Home » Franchising 2015-16: Εννέα Κυρίαρχες Τάσεις

Franchising 2015-16: Εννέα Κυρίαρχες Τάσεις

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Ποιες είναι οι πλέον δημοφιλείς τάσεις που είδαμε μέσα στην χρονιά και πώς διαμορφώνονται πλέον οι προτιμήσεις των υποψήφιων franchisees; Το FRANCHISE SUCCESS κατέγραψε τις 9 κυρίαρχες τάσεις που παρατηρήθηκαν μέσα στο 2015 και παρουσιάζει το «κλίμα» που επικρατεί στην αγορά του franchising. Στο τέλος του 2015, και μετά από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων, αρχίζουν και σχηματοποιούνται νέες ενδιαφέρουσες τάσεις τόσο όσον αφορά στο προφίλ των υποψηφίων franchisees, όσο και των χαρακτηριστικών που διαθέτουν τα νέα συστήματα franchise. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά…

Οι 9 κυρίαρχες τάσεις του 2015:

1.Αναζήτηση ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Όλο και περισσότεροι franchisees άρχισαν να αναζητούν ποιοτικά χαρακτηριστικά στα συστήματα franchise, κυρίως όσον αφορά τα ανταγωνιστικά στοιχεία, τα στοιχεία διαφοροποίησής τους, τον βαθμό οργάνωσης και εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων υποστήριξης, τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό. Παρατηρούμε μια σταδιακή, αργή μεν αλλά με σταθερό ρυθμό μετατόπιση, από τα συστήματα εκείνα που θεωρούνταν «hot» ή που θεωρητικά αντιστέκονται στην κρίση, προς τα συστήματα εκείνα που ταιριάζουν στις δικές τους δεξιότητες και εμπειρίες.

2. Μulti unit franchise

Μια δεύτερη τάση που διαμορφώνεται και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό είναι η αναζήτηση συστημάτων που δεν απαιτούν την πλήρη ενασχόληση στη καθημερινή λειτουργία του franchise ως μέλη της πρώτης γραμμής εξυπηρέτησης,  αλλά την εμπλοκή των υποψηφίων franchisee ως manager που καθοδηγεί μια ομάδα στελεχών –συνεργατών. Ιδιαίτερα στο χώρο της εστίασης βλέπουμε όλο κι περισσότερα τέτοια σχήματα που σταδιακά εξελίσσονται από single unit franchisee σε multi unit franchise.

3. Πολυμετοχικά σχήματα

Επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξης που επανέρχεται μετά από χρόνια στο χώρο του franchise,  αποτελεί η δημιουργία όλο και περισσότερων πολυμετοχικών σχημάτων που αναλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιοχής ή σειράς σημείων, υψηλής εμπορικότητας, στο ίδιο concept. Τα οφέλη σε αυτό το μοντέλο αποδεικνύονται ιδιαίτερα ισχυρά μια και υπάρχει μια χαμηλού κόστους χρηματοδότηση της επένδυσης, διασπορά κινδύνου, αξιοποίηση της καμπύλης εμπειρίας, οικονομίες κλίμακος και ταυτόχρονα αξιοποίηση σημαντικού μέρους των μετόχων ως οργανικά μέλη-managers υψηλής αποδοτικόστητας σε αυτό το επιχειρηματικό σχήμα. Βέβαια όπως σε όλα τα μοντέλα, παρουσιάζονται κι εδώ προβλήματα που οφείλονται κυρίως σε υπερεκτίμηση αποδόσεων, λαθεμένη επιλογή franchisor αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και concept.

4. Franchise χαμηλού κόστους

Ταχύτατη ανάπτυξη σημειώνουν τα νεοεισερχόμενα στην αγορά συστήματα Franchise  χαμηλού κόστους. Εδώ ουσιαστικά  παρατηρούμε 2 διαφορετικές τάσεις: Από την  μια πλευρά, τέτοιου είδους concept  συναντάμε στην εστίαση, με την πλειονότητα όμως να αποδεικνύονται ανεπαρκή να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Τι γίνεται τελικά;  Μετά από μια θεαματική είσοδο στο χώρο του franchising αρχίζουν οι φυγόκεντρες τάσεις και σταδιακά τα concept αυτά καταρρέουν. Χωρίς υποδομές, χωρίς οργάνωση, χωρίς ουσιαστικά στοιχεία διαφοροποίησης και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς πιλοτική λειτουργία “πλασάρονται” ως υποκατάστατα οργανωμένων concept που αντικειμενικά κοστίζουν πολύ περισσότερο, μια και απαιτούν υψηλότερου κόστους εξοπλισμό, διακόσμηση, προϊοντική γκάμα, εκπαίδευση, αρχικό marketing κλπ . Δεν πρέπει όμως να αγνοούμε και την ευθύνη όσων προωθούν τέτοιου είδους franchise concept. Οι ενέργειες αυτές, η απουσία επιχειρηματικών αρχών και ήθους δυσφημούν το θεσμό και μάλιστα με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Ταυτόχρονα  όμως παρατηρούμε και την ανάπτυξη  franchise  χαμηλού κόστους, κυρίως  στο χώρο των υπηρεσιών,  που στηρίζονται σε δυο βασικούς πυλώνες. Πρώτον στην αξιοποίηση των franchisee, των εμπειριών και δεξιοτήτων τους και δεύτερον στην τεχνολογία  η οποία απελευθερώνει δυνάμεις, αξιοποιεί εμπειρίες, εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες χαμηλού κόστους, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα του concept.  Η ανάπτυξη δικτύων υπηρεσιών αρχίζει να λειτουργεί συμπληρωματικά με καθετοποιημένα δίκτυα υπηρεσιών, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που υιοθετούν ανάλογα μοντέλα, δημιουργώντας εκατοντάδες νέες θέσεις υγιούς και κυρίως αποδοτικής αυτοαπασχόλησης.

5.Family Business

Στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός concept που αξιοποιεί  όλο περισσότερα μέλη της οικογένειας, προσφέροντας διέξοδο τόσο σε επίπεδο αυτοαπασχόλησης, όσο και επιχειρηματικής εξέλιξης για την οικογένεια. Το μοντέλο αυτό  αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχημένο σε concept εντάσεως εργασίας που απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο ωρίμανσης όσον αφορά στην επίτευξη break even και κερδοφορίας.

6. Ευέλικτα μοντέλα χρηματοδότησης

Ανάπτυξη εκείνων των δικτύων όπου οι franchisors έχουν ανακαλύψει ευέλικτα μοντέλα χρηματοδότησης. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε δύο επίπεδα: Στο μοντέλο αποπληρωμής αρχικής επένδυσης και στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Ουσιαστικά όλο το μοντέλο στηρίζεται σε μια αποτελεσματική διαχείριση των σχεσων με  στρατηγικούς προμηθευτές και στον αποτελεσματικό έλεγχο της αλυσίδας αξίας.

7. Συνεργασίες

Άλλη μια τάση που παρατηρείται τελευταία είναι η δημιουργία franchise τα οποία στηρίζονται στη συνεργασία ομάδων επενδυτών με νέους επιχειρηματίες, που συνδυάζει την έμμεση χρηματοδότηση και τους αποτελεσματικούς operators. Το μοντέλο αυτο κυρίως λειτουργεί σε επενδύσεις που απαιτούν υψηλή αρχική επένδυση και ταυτόχρονα υψηλό βαθμό εξειδίκευσης σε επίπεδο λειτουργίας, ενώ αποδεικνύεται  ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χώρους του λιανεμπορίου όπου παρατηρείται κενό σε εξειδικευμένα καταστήματα.

8. Μobile & digital marketing

Η ανάπτυξη εκείνων των δικτύων που εξυπηρετούν και αξιοποιούν την ταχύτατη ανάπτυξη του mobile & digital marketing. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών επιτρέπει τη δημιουργία νέων μοντέλων συνεργασίας, τα οποία με τη σειρά τους αναπτύσσουν νέα επιχειρηματικά σχήματα και αναδιαμορφώνουν συνολικά τον κλάδο τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο εμπορίας.

9. Υβριδικά σχήματα franchise

Η αναδιάταξη του δικτύου πωλήσεων μεγάλων εμπορικών σχημάτων δημιουργώντας υβριδικά σχήματα franchise– αξιοποιώντας  τη δυναμική του franchising σε επίπεδο ομοιομορφίας, τυποποίησης, αποτελεσματικότητας, συνεργιών και ταυτόχρονα  δίνοντας σχετικούς βαθμούς ελευθερίας στους licensees τους. Τέτοια σχήματα αναπτύχθηκαν έντονα τη διετία 2014-2015 σε κλάδους όπως ένδυση, λευκά είδη, χρωματοπωλεία, εμπορία τροφίμων κ.λπ. και αποτελεί μια τάση που φαίνεται ότι θα επικρατήσει και τα επόμενα χρόνια. H πολυμορφία των πρακτικών που καταγράφονται αναδεικνύουν νέες ευκαιρίες στην αγορά του Franchising και σηματοδοτεί μια νέα εποχή στο χώρο.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο