Home » Αξιοπιστία και Ανάπτυξη:Δυο όψεις του ίδιου νομίσματος

Αξιοπιστία και Ανάπτυξη:Δυο όψεις του ίδιου νομίσματος

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Ως σύμβουλοι franchise,  οργανώνοντας ένα δίκτυο franchise, ουσιαστικά αυτό που στοχεύουμε  να αναδείξουμε ως βασική προτεραιότητα, αλλά  και να εμφυσήσουμε στην ηγετική ομάδα του, είναι να υπάρξει στην τοποθέτηση του, στο πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας που το διαπερνά,  η έννοια της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας. Στοιχεία απαραίτητα  στην προσωπικότητα τόσο της επωνυμίας όσο  και του συστήματος Franchise.

Σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης και ριζικών αλλαγών του επιχειρηματικού χάρτη, που διερχόμαστε, η   εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία είναι το κύριο χαρακτηριστικό, η αναγκαία προϋπόθεση,   με βάση τα οποία επιλέγουν σύστημα franchise οι υποψήφιοι franchisees,. Και αυτό γιατί οι επενδυτές, οι υποψήφιοι επιχειρηματίες,  θέτουν ως αναγκαία συνθήκη, ως ελάχιστη προϋπόθεση προεπιλογής να εμπιστεύονται το brand, το concept, το σύστημα franchise το οποίο θα επιλέξουν και αναζητούν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που η αξιοπιστία και η διαφάνεια περιλαμβάνονται στις αξίες που το χαρακτηρίζουν.

Θέλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων, τα ουσιώδη στοιχεία που το συγκροτούν,  ως σύστημα συνεργασίας και ως επιχειρηματική πρόταση, δηλαδή τι πρέπει να περιμένουν και τι να απαιτούν. Ποιοι είναι οι ρόλοι, ποια η συμβολή ενός εκάστου και ποιοι παράγοντες καθορίζουν την επιτυχία.  Δεν θέλουν εκπλήξεις και κυρίως αυτή την περίοδο, δυσάρεστες.

Έτσι εξακολουθεί να μας εκπλήσσει, όταν αντιμετωπίζουμε συστήματα franchise και μάρκες οι οποίες είναι απολύτως ασυνεπείς στην καθημερινή τους λειτουργία, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξή τους. Είτε σε επίπεδο προσφοράς προϊόντος και παροχής υπηρεσίας, είτε σε επίπεδο ανάπτυξης, είτε σε επίπεδο επιλογής συνεργατών, είτε σε επίπεδο τήρησης υπεσχημένων έναντι των συνεργατών τους. Σκεφτείτε απλά τι επίπτωση έχει στην ανάπτυξη ενός συστήματος franchise, η ασυνέπεια έναντι των franchisees, σε αυτή ειδικά την περίοδο,  όσο αφορά πχ τη βοήθεια που θα έχει πριν ή κατά τη διάρκεια ενός ανοίγματος, είτε στη στήριξη των συμφωνιών έναντι προμηθευτών, είτε  την τήρηση της εμπορικής πολιτικής και τον εσωτερικό ανταγωνισμό, είτε ακόμα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναντι των καταναλωτών.

Φανταστείτε λοιπόν ένα σύστημα franchise, το οποίο ενώ έχει οικοδομήσει μια ιδιαίτερα ισχυρή επωνυμία, με υψηλή αναγνωρισιμότητα και η οποία διαρκεί χρόνια και παραμένει αξιόπιστη  – ακόμα και αυτή την περίοδο – να μην μπορεί ( ή να μην το θέτει ως προτεραιότητα) να παρέχει εξίσου αξιόπιστες υπηρεσίες προς το δίκτυό της, στους franchisees της. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν, να υπάρξει αστάθεια σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών, από σημείο σε σημείο, από franchisee σε franchisee,  κλυδωνισμοί, αποκλίνουσες δράσεις και  ασυνέχεια μέσα στο δίκτυο, που τελικά θα έχουν άμεσες επιπτώσεις  -είτε πρόκειται για εταιρικά καταστήματα είτε πρόκειται για franchise – σε αυτή καθεαυτή τη μάρκα και στην εικόνα της στον καταναλωτή.

Είναι θέμα χρόνου λοιπόν, αυτή η ασυνέπεια παροχής υπηρεσιών προς τους υφιστάμενους franchisees να αρχίζει να αποδομεί, να υποσκάπτει, να υπονομεύει συνολικά την εικόνα της μάρκας, την ελκυστικότητα του concept και του συστήματος franchise με μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα τον περιορισμό της ζήτησης και το κυριότερο το να παύσει να προσελκύει ικανούς και υψηλής ποιότητας franchisees.

Οι ηγέτες των συστημάτων franchise πρέπει να κατανοήσουν ότι είναι υψηλής προτεραιότητας καθήκον  να διαφυλάξουν τη συνοχή του συστήματος franchise σε όλα τα επιμέρους στοιχεία του: συνολικό επίπεδο ποιότητας  εξυπηρέτησης, λειτουργίας και χαρακτηριστικών του συστήματος franchise, στη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας προϊόντων, συνέπεια στην επιλογή σημείων και τήρηση βασικών κριτηρίων επιλογής συνεργατών, διάρκεια και συνέπεια σε όλες τις εκφάνσεις της επικοινωνίας, τήρηση συστημάτων και διαδικασιών, ολοκληρωμένο πλάνο εσωτερικής επικοινωνίας, ενθάρρυνση στην ανάπτυξη καινοτομιών και νέων ιδεών  κ.ο.κ.

Οι υποψήφιοι franchisees βασίζονται στο ότι το σύστημα franchise είναι ένα συγκροτημένο και δοκιμασμένο μοντέλο με συγκεκριμένες προδιαγραφές, συστήματα και διαδικασίες.  Διαφορετικά ποιοι θα ήταν οι λόγοι να παραμείνουν στο σύστημα ή ακόμα περισσότερο με τη στάση τους να προσελκύσουν νέους ικανούς Franchisees και να δώσουν περαιτέρω ώθηση στο δίκτυο;

Photos Via Flickr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο