όλοι μια συμπίεση της κερδοφορίας, έλλειψη ρευστότητας, συμπίεση της αλυσίδας αξίας, μείωση της αγοραστικής δύναμης και της ζήτησης, απαξίωση περιοχών, κατηγοριών  ή και κλάδων. Όλα αυτά λοιπόν τι απαιτούν; Να  ξαναδούμε τις βασικές παραδοχές του μοντέλου λειτουργίας.

Αυτό φυσικά θα επαναπροσδιορίσει λογικά και τη στρατηγική ανάπτυξης και την τοποθέτηση μας στην αγορά. Ο συνδυασμός των παραπάνω θα επαναδιατυπώσει συνολικά το επιχειρηματικό μοντέλο συνεργασίας του δικτύου. Ο πελάτης αλλάζει, το ανταγωνιστικό πεδίο αλλάζει, το πλαίσιο λειτουργίας αλλάζει, οι παλιές συνταγές δεν δουλεύουν πια, ο πελάτης δεν είναι δεδομένος. Το μήνυμα ξεκάθαρο: Η Αλλάζουμε ή ……

Μια δεύτερη συνιστώσα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δικτύου για να αντιμετωπιστούν προβλήματα απαξίωσης ολόκληρων περιοχών και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες νέων αναδυόμενων αγορών. Να επανατοποθετηθούν σε κρίσιμες εμπορικά περιοχές, να επαναπροσδιοριστούν η χωροθέτηση και οι προτεραιότητες και ταυτόχρονα να αναδειχθούν νέες ευκαιρίες πολυκάναλης ανάπτυξης. Παράλληλα, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα σημεία πώλησης στις νέες συνθήκες: το μέγεθος, το ύψος της επένδυσης, το μοντέλο λειτουργίας, το μοντέλο εξυπηρέτησης, το προϊοντικό μίγμα, η αγοραστική εμπειρία κλπ.

Εξίσου σημαντική συνιστώσα είναι η αναδιοργάνωση των κεντρικών υπηρεσιών. Ένα αποτελεσματικό δίκτυο σήμερα πρέπει να αξιοποιήσει την τεχνολογία σε θέματα ρουτίνας και να μεταθέσει πόρους σε δραστηριότητες υψηλής  προστιθέμενης αξίας, έτσι ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστικό υιοθετώντας πιο λιτές δομές με σύμμαχο την τεχνολογία και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν πολιτικές αποκεντρωμένης λειτουργίας, ενώ κρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες θα πρέπει να ανατεθούν  σε στρατηγικούς εταίρους, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα το κόστος και να μειώσουμε τα σταθερά έξοδα του δικτύου μας.

Όλα αυτά μαζί θέτουν μια άλλη διάσταση. Παραμένει ανταγωνιστικό το concept; Μήπως πρέπει να αναπροσαρμόσουμε το concept στα νέα καταναλωτικά πρότυπα και στη συρρίκνωση της ζήτησης; Τι σημαίνει αυτό σε θέματα εικόνας, εξυπηρέτησης, οργάνωσης κ.λπ.; Και αυτά πώς επιδρούν στα θεμελιώδη μεγέθη, στο μοντέλο διοίκησης και ηγεσίας της επιχειρηματικής πρότασης franchise που έχουμε δημιουργήσει αλλά ταυτόχρονα και πώς τοποθετούνται απέναντι στον ανταγωνισμό; Ο ανταγωνισμός δεν είναι πια μόνο αυτός που αντιμετωπίζαμε μέχρι χθες, αλλά  κυρίως ο διεθνής ανταγωνισμός που η ίδια η κρίση  ελκύει μέσα από τις γενικότερες αλλαγές.

Ταυτόχρονα, τα δίκτυα πρέπει να ανασχεδιάσουν συνολικά την αλυσίδα αξίας τους. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών τους. Θα πρέπει να αναζητήσουν συνολικά στην αλυσίδα αξίας ευκαιρίες βελτίωσης αποδοτικότητας και δημιουργίας αξίας. Ο ρόλος των προμηθευτών σε περιόδους κρίσης είναι συγκλονιστικά σημαντικός. Απαιτείται ένα νέο μοντέλο συνεργασίας, όπου ουσιαστικά η ποιότητα της σχέσης προμηθευτή και δικτύου θα αποτελεί ένα ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στρατηγικού χαρακτήρα.

Οι καιροί απαιτούν να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις νέες αξίες, στις νέες καταναλωτικές συμπεριφορές με νέες αρχές διοίκησης και ηγεσίας.

“Αν αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, τα πράγματα που βλέπεις θα αλλάξουν …” Wayne W. Dyer.

Όλα αυτά προϋποθέτουν τη θωράκιση του υφιστάμενου δικτύου. Κεντρική διαπραγμάτευση σταθερών δαπανών του δικτύου όχι μόνο για τις κεντρικές υπηρεσίες αλλά και με τη βοήθεια του franchisor όλων των σταθερών δαπανών των franchisees πχ του ενοικίου. Αξιοποίηση συνεργειών σε επίπεδο δικτύου. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η αποδοτικότητα  πρακτικών όπως η αξιοποίηση υφιστάμενων franchisees ως εκπαιδευτών σε νέους franchisees ή η οικοδόμηση συνεργειών σε επίπεδο διανομής και διαχείρισης αποθεμάτων κ.ο.κ. Και επίσης η θωράκιση του υφιστάμενου δικτύου περνά μέσα από την ανάπτυξη νέων εργαλείων που επιταχύνει την προσαρμογή σε νέες συνθήκες.

Τέλος, η ίδια η κρίση απαιτεί ένα διαφορετικό μοντέλο επικοινωνίας με το δίκτυο. Για να μπορέσουμε να αντέξουμε στην κρίση πρέπει τα δίκτυα να επενδύσουν σημαντικά στη βελτίωση των σχέσεων με τους franchisees. Να δημιουργήσουν προγράμματα συνεχούς εσωτερικής επικοινωνίας και ενεργοποίηση των franchisees, να ανασχεδιάσουν τα συστήματα εκπαίδευσης ώστε να επικεντρωθούν περισσότερο στην επιχειρηματική αντίληψη και κατανόηση των θεμελιωδών κινητήριων δυνάμεων του concept, να αναπτύξουν  συμμετοχικές διαδικασίες και εμπλοκή των franchisees σε ομάδες εργασίας και projects με προσανατολισμό στην καινοτομία και εφαρμογή νέων ιδεών και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν ειδικά προγράμματα για το προσωπικό συνολικά του δικτύου και να αναπτύξουν την αίσθηση της ομάδας, της ασφάλειας και του επείγοντος.  Σημαντικό κλειδί είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερη διαχείριση της συνολικής γνώσης και η διάχυση αυτής σε όλο το δίκτυο, ενώ στον πυρήνα της επικοινωνίας και των αξιών του συστήματος πρέπει να είναι η ενίσχυση του φιλικού στην οικογένεια κλίματος του δικτύου.

Όλα αυτά προϋποθέτουν μια “επιστροφή στις ρίζες”, στην  αυθεντικότητα  της σχέσης franchisee- franchisor, αυτή τη  μοναδική προσέγγιση συνεργασίας  που βρισκόταν και βρίσκεται στον πυρήνα της επιτυχίας  του franchising ως εργαλείου ανάπτυξης, επιχειρηματικής ανέλιξης και προσωπικής ευημερίας.

Είναι πολύ ενδιαφέρον να ξαναθυμηθούμε στη δήλωση αξιών για  τις σχέσεις franchisee- franchisor  της YUM -του ομίλου που αναπτύσσει την Pizza Hut, KFC, Taco Bell, ενός πρωτοπόρου του  franchising  – τις θεμελιώδεις αξίες του πλαισίου συνεργασίας, που είναι ο βασικός πυλώνας κάθε στρατηγικής επιτυχούς υπέρβασης της κρίσης.

Franchisor Franchisee
 • Να πιστεύεις ότι ο franchisee είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην επιτυχία του brand και του δικτύου
 • Να επιδιώκεις την συνεισφορά, τη συμβολή και την ανάμειξη του franchisee πριν πάρεις αποφάσεις
 • Να είσαι ενήμερος και να συνεκτιμάς  την οικονομική θέση και τα συμφέροντα του franchisee πριν από κάθε σου πρόταση
 • Να καθορίζεις τα δεδομένα απόδοσης του συστήματος franchise ξεκάθαρα και βασισμένα σε μια απόλυτα πελατοκεντρική θεώρηση
 • Να προσφέρεις ευκαιρίες κυρίως και πρωταρχικά στους υφιστάμενους συνεργάτες σου
 • Να ενεργείς έγκαιρα ώστε να επιλύεις καίρια και επείγοντα ζητήματα
 • Να είσαι αυστηρά επιλεκτικός στο ποιος εντάσσεται και ποιος παραμένει στην  οικογένεια που συγκροτεί το δίκτυο
 • Να δημιουργείς μια εταιρική κουλτούρα ενός ενιαίου, κοινού συστήματος στα κέντρα υποστήριξης του δικτύου μας
 • Να επιμελείσαι ώστε το σύστημα franchise να διέπεται σε όλο του το εύρος από τις κοινές αξίες και αρχές ηγεσίας που έχεις θέσει
 • Να θέτεις στόχους, να επιζητείς την επίτευξή τους και να επιβραβεύεις την πρόοδο

 

 • Να πιστεύεις ότι ο franchisor πάνω από όλα θέτει  το όφελος του franchisee και του δικτύου
 • Να διασφαλίζεις  τη ενεργή προσέλκυση και εμπλοκή του  ικανότερων στελεχών  με μια συστημική θεώρηση και δέσμευση
 • Να αναγνωρίζεις ότι τα βραχυπρόθεσμα κέρδη και οφέλη δεν είναι το βασικό κριτήριο των αποφάσεων μας
 • Να ανταποκρίνεσαι στα δεδομένα και στις προκλήσεις που λαμβάνεις από τους πελάτες
 • Να επανεπενδύεις συνεχώς στην επιχείρηση
 • Να θέτεις ζητήματα και νέες ιδέες με εποικοδομητικό τρόπο
 • Να καλωσορίζεις, να ακούς και να αγκαλιάζεις τους νέους συνεργάτες
 • Να δημιουργείς μια εταιρική κουλτούρα ενός ενιαίου, κοινού συστήματος , ενός κοινού οργανισμού
 • Να  εφαρμόζεις με πίστη και δέσμευση τις αξίες και τις αρχές ηγεσίας του δικτύου στα καταστήματά σου
 • Να θέτεις στόχους, να επιζητείς την επίτευξή τους και να επιβραβεύεις την πρόοδο

 

 

Το franchising μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία! Να επιδιώξουμε και να επιτύχουμε επιχειρηματική αριστεία αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει προς όφελος των επιχειρήσεών μας, των συνεργατών μας, της εθνικής οικονομίας, κοινωνίας.

Κλείνοντας, ας θυμηθούμε τη ρήση του Andy Grove:

ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ OI ΚΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ, ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΘΙΖΟΥΝ.

Photos Via Flickr

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο