Home » Αξιοπιστία και Διαφάνεια: Πυλώνες Ανάπτυξης των Συστημάτων Franchise

Αξιοπιστία και Διαφάνεια: Πυλώνες Ανάπτυξης των Συστημάτων Franchise

Συντάκτης: Franchise Success

Είναι  γεγονός ότι ζούμε σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον, απαιτητικό αλλά ταυτόχρονα και αντιφατικό. Οι επιχειρήσεις, τα δίκτυα, οι franchisees χρειάζονται και αλλαγή και σταθερότητα, υψηλή ποιότητα  αλλά και χαμηλό κόστος, αποκεντρωμένη  λειτουργία  αλλά και συγκέντρωση για να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, πιστούς πελάτες και franchisees αλλά ταυτόχρονα και κερδοφορία.

Παράλληλα οι πελάτες μας γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί, απαιτητικοί, δύσπιστοι, με περισσότερες από ποτέ επιλογές, αλλά ταυτόχρονα  και απαιτητικοί για ποιότητα, τιμή, εξυπηρέτηση και τέλος  έχουν ανάγκη από αναγνώριση και περηφάνια για τις επιλογές τους.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθούν αυτό που λέμε διπλή όραση. Η κρίση, η συνεχής αλλαγή του ανταγωνιστικού πεδίου απαιτεί μια συγκροτημένη στρατηγική που να απαντά αποτελεσματικά σε δυο διαφορετικά επίπεδα, να θωρακιστούμε αφενός από τις επιπτώσεις της κρίσης, γιατί όπως λέει ο Carl Philipp Gottfried von Clausewitz στο On War «στον πόλεμο ο αμυνόμενος πρέπει πάντα να επιδιώκει να περάσει στην επίθεση, αλλά να το πράττει μόλις έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα της άμυνας».

Πρέπει, λοιπόν, πρώτα απ’ όλα να θωρακίσουμε τα δίκτυα, τις επιχειρήσεις μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, να αναπτύσσουμε τις στρατηγικές  για να κατακτήσουμε τη θέση που στοχεύουμε να κατακτήσουμε στη νέα πραγματικότητα που έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται. Δύο διαφορετικά επίπεδα, δυο διαφορετικές προκλήσεις που όμως και οι δύο πρέπει να απαντώνται  και αποτελεσματικά αλλά και έγκαιρα, άμεσα δηλαδή σήμερα.

Αυτές οι νέες καταστάσεις απαιτούν από τις ηγεσίες των δικτύων Franchise όραμα, πίστη, πάθος για επιτυχία με τα οποία θα πρέπει να εμποτίσουν σε όλες τις συνιστώσες των επιχειρήσεων, στο δίκτυο, τους franchisees, στους εργαζόμενους. Τα δίκτυα Franchise σήμερα απαιτείται σήμερα να διαθέτουν εννέα  κύριες ικανότητες.

  1. Ευθυγράμμιση του δικτύου, αφοσίωση στην εφαρμογή της στρατηγικής και δέσμευση σε αποτελέσματα. Τρεις διαφορετικοί άξονες που απαιτούν συστηματική προετοιμασία, αλλά κυρίως, ενεργή κινητοποίηση όλου του οργανισμού πάνω σε απόλυτα προκαθορισμένους άξονες.
  2. Ενιαία πρότυπα εξυπηρέτησης και συμπεριφοράς όχι μόνο στους εξωτερικούς, αλλά και εσωτερικούς πελάτες. Μια ποιοτική εξυπηρέτηση προϋποθέτει αποτελεσματική και με απόλυτη συνέπεια εφαρμογή της και στους εξωτερικούς αλλά και στους εσωτερικούς πελάτες.
  3. Συνεχή καινοτομία. Οι οργανισμοί μας πρέπει να είναι ανοικτοί σε κάθε τι νέο, να αναζητούμε την υπέρβαση των παλαιών τρόπων, να επινοούν και εφαρμόζουν νέες ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, ζούμε και δουλεύουμε. Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και βασικά τη δημιουργική εμπλοκή των Franchisees και των στελεχών του δικτύου.
  4. Διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας και ουσιαστικής προστιθέμενης αξίας σε κάθε προϊόν και υπηρεσία  που προσφέρει το δίκτυο σε όλο τον κύκλο της αλυσίδας πωλήσεων και marketing.
  5. Σαφή κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα και μάλιστα με συγκεκριμένη στοχοθεσία και συγκεκριμένους μηχανισμούς μέτρησης τόσο της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα και του βαθμού ικανοποίησης και των franchisees, αλλά και των πελατών.
  6. Συστήματα προμηθειών και αμοιβών που σχετίζονται με την απόδοση και την ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους του δικτύου. Προσαρμογή στο κόστος και στα προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτεί – καλύπτει τις ανάγκες του «νέου πελάτη» μας.
  7. Ολοκληρωμένη πολιτική ειδικών κινήτρων πιστότητας αλλά και εξέλιξης για franchisees και εργαζομένους. Τα δίκτυα πρέπει να απαντήσουν αποτελεσματικά όχι στο πώς να  καλύπτουν σημερινές ανάγκες, αλλά πώς να εξελίσσουν και πως έχουν ενεργά δεσμευμένους μακροπρόθεσμα όλους τους εμπλεκόμενους στο δίκτυο, προσφέροντας τους μια σαφή προοπτική ανέλιξης και προσωπικής ευημερίας.
  8. Συνεχής πληροφόρηση και επικοινωνία. Οι οργανισμοί απαιτείται να είναι απόλυτα διαυγείς, να επικοινωνούν συστηματικά και να πληροφορούν το δίκτυο έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, αποκεντρωμένα – και εντός των προκαθορισμένων πλαισίων της γενικής στρατηγικής – σε κάθε ευκαιρία επαφής με τον κάθε πελάτη. Και τέλος,
  9. Κοινωνική υπευθυνότητα. Οι οργανισμοί μας, τα δίκτυα υπάρχουν για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους, να δημιουργούν πλούτο και ευημερία αλλά ταυτόχρονα να προφέρουν στην κοινωνία. Αυτό απαιτούν οι καιροί, αυτό απαιτούν κυρίως οι πελάτες μας.

Αυτοί οι άξονες είναι απαραίτητο να αποτελούν τους πυλώνες της καθημερινής στρατηγικής στις ηγεσίες των δικτύων franchise και θα πρέπει να εδράζονται σε μία κοινή πεποίθηση: ότι «θα γίνουμε οι ίδιοι η αλλαγή που θέλουμε να έρθει».

Παράλληλα, η ανάπτυξη σε περιόδους κρίσης επιτυγχάνεται μόνο όταν μπορείς να είσαι μέρος της συνεχούς αλλαγής και ταυτόχρονα να διατηρείς το κύρος και την αναγνωρισιμότητα  σου ως δίκτυο. Η εταιρεία Harris Interactive χρησιμοποιεί επτά συγκεκριμένους συντελεστές για να υπολογίσει τη βαθμολογία που συνιστά το κύρος της κάθε εταιρείας, του κάθε δικτύου. Την οικονομική απόδοση,  το όραμα και την ηγεσία, τα  προϊόντα και τις υπηρεσίες, την καινοτομία, το εργασιακό περιβάλλον, την κοινωνική υπευθυνότητα, και τη συναισθηματική απήχηση.

Κάθε δράση, κάθε στρατηγική στα δίκτυα franchise – αν θέλουμε να επιτύχουμε και συσπείρωση και ανάπτυξη – πρέπει να ελέγχεται μέσα από αυτούς τους επτά άξονες. Πώς επιδρά η κάθε στρατηγική μας κίνηση στον καθένα από τους παραπάνω άξονες και ιδιαίτερα στην αγορά του franchising, όπου η ανάπτυξη θα επέλθει αν εδραιωθεί η αξιοπιστία στο θεσμό  και η διαφάνεια σε όλες τις εκφάνσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων.

Ας θυμηθούμε από το βιβλίο  “McDonald’s: Behind the Arches” του John Love μια από τις αναφορές του στον ιδρυτή της Mc Donald’s: «Ο Κροκ προχώρησε έτη φωτός μπροστά από τους άλλους franchisors της εποχής του, και τούτο όχι με τον πειθαναγκασμό των franchisees. Αντιθέτως, χρησιμοποίησε το franchising για να απελευθερώσει την δύναμη των franchisees του που είχαν την ευθύνη λειτουργίας των επιχειρήσεων τους. Αν και ο ίδιος απαίτησε την αυστηρή τήρηση των λειτουργικών προτύπων, απελευθέρωσε ταυτόχρονα  τους δικαιοδόχους έτσι ώστε να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους, το επίπεδο εξυπηρέτησης όπως το αυτοί ήθελαν  και τους παρείχε κίνητρα παρέχοντας τους την ευκαιρία –ανήκουστο στο franchising- να πλουτίσουν προτού καν πλουτίσει ο ίδιος.»

Μια τέτοια στάση απέναντι στο franchising  θα αποτελούσε σήμερα κινητήρια δύναμη όχι μόνο στην ταχεία ανάπτυξη του στην ελληνική αγορά, αλλά και στην ανάπτυξη γενικά της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, προς όφελος των επιχειρηματιών, των υφιστάμενων αλλά και των υποψηφίων franchisees αλλά και της κοινωνίας μας συνολικά.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο