Home » Άναψε το πράσινο φως

Άναψε το πράσινο φως

Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος

Αναμφισβήτητα η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι πλέον μια πραγματικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η αυξανόμενη πίεση των καταναλωτών για πιο ποιοτικά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση αυτής της νέας επιχειρηματικής λογικής. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες φαίνεται να εντάσσουν πράσινες πρακτικές στα πλαίσια της στρατηγικής της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Σε πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (www.alarm.aueb.gr) σε συνεργασία με το κέντρο Αειφορίας στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Πράσινο Μάρκετινγκ, εκφράζεται η αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα των φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρήσεων και η τάση των καταναλωτών ,παρά την κρίση, να ανταμείψουν τις περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις και πράσινα προϊόντα.

Παρόλη την επιχειρηματική φαντασία, το επιχειρηματικό όραμα, και την καινοτομία που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τα franchise concept, το franchising στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό, (http://smallbiztrends.com/2010/02/five-green-business-trends-for-2010.html , http://www.business.com/guides/green-franchise-opportunities-14225/) φαίνεται να απέχει (πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων) από την έννοια της πράσινης επιχειρηματικότητας. Οι ελληνικές εταιρείες franchise μοιάζουν ιδιαίτερα επηρεασμένες από την οικονομική κρίση,  αγνοώντας πως  η οικονομική ύφεση αποτελεί και καταλύτη ριζικών αλλαγών,  επαναπροσδιορίζει προτεραιότητες, καταναλωτικά πρότυπα και στάσεις ζωής δημιουργώντας νέες ευκαιρίες . Η προσήλωση των εταιρειών σε ολοκληρωμένες κινήσεις σε επιλεγμένους χώρους  ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) θα πρέπει να παραμένει σταθερά στην πρώτη γραμμή των στρατηγικών προτεραιοτήτων τους,  προκειμένου αφ΄ενός να είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική και αφ’ ετέρου να συμβάλει στη διεύρυνση των ανταγωνιστικων πλεονεκτημάτων τους.

Πέραν τούτου πιστεύω πως θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε περισσότερες επενδυτικές λύσεις πράσινης επιχειρηματικότητας στον χώρο του franchise, αφού ο καθένας από εμάς θα ήθελε να απολαμβάνει οικονομικά οφέλη από μια επένδυση για την οποία μπορεί να υπερηφανεύεται πως με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Σίγουρα η εφαρμογή πράσινων πρακτικών επαφίεται στον επιχειρηματία, καθώς  η «πράσινη επιχειρηματικότητα» δεν είναι άμεσα ανταποδοτική και αποτελεί μία μακροπρόθεσμη επένδυση η οποία εμπεριέχει κάποιο κόστος . Επιπρόσθετα το ελληνικό καταναλωτικό κοινό δεν είναι ακόμη πλήρως εξοικειωμένο με περιβαλλοντικά επιχειρηματικά λογότυπα και αντιμετωπίζει με δυσπιστία τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς των επιχειρήσεων, καθιστώντας αναγκαία την περεταίρω προσπάθεια από πλευράς εταιρειών προκειμένου να πιστοποιήσουν τις πράσινες πρακτικές τους.

Το κλειδί επομένως για  την επιτυχία των πράσινων franchise είναι να δημιουργήσουν μια επιχειρηματική πρόταση που να συνδυάζει τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ παράλληλα να διασφαλίζει την αναγνωρισιμότητα των πράσινων πρακτικών που προτείνουν. Σε αυτήν την κατεύθυνση ενδιαφέρον παρουσιάζουν πρακτικές πράσινου marketing οι οποίες εφαρμόζουν τις πρακτικές αυτές στα ίδια τα κτίρια τους.

(http://www.greenroofs.org/, http://www.greenroofs.com)

Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι πλέον γεγονός και είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς την δυναμική και τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας επιχείρησης η οποία ανοίγει το δρόμο σε μια νέα οικονομική πραγματικότητα. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας οφείλουν να είναι ευέλικτες, ανοιχτές στην αγορά και να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα δικτύωσης. Ο κλάδος του green franchise εμφανίζει όλα εκείνα τα στοιχεία που το καθιστούν μια πολύ καλή επενδυτική ευκαιρία η οποία όχι μόνο δεν ζημιώνεται από την κρίση αλλά επωφελείται από αυτήν. Σε αυτό το πλαίσιο είναι καιρός πλέον να κατανοήσουν και οι κρατικοί φορείς την αξία τέτοιων επιχειρηματικών ιδεών προκειμένου να τις εντάξουν στα χρηματοδοτικά προγράμματα ενώ παράλληλα να σταματήσουν να εξαιρούν το franchise, το οποίο σε περιόδους κρίσης μοιάζει να διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση της.

Εν κατακλείδι…

Αναμφισβήτητα η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι πλέον μια πραγματικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυξανόμενη παρουσιάζεται η αναγνωρισιμότητα των φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρήσεων και η τάση των καταναλωτών, παρά την κρίση, να ανταμείψουν τις περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις και πράσινα προϊόντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε να δούμε περισσότερες επενδυτικές λύσεις πράσινης επιχειρηματικότητας και στον χώρο του franchise, αφού ο καθένας από εμάς θα ήθελε να απολαμβάνει οικονομικά οφέλη από μια επένδυση για την οποία μπορεί να υπερηφανεύεται πως με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο είναι καιρός πλέον να κατανοήσουν και οι κρατικοί φορείς την αξία τέτοιων επιχειρηματικών ιδεών προκειμένου να τις εντάξουν στα χρηματοδοτικά προγράμματα ενώ παράλληλα να σταματήσουν να εξαιρούν το franchise, το οποίο σε περιόδους κρίσης μοιάζει να διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπισή της.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο