Home » 2013: Το franchising μοχλός επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας

2013: Το franchising μοχλός επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας

Συντάκτης: Franchise Success

Το 2012 υπήρξε ένα έτος έντονων προκλήσεων που πραγματικά δοκίμασε αντοχές για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, για τον επιχειρηματικό κόσμο και φυσικά και για τον χώρο του franchising.

Αναμφισβήτητο  γεγονός  ότι το franchising παρουσίασε ισχυρές αντιστάσεις σε σχέση με τα ανεξάρτητα καταστήματα.

Εντούτοις μια συστηματική ανάγνωση των αποτελεσμάτων, της έρευνας για το franchising στην Ελλάδα το 2012, που δημοσιεύεται στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2013, καταδεικνύει ότι δε μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική και τα πλεονεκτήματα που εν δυνάμει εμπεριέχει και να προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική στους έλληνες επιχειρηματίες, στους χιλιάδες ανέργους, που αναζητούν συνειδητά μια αποδοτική διέξοδο στο χώρο της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Η πτωτική πορεία του franchising το 2012 οφείλεται σε πέντε μεγάλες ενότητες παραγόντων:

  • Στην αρνητική επίδραση του πολιτικού–οικονομικού περιβάλλοντος στους δυνητικά υποψηφίους franchises, είτε είναι επενδυτές, είτε  υφιστάμενοι επιχειρηματίες που αναζητούν να εξελίξουν την επιχείρησή τους ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κρίση, είτε άνεργοι που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια δική τους θέση εργασίας.
  • Στην αδυναμία κατανόησης   των καταναλωτικών συμπεριφορών και των νέων αξιών που ανέδειξε  η κρίση από αρκετά δίκτυα, μη προσαρμόζοντας κατάλληλα το concept αλλά και την επιχειρηματική τους πρόταση.
  • Στην αποσπασματική αποκρυπτογράφηση  της σχέσης franchisee – franchisor εντός της επιχείρησης αλλά και στο δίκτυο, μη ανασχεδιάζοντας τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες
  • Στην αναποτελεσματικότητα της προσέγγισης νέων κατηγοριών υποψηφίων επενδυτών (εν δυνάμει  franchisees) στο νέο ανταγωνιστικό πεδίο, αξιοποιώντας εναλλακτικά μέσα και αρθρώνοντας έναν διαφορετικό λόγο και τέλος
  • Στην ανάγκη για περιχαράκωση της αξιοπιστίας του χώρου, αλλά και για καινοτόμους τρόπους προσέγγισης των νέων αυτών κοινών, αλλά και του franchising συνολικά,  για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του θεσμού.

Σε μια σειρά παρεμβάσεις μας από το www.franchiseblog.gr είχαμε αναδείξει ακριβώς την αναγκαιότητα για σημαντικές  αλλαγές στα δίκτυα franchise, έτσι ώστε να απαντούν αποτελεσματικά στις παραπάνω προκλήσεις.

Αυτή η αναγκαιότητα είναι ακόμη πιο επιτακτική σήμερα, όχι μόνο για να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του franchising προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου, των αυτοαπασχολούμενων, των ανέργων, της ελληνικής οικονομίας τελικά ως σύνολο, αλλά ταυτόχρονα για να πεισθούν οι διάφοροι παράγοντες στο υπουργείο ανάπτυξης, όχι να ενισχύσουν το franchise, αλλά απλώς να πάψουν να το αποκλείουν συστηματικά από χρηματοδοτικά προγράμματα, μέσα από μια στενοκέφαλη και απόλυτα γραφειοκρατική προσέγγιση. Και μάλιστα όχι μόνο τους franchisees αλλά και εκείνες τις επιχειρήσεις που στα πλαίσια της πολυκάναλης ανάπτυξης των πωλήσεων τους παράλληλα με τη χονδρική πώληση ή το δίκτυο εταιρικών καταστημάτων που διαθέτουν  έχουν και franchise! (ερμηνεία του ΥΠΑΝ της 1/3/2013)

Ίσως ξενίζει, αλλά από αυτό το βήμα είχαμε τονίσει ότι η καλύτερη απάντηση στους αποκλεισμούς αυτούς αλλά και για την προσέλκυση Franchisees είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού του franchise και σε αυτό συνεχίζουμε να επιμένουμε.

Επίσης, είχαμε τονίσει την ανάγκη της επικοινωνίας – προβολής των βέλτιστων πρακτικών στο χώρο, εκείνων των δικτύων που έχουν κατορθώσει μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο, στη δομή του δικτύου τους, στην επικοινωνία   με τους Franchisees, αλλά και με τον καταναλωτή να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση προς όφελος του οργανισμού τους και των franchisees, επιτυγχάνοντας ανάπτυξη του δικτύου τους αλλά και διεύρυνση των μεριδίων αγοράς τους. Τι χαρακτήρισε το 2012 αυτές τις εταιρείες;

  • άλλαξαν τρόπο επικοινωνίας τόσο με τους franchisees τους, όσο και με τους καταναλωτές. Δεν ακολούθησαν μια στρατηγική του να μιλώ στον καταναλωτή και στον Franchisee, αλλά συνομιλώ με τον καταναλωτή και με τον Franchisee.
  • αναδιάταξαν συνολικά τα δίκτυα τους, ανασχεδιάζοντας τις δομές υποστήριξης, υποκαθιστώντας τα παλαιότερα σχήματα με νέα ευέλικτα, όχι  με τη λογική απλά της μείωσης του κόστους, αλλά μεταρρυθμίζοντας συνολικά τα επιχειρησιακά τους μοντέλα.
  • άλλαξαν συνολικά το μοντέλο ηγεσίας, που έγινε πιο συμμετοχικό, πιο αποκεντρωμένο, πιο στοχευμένο στο να δώσει υψηλότερης προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες στον πελάτη και ταυτόχρονα να μεταφέρει με ταχύτητα τα μηνύματα του πελάτη στον οργανισμό.
  • δημιούργησαν νέα εργαλεία προσέγγισης ποιοτικών franchisees, αναδεικνύοντας την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού στο πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας. Οι δεξιότητες, οι εμπειρίες και κυρίως η δέσμευση στο αποτέλεσμα αναδεικνύονται ως βασικοί παράγοντες επιλογής, ενώ ταυτόχρονα επένδυσαν στην αλλαγή κουλτούρας  στον οργανισμό, στην εξωστρέφεια μεταφέροντας τις ανάγκες του πελάτη στο επίκεντρο και τέλος,
  • μετέφεραν την ανάγκη για καινοτομία στο επίκεντρο της ατζέντας, όχι μόνο κάποιων μέσα στον πυρήνα της επιχείρησης, αλλά συνολικά στον δίκτυο και όχι απλά στο στοχεύοντας στο πως καινοτομώ με νέα προϊόντα, αλλά στο πως καινοτομώ συνολικά ως οργανισμός, ως επιχείρηση και δίκτυο.

Οι υποψήφιοι franchisees αρχίζουν και κατανοούν τις αλλαγές αυτές και αρχίζουν να είναι ιδιαίτερα επιλεκτικοί, ιδιαίτερα υποψιασμένοι, απαιτητικοί στη διαδικασία αναζήτησης της επόμενης επιχειρηματικής κίνησης τους.

Το 2013 ελπίζουμε ότι θα είναι η χρονιά όπου θα ξεκινήσει μια δημιουργική συμπόρευση, ποιοτικών franchisees και δυναμικών δικτύων. Ίσως μια τέτοια κίνηση αναδειχθεί ένας πολύτιμος μοχλός για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αφήστε ένα σχόλιο