Home » FRANCHISING: ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ

FRANCHISING: ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Το να γίνετε franchisor είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Είστε αλήθεια έτοιμος;

Το franchising είναι μια μέθοδος που έχει βοηθήσει πολλούς επιχειρηματίες να αναπτύξουν την επιχείρηση τους, όπως για παράδειγμα τα Goody’s, ο Γρηγόρης και τα Everest στα καθ’ ημάς ή τα McDonalds και η Pizza Hut με χιλιάδες καταστήματα στο δίκτυο τους, σε διεθνές επίπεδο. Αν και ο κλάδος της εστίασης είναι από τους πρωτοπόρους στον χώρο του franchise σήμερα όλοι σχεδον οι κλάδοι επιχειρήσεων έχουν επωφεληθεί από την εφαρμογή της. Όμως σύμφωνα με διεθνείς και ελληνικές μελέτες, μόνο τρία  στα δέκα  concept που ξεκινούν franchise παραμένουν στο χώρο μετά από πέντε χρόνια!

Τι είναι όμως το franchising;

 • Είναι μία μέθοδος διανομής προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσα από μία σχέση συνεργασίας, στην οποία ο franchisor (δικαιοπάροχος) χορηγεί στον franchisee (δικαιοδόχο) το δικαίωμα να πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες που ο πρώτος έχει αναπτύξει αξιοποιώντας το Brand name Που έχει οικοδομήσει.
 • Είναι κυρίως μία μέθοδος όπου ο franchisee εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες, δομές, συστήματα και concept (επιχειρηματική ιδέα) που έχει αναπτύξει ο franchisor.
 • Είναι μία μέθοδος που διέπεται από ένα συμβόλαιο συνεργασίας δικαιοπάροχου- δικαιοδόχου (franchisor – franchisee) το οποίο δεσμεύει τα δύο μέρη, σε μία στενή και μακροχρόνια οικονομική και εμπορική συνεργασία με στόχο το αμοιβαίο όφελος (win-win situation).

Αλλά επιπλέον και:

μία πρωτοποριακή μέθοδος marketing

 • μία προηγμένη στρατηγική ανάπτυξης
 • μία νέα και ανταγωνιστική μέθοδος διανομής αγαθών και υπηρεσιών
 • ένας δυναμικός τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η σχέση μεταξύ franchisor και franchisees μπορεί να λάβει πολλές μορφές:

Παραγωγός- Λιανέμπορος

Εσείς πουλάτε το προϊόν σας στον franchisee και αυτός κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή. Συνηθισμένα παραδείγματα τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Παραγωγός- Χονδρέμπορος

Ο franchisee είναι μια εδραιωμένη επιχείρηση η οποία διανέμει τα προϊόντα σας ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχει και το δικαίωμα συσκευασίας ορισμένων προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα συσκευαστήρια αναψυκτικών και ποτών που είναι τυπική περίπτωση βιομηχανικού franchise.

Χονδρέμπορος Λιανέμπορος

Στην περίπτωση αυτή οι franchisees συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση η οποία και θα αποτελέσει τον franchisor. Για παράδειγμα μια ομάδα ανεξάρτητων φωτογραφικών καταστημάτων συνεργάζεται και πραγματοποιεί κοινές αγορές, υιοθετεί κοινή εικόνα, δημιουργεί κοινό ταμείο για ενέργειες marketing και διαφήμισης κ.ο.κ.

Business Format Franchise (ή Franchise δεύτερης γενιάς)

Αποτελεί την πιο κλασσική και πλέον διαδεδομένη μορφή σύγχρονου franchise. Το Franchise δεύτερης γενιάς ορίζεται ως «μια διαρκή επιχειρηματική σχέση μεταξύ του franchisor και του franchisee η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο το προϊόν, την υπηρεσία και το σήμα αλλά ολόκληρο το επιχειρηματικό σύστημα- μια στρατηγική και ένα σχέδιο marketing, εγχειρίδια λειτουργίας και κανόνες, έλεγχο ποιότητας και διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία».

Το Business Format franchise μπορεί να πάρει διάφορες υπο-μορφές, οι πλέον διαδεδομένες από τις οποίες είναι:

 • Franchise Υπηρεσιών: ο franchisee εκμεταλλεύεται το πακέτο franchise του Franchisor για να παρέχει μέσα από το κατάστημα του ή το γραφείο του υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην Σύμβαση Franchise, ακολουθώντας πιστά την σχετική μέθοδο του Franchisor.
 • Μεικτό franchise: όταν η διανομή προϊόντων συνδυάζεται και υποστηρίζεται από την παροχή υπηρεσιών. Κλασσικό παράδειγμα ο κλάδος της εστίασης όπου τα καταστήματα παρέχουν ταυτόχρονα και προϊόν και υπηρεσία.
 • Franchising Corner: στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτή ο Franchisor χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο χώρο ενός καταστήματος τρίτου για την διάθεση των προϊόντων του πρώτου, σύμφωνα με την δική του μέθοδο πωλήσεων.
 • Franchise μετατροπής: ο franchisee λειτουργεί ήδη κατάστημα με ίδιο αντικείμενο με την επιχείρηση του Franchisor και εντάσσεται στο σύστημα του τελευταίου, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές στην μορφή και στον τρόπο λειτουργίας και προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το franchising είναι δυνατόν να αποτελέσει για την επιχείρηση σας μια στρατηγική ανάπτυξης που θα διασφαλίσει την αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς που κατέχετε καθώς και της κερδοφορίας σας.

Παρόλα όμως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει δεν αποτελεί και την απόλυτη συνταγή για άμεση και εγγυημένη οικονομική επιτυχία. Αν θελήσετε να επεκταθείτε με franchising είναι σημαντικό να γνωρίζετε εξίσου καλά και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου.

Τα συν

 • Αυξημένη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων
 • Χαμηλότερος επιχειρηματικός κίνδυνος και μεγαλύτερη διασπορά αυτού
 • Έλεγχος επέκτασης δικτύου, χρονικά και γεωγραφικά
 • Αποτελεσματικότερος διοικητικός έλεγχος δικτύου σε σύγκριση με dealers ή ιδιόκτητα καταστήματα διοικούμενα από υπαλλήλους
 • Μείωση του κόστους για την επάνδρωση, επιλογή, εκπαίδευση και διαχείριση προσωπικού
 • Απλούστερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση καθώς οι franchisees- ως επενδυτές- λειτουργούν ως managers με υψηλό βαθμό εσωτερικής παρακίνησης
 • Επίτευξη οικονομιών κλίμακας προερχόμενες από συγκεντρωτικές αγορές πρώτων υλών και κεντρικών συμφωνιών
 • Ενίσχυση γνώσης του brand name και της εταιρικής εικόνας καθώς και δυνατότητα εξυπηρέτησης (convenience- accessibility) μιας ευρύτερης πελατειακής βάσης
 • Βαθύτερη γνώση της τοπικής αγοράς (μέσω των franchisees) και καλύτερες επαφές
 • Χρηματοδότηση της επέκτασης με κεφάλαια προερχόμενα από τους επενδυτές- franchisees (εσωτερική χρηματοδότηση)
 • Εξασφάλιση σταθερών χρηματοροών από συνεχή (διαρκή) δικαιώματα (Royalties) και βελτίωση του cash flow
 • Συνεχής βελτίωση του concept διατηρώντας το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού
 • Δυνατότητα διάθεσης περισσότερων πόρων στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)
 • Μειωμένο κόστος διανομής
 • Μειωμένο κόστος παραγωγής
 • Μειωμένο κόστος διαφήμισης λόγω του καταμερισμού των δαπανών ή την αξιοποίηση της τοπικής διαφήμισης των franchisees.
 • Δυνατότητα εξαγοράς των επιτυχημένων franchised καταστημάτων (outlets) και επιλεκτικών επενδύσεων.
 • Επιτάχυνση της ανάπτυξης του δικτύου και καλύτερη υποδομή στη διανομή.
 • Μεγαλύτερη συνοχή-συνέπεια στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μέσω της εκπαίδευσης και των λειτουργικών εγχειριδίων.
 • Συνεργασία με άτομα με ικανότητες που θέλουν να διαχειριστούν σωστά την δική τους επιχείρηση.
 • Δυνατότητα εκμετάλλευσης νέων ιδεών που προέρχονται από franchisees.
 • Μικρή παρενόχληση από οργανώσεις.
 • Μεγαλύτερη σταθερότητα στο line management.

Τα μείον

 • Λιγότερος κεντρικός έλεγχος καθώς οι franchisees δεν είναι υπάλληλοι σας αλλά συνεργάτες
 • Δυσκολίες στον έλεγχο των franchisees
 • Δυσκολία στην απομάκρυνση ενός αποτυχημένου franchisee
 • Δυσκολίες στην είσπραξη των συνεχών δικαιωμάτων (royalties)
 • Περιορισμένη ελαστικότητα στην πραγματοποίηση αλλαγών σε επίπεδο στρατηγικής και τακτικής
 • Απαίτηση των franchisees να έχουν σημαντικό λόγο στην λήψη αποφάσεων
 • Ανάγκη αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών στους franchisees
 • Μικρότερο κέρδος ανά κατάστημα για τον franchisor
 • Ανάγκη ύπαρξης σημαντικού κεφαλαίου για την οργάνωση, στελέχωση και υποστήριξη του δικτύου
 • Δυσκολίες ως προς την επιβολή ποιοτικού ελέγχου
 • Δυσκολίες ως προς την επιβολή διορθωτικών παρεμβάσεων
 • Αυξημένο ρίσκο για την φήμη ολόκληρης της αλυσίδας λόγω μη κατάλληλων franchisees
 • Περιορισμός στην ανάπτυξη λόγω αποκλειστικότητας περιοχής
 • Δυσκολίες στην προσέλκυση franchisees
 • Ανάγκη για αποτελεσματική και έμπειρη διοικητική ομάδα
 • Ανάγκες εξειδικευμένων συμβούλων franchise

ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Όταν το ερώτημα που τίθεται είναι εάν μπορεί ο καθένας να γίνει franchisor η απάντηση είναι μία: ΟΧΙ. Το franchising δεν είναι η πώληση μιας λαμπρής επιχειρηματικής ιδέας. Αντίθετα είναι η πώληση ενός χειροπιαστού και ολοκληρωμένου εμπορικού συστήματος και μιας εδραιωμένης εμπορικής επωνυμίας η οποία έχει δοκιμαστεί στην πράξη, έχει αποδείξει την βιωσιμότητα της και τώρα καλείται να αναπτυχθεί δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο με προοπτική.

ΟΧΙ, δεν μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με την μέθοδο του franchise όπως δεν έχουν την ικανότητα και όλοι οι επιχειρηματίες να γίνουν franchisors.

Ποια είναι όμως τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια εταιρεία για να αναπτυχθεί με την μέθοδο του franchise; Οι απαντήσεις πολλές και σίγουρα δεν αποτελούν κανόνα για κάθε επιχείρηση.

Για να σας βοηθήσουμε σας λέμε ότι για να έχετε πιθανότητες επιτυχίας το σύστημα σας θα πρέπει να είναι στο ελάχιστο:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: η επιχειρηματική ιδέα στην οποία θα βασιστεί η αλυσίδα πρέπει να διαθέτει στοιχεία μοναδικότητας και εμπορευσιμότητας. Χρειάζεστε μια ιδέα η οποία μπορεί να προσελκύσει τόσο υποψήφιους επενδυτές όσο και πελάτες. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τα αποτυχημένα από τα επιτυχημένα franchise στον ίδιο κλάδο;

ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ: η επιχείρηση θα πρέπει να είναι επικερδής και να παρουσιάζει θετικές προοπτικές ανάπτυξης πωλήσεων. Το κέρδος θα πρέπει να είναι ικανοποιητικό και αυξανόμενο για franchisor και franchisee και να εξασφαλίζει σοβαρή απόδοση στο επενδυμένο κεφάλαιο σε σύγκριση με εναλλακτικές επενδύσεις.

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ: το σύστημα λειτουργίας πρέπει να είναι δοκιμασμένο, επιτυχημένο και κυρίως να μπορεί να «μεταδοθεί» στους franchisees. Όλες οι διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας πρέπει να έχουν καταγραφεί αναλυτικά σε εγχειρίδια λειτουργίας ώστε να είναι εύκολο να μεταδοθούν στα μέλη του δικτύου. Η εμπειρία έχει δείξει ότι όσο πιο εύκολο είναι να «αντιγραφεί» και να εμπεδωθεί ένα σύστημα από έναν υποψήφιο franchisee τόσο πιο εύκολο είναι να αναπτυχθεί γρήγορα με την μέθοδο του franchise.

ΕΦΙΚΤΟ: εάν η επένδυση είναι πολύ υψηλή (και βρίσκεστε στα πρώτα στάδια ανάπτυξης) τότε θα δυσκολευτείτε σημαντικά να προσελκύσετε (τους κατάλληλους) επενδυτές. Το ιδανικό κόστος επένδυσης είναι μεταξύ 60-90 χιλ € καθώς οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι επενδυτές στο franchise – οι οποίοι θα ασχοληθούν ενεργά με την επιχείρησή τους-  διαθέτουν ποσά σε αυτά τα πλαίσια.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ: τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την επιλογή μελών (στελεχών ή franchisees) πρέπει να είναι αυστηρά και να τηρούνται κατά γράμμα.

ΕΥΕΛΙΚΤΟ: Δυνατότητα παράλληλης ανάπτυξης σε διαφορετικά κανάλια και ταυτόχρονη ανάπτυξη διαφορετικών κέντρων κέρδους με την σταδιακή ωρίμανση του concept.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ

Κάθε νέος franchisor πρέπει να είναι προετοιμασμένος να επενδύσει χρόνο, χρήμα και σκληρή εργασία για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα επιτυχημένο Δίκτυο.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να αναπτύξετε το σύστημα σας ακολουθούν:

Concept

Το concept (επιχειρηματική ιδέα) καθώς και το σύστημα λειτουργίας αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας σας και το βασικό συστατικό της επιτυχίας. Είναι η ιδέα σας μοναδική, πρωτότυπη, καινοτόμα, διαφορετική; Μπορεί να αντιγράφει εύκολα από τον ανταγωνισμό; Προσελκύει τους καταναλωτές; Ώστε στην συνέχεια να προσελκύσει και επενδυτές;

Εταιρική Ταυτότητα

Καθορίστε την ταυτότητα της εταιρείας σας. Η εικόνα που θα επιλέξετε πρέπει να είναι ισχυρή και αποκρυσταλλωμένη, να διαφοροποιεί και να της προσδίδει μοναδικό χαρακτήρα. Προσοχή στην κατοχύρωση ονομάτων και λογοτύπων. Είναι κρίμα να επενδύσετε στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας ενός ονόματος του οποίου δεν έχετε την αποκλειστικότητα.

Δομή

Καθορίστε την δομή του Δικτύου που θα αναπτύξετε. Θα είναι επιλεκτικό franchise (π.χ κοσμηματοπωλεία) ή θα ακολουθήσετε ευρεία ανάπτυξη (ταχυεστίαση). Θα απευθυνθείτε σε νέους επιχειρηματίες ή θα προτιμήσετε το franchise μετατροπής. Επιπλέον ανάλογα με τον αριθμό των franchised καταστημάτων που σκοπεύετε να αναπτύξετε θα πρέπει να καθορίσετε την δομή που απαιτείται για την δημιουργία και επιτυχημένη λειτουργία του δικτύου.

Οργάνωση

Για την καλή λειτουργία ενός συστήματος franchise πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια λειτουργίας και κανόνες τους οποίους όλοι αποδέχονται και ακολουθούν. Αυτό το πλαίσιο λειτουργίας πρέπει να αποτυπωθεί στα εγχειρίδια λειτουργίας με απλό, λογικό και οργανωμένο τρόπο. Να θυμάστε πάντα ότι απευθύνεστε σε άτομα τα οποία έχουν ελάχιστη ή και καθόλου εμπειρία στο αντικείμενο σας. Τα εγχειρίδια σε συνδυασμό με το σύστημα εκπαίδευσης που θα αναπτύξετε θα εξασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό την ομοιογένεια που απαιτείται.

Πιλοτική Λειτουργία

Οι Franchisees θέλουν να τους αποδείξετε ότι αυτό που τους υπόσχεστε μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ιδανικά, πριν ξεκινήσετε την ανάπτυξη με την μέθοδο του franchise θα πρέπει να έχετε τεστάρει το concept σε δυο ή τρία διαφορετικά σημεία για τουλάχιστον δυο χρόνια. Το πιλοτικό θα σας βοηθήσει να επαληθεύσετε ότι σχεδιάσατε στο χαρτί. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε τις απαραίτητες βελτιώσεις πριν εντάξετε franchisees στο δίκτυο σας. Επίσης το πιλοτικό κατάστημα θα σας δώσει την ευκαιρία να αναθεωρήσετε τα Εγχειρίδια Λειτουργίας που έχετε αναπτύξει, βασιζόμενοι πλέον σε πραγματικά στοιχεία και όχι στην θεωρία.

Συνεχιζόμενη Πιλοτική Λειτουργία

Είναι βασικό να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά από την αγορά και να έχετε άμεση επαφή με τον τελικό καταναλωτή ώστε να αναγνωρίζετε τι αλλαγές να εισάγετε και πότε. Η πιλοτική λειτουργία θα πρέπει να είναι μια συνεχής κατάσταση ακόμη και όταν έχετε αναπτύξει και εδραιώσει την εταιρεία σας.

Χρηματοοικονομικό πλάνο

Έχοντας ολοκληρώσει τον βασικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του Δικτύου πρέπει να προχωρήσετε σε χρηματοοικονομικές προβλέψεις. Αναπτύξτε ένα οικονομικό πλάνο, συντηρητικό κατά προτίμηση, το οποίο θα καλύπτει απαιτούμενη αρχική επένδυση, εκτιμώμενες πωλήσεις, χρηματοροοες, δάνεια, πηγές χρηματοδότησης κ.ο.κ. Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώσετε την κερδοφορία και την βιωσιμότητα της επιχείρησης σας ενώ θα καθορίσετε και πιθανές ανάγκες χρηματοδότησης. Φτιάξτε ένα τέτοιο πλάνο και για τους franchisees σας.

Οικονομικές απαιτήσεις

Αποφασίστε πόσο θα πρέπει να χρεώνετε τον franchisee σχετικά με entry fee, συνεχή δικαιώματα, εκπαίδευση, διαφημιστική συνεισφορά κ.ο.κ. Η εκτίμηση της κερδοφορίας ενός συστήματος franchise και ο καθορισμός των οικονομικών υποχρεώσεων του franchisee προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία και είναι ένα θέμα για το οποίο συστήνουμε να ζητήσετε επαγγελματική συμβουλή. Το να χρησιμοποιήσετε ως βάση τις απαιτήσεις παρόμοιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο και να καθορίσετε βάση αυτών τις δικές σας απαιτήσεις είναι μια καλή αρχή για την αποτυχία.

Πλάνο ανάπτυξης

Αποφασίστε πως θέλετε να αναπτυχθείτε: αργά (δημιουργώντας υποδομή), γρήγορα (αποκλείοντας τον ανταγωνισμό), με franchised καταστήματα, με εταιρικά, με μεικτό σύστημα, τοπικά (και σε ποία σημεία), εθνικά (σε ποιες πόλεις), διεθνώς; Τι επένδυση χρειάζεστε για το κάθε εναλλακτικό πλάνο και τι στελέχωση; Μπορείτε να αντεπεξέλθετε; Στο πλάνο ανάπτυξης απαιτείται μια σχετική ευελιξία σε παράγοντες όπως διαθεσιμότητα σημείων στις περιοχές στόχους, ευκαιρίες και απειλές από τον ανταγωνισμό, αδυναμία εύρεσης κατάλληλων franchisees κ.ο.κ.

Εκπαίδευση

Αποφασίστε τι είδους εκπαίδευση θα χρειαστούν οι franchisees σας. Για πόσο χρόνο, ποιος θα το αναλάβει, ποιος θα χρεωθεί, που θα γίνει, πόσο θα διαρκέσει. Να θυμάστε ότι η εκπαίδευση σε συνδυασμό με τα Εγχειρίδια Λειτουργίας αποτελούν βασικό παράγοντας επιτυχίας του συστήματος.

Περιοχή αποκλειστικότητας

Αποφασίστε τι γεωγραφική περιοχή θα δώσετε στους franchisees σας. Η περιοχή αποκλειστικότητας συνήθως προσδιορίζεται με κριτήρια που διασφαλίζουν την αποδοτικότητα της επένδυσης και την συνολική διείσδυση της αλυσίδας  και  μπορεί να περιλαμβάνει έναν ολόκληρο νομό, δήμο, κοινότητα ή περιοχή οροθετημένη από λεωφόρους και οδούς, ακόμα και ένα κατάστημα ( franchise σημείου, σε περιοχές υψηλής εμπορικότητας ή σε κλειστές αγορές ). Η περιοχή στην οποία θα δραστηριοποιείται ο franchisee από πλευράς γεωγραφικής- πληθυσμιακής κάλυψης πρέπει να εξασφαλίζει μια ικανοποιητική απόδοση ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση της αγοράς. Πρέπει επίσης να αποφασίσετε τι θα ισχύει σε περίπτωση τηλεπωλήσεων ή πωλήσεων μέσω internet και άλλες «γκρίζες ζώνες» που μπορούν να προκύψουν.

Σύμβαση Franchise

Στην σύμβαση franchise καθορίζεται και επίσημα το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του franchisee και εσάς. Μια καλή σύμβαση θα σας γλιτώσει από πολλά προβλήματα γι΄αυτό συστήνουμε να απευθυνθείτε αποκλειστικά σε δικηγόρους με εμπειρία στον χώρο του franchise.

Marketing & Διαφήμιση

Αναπτύξτε ένα marketing plan στο οποίο θα περιγράφονται με σαφήνεια οι στόχοι marketing, το ετήσιο ποσό επικοινωνίας, η επιθυμητή γεωγραφική κάλυψη κο.κ. Πέρα από την διαφήμιση σε εθνικό επίπεδο, και ιδίως στις πρώτες φάσεις ανάπτυξης του Δικτύου όποτε και τα κεφάλαια είναι περιορισμένα, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερο βάρος στην τοπική διαφήμιση και τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο.

Προσωπικό

Η ανάπτυξη μιας αλυσίδας απαιτεί οργανωτικές αλλαγές σε επίπεδο διοίκησης και στελέχωσης. Θα χρειαστεί να προσλάβετε προσωπικό το οποίο θα σας βοηθήσει στο στάδιο ανάπτυξης σε θέματα προώθησης πακέτου franchise, εκπαίδευσης και ελέγχου franchisees, προμήθειες κ.οκ. Αποφασίστε τι θα κάνετε μόνος σας και τι πρέπει να αναλάβουν οι άλλοι. Αποφασίστε αν θα προσλάβετε μόνιμο προσωπικό ή θα βρείτε εξωτερικούς συνεργάτες. Όταν πάρετε τις αποφάσεις σας καταγράψτε τι ζητάτε από κάθε θέση, αναπτύξτε ένα οργανόγραμμα (έστω και στοιχειώδες), καθορίστε μισθούς, προσόντα και τρόπους προσέλκυσης ενδιαφερομένων.

Προφίλ franchisees

Καθορίστε το προφίλ του franchisee που ψάχνετε. Συγκεκριμένα θα πρέπει να καθορίσετε εμπειρία, ικανότητες, στοιχεία προσωπικότητας, εκπαίδευση, οικονομική θέση κ.οκ. Προσδιορίστε το προφίλ και επιμείνετε  σ’ αυτό καθ΄ όλη την διάρκεια ανάπτυξης του Δικτύου. Μην βάλετε όλο το Δίκτυο σε κίνδυνο εντάσσοντας σ’ αυτό άτομα που έχουν το απαραίτητο κεφάλαιο αλλά όχι τις απαιτούμενες ικανότητες.

Προσέλκυση Franchisees

Αποφασίστε με ποιον τρόπο θα προσελκύσετε υποψήφιους franchisees και ποιες μεθόδους θα χρησιμοποιήσετε ανάλογα πάντα με το πλάνο ανάπτυξης και το προφίλ του franchisee όπως τα έχετε καθορίσει παραπάνω. Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εκθέσεις, internet, ομάδα πωλήσεων, διαφήμιση, σύμβουλοί franchise κ.ο.κ.

Προσωπική αξιολόγηση

Μια επιχείρηση μπορεί να είναι επιτυχημένη ως franchise μόνο εάν έχει αποδεδειγμένα επιτυχημένο λειτουργικό σύστημα, εάν είναι εύκολα κλωνοποιήσημη, εάν είναι κερδοφόρα τόσο για τον franchisee όσο και για τον franchisor καθώς και εάν ο υποψήφιος franchisor είναι έτοιμος να δεχθεί σημαντικές αλλαγές στην κουλτούρα και στον τρόπο διοίκησης της υφιστάμενης επιχείρησης του.

Πριν ξεκινήσετε την προσπάθεια να αναπτύξετε την εταιρεία σας αφιερώστε λίγο χρόνο για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Οι στόχοι που θέσατε είναι ρεαλιστικοί;
 • Έχετε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και εάν όχι μπορείτε να βρείτε χρηματοδότες;
 • Έχετε την υπομονή και τις ικανότητες να καθοδηγείτε και να διοικείτε διαφορετικές προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και πιθανόν με διαφορετική επαγγελματική εμπειρία
 • Είστε ομαδικός τύπος; Μπορείτε να συνυπάρχετε με άλλους;
 • Είστε έτοιμος να κάνετε τις θυσίες που απαιτούνται σε επίπεδο χρόνου, κεφαλαίων και πίεσης;
 • Μπορείτε να καθοδηγήσετε ανθρώπους και να τους κάνετε να δουλέψουν για ένα κοινό όραμα;

 

 

Το να γίνετε franchisor είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Είστε αλήθεια έτοιμος;

Photos Via Flickr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο